PRIVACYVERKLARING

1. Algemeen


Als exploitant van deze website wil NEW YORKER aan de hand van haar privacyverklaring uitleggen welke gegevens er worden verwerkt. Deze privacyverklaring geldt alleen voor de website van NEW YORKER en voor de NEW YORKER-apps. De privacyverklaring geldt niet voor andere websites of websites, waarvan er links op deze website staan.

1.1 Persoonsgegevens

Bij een bezoek aan onze website hebben wij meestal geen persoonsgegevens nodig. Wij nemen alleen kennis van informatie zoals de naam van jouw internetprovider, de gebruikte webbrowser en het gebruikte besturingssysteem, het door jouw internetprovider toegewezen IP-adres, opgevraagde bestanden, de overgedragen hoeveelheid data, downloads, export van bestanden en opgave van de website, via welke je bij ons terecht bent gekomen, incl. de datum en tijd. Het IP-adres wordt in verband met de technische noodzaak evenals de wettelijke goedkeuring verwerkt. Dat gebeurt meestal via cookies en logbestanden.

Wij verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens alleen om de door jou gewenste diensten (bijv. bestellen van de e-mailnieuwsbrief) en het uitvoeren van overeenkomsten (bijv. bestelling van een cadeaubon) mogelijk te maken en te garanderen, dat onze website voor jou nog effectiever, transparanter en op een aantrekkelijkere manier wordt gepresenteerd.

Gegevens die wij door het gebruik van onze website vergaren, worden alleen voor de aangegeven doelen verwerkt. Als geoorloofde belang tot het verzamelen van gegevens van de internetprovider geldt het belang van NEW YORKER, zich beter te beschermen tegen toekomstige aanvallen en om de eigen marketing te verbeteren. Daarbij wordt rekening gehouden met het beginsel van de minimale gegevensverwerking en het vermijden van gegevens. Daarom hebben wij de verplichte velden met een (*) gemarkeerd en hoeft optionele, aanvullende informatie niet verplicht te worden aangegeven.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in het kader van de betreffende geldende rechtsvoorschriften (art. 6 I 1 b) en f) van de AVG) c.q. gebeurt op grond van jouw toestemming of besluitvorming over een mogelijke basis voor een arbeidsovereenkomst, tenminste als je bij ons op een vacature solliciteert (art. 6 I 1 a) en b), 88 I van de AVG).

1.2 Doorgeven van gegevens aan derden

Een overdracht van persoonsgegevens aan derden buiten de organisatie van de NEW YORKER-groep gebeurt in principe niet, maar in uitzonderlijke gevallen kunnen jouw gegevens echter wel in verband met de verwerking van een opdracht worden doorgegeven.

1.3 Beveiliging van gegevens

NEW YORKER stelt alles in het werk om de gegevens van haar klanten, sollicitanten, medewerkers, geïnteresseerden en leveranciers tegen toevallige en opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of de toegang door onbevoegden te beschermen. De overdracht van gegevens via het internet is weliswaar niet absoluut veilig, maar wij hebben alle noodzakelijke beschermende technische en organisatorische maatregelen, die permanent gecontroleerd en aan de laatste veiligheidsnormen aangepast worden, getroffen om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wanneer je ons op elektronische wijze gegevens toestuurt, bijvoorbeeld omdat je ze op onze website invoert, worden jouw gegevens via een aan de stand van de techniek aangepaste, veilige verbinding in gecodeerde vorm overgedragen, opgeslagen en beveiligd. De door ons gebruikte servers staan allemaal in Duitsland of in de Europese Unie.

1.4 Online-aanbiedingen bij kinderen

Personen onder 16 jaar mogen zonder toestemming van de ouders/opvoeders geen persoonsgegevens aan ons overdragen c.q. een akkoordverklaring afgeven. Wij willen ouders en opvoeders daarom vragen om aan de online-activiteiten en -surfgedrag van hun kinderen deel te nemen.


2. Websites van NEW YORKER


De website van NEW YORKER wordt beschikbaar gesteld door NEW YORKER Marketing & Media International GmbH. Alle contactgegevens staan aan het einde van de privacyverklaring.

2.1 Cookies

Onze websites maken gebruik van zogenaamde "Cookies". Cookies zijn bedoeld om ons aanbod gebruikersvriendelijker en effectiever te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer worden geplaatst en door jouw browser (lokaal op jouw harde schijf) worden opgeslagen. Met deze cookies kunnen wij de inhoud van de website aan jouw wensen en behoeften als gebruiker aanpassen. Bovendien hebben wij door de cookies de mogelijkheid, het succes van een bepaalde advertentie te meten en de plaatsing bijvoorbeeld afhankelijk van bepaalde interesses van de gebruiker te laten plaatsvinden. Wij plaatsen alleen cookies na jouw bevestiging (opt-in). De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “Sessie-cookies”. Deze worden aan het einde van je bezoek automatisch verwijderd. Ook als er geen cookies worden gebruikt, kunnen de aanbiedingen op onze website onbeperkt worden gebruikt (uitzondering: configuratoren). Als je niet wilt dat er browser-cookies worden gebruikt, kun je jouw browser zo instellen, dat het opslaan van cookies niet wordt geaccepteerd. Als je alleen onze eigen cookies, maar niet de cookies van onze dienstverleners en partners wilt accepteren, kun je in jouw browser de instelling "Cookies van derden blokkeren" kiezen.

2.2 Google Analytics

Deze website maakt gebruikt van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google gebruikt cookies, die op jouw computer worden opgeslagen en jouw gebruik van internet en de website kunnen analyseren. De zo verkregen informatie wordt meestal aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Als je de IP-anonimisering op deze website activeert, wordt jouw IP-adres door Google vóór de overdracht eerst ingekort. In uitzonderlijke gevallen kan eventueel het volledige IP-adres aan de VS worden overgedragen en pas daar worden ingekort. Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de website voor ons te analyseren en om daarmee verbonden diensten voor ons uit te voeren. Het zo overgedragen IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Je kunt het opslaan van cookies door middel van een browser-instelling verhinderen, maar daardoor kan de bruikbaarheid van de website soms worden beperkt. Bovendien heb je de mogelijkheid, de verwerking van de door de cookies verzamelde gegevens te verhinderen door de beschikbare plug-in onder tools.google.com/dlpage/gaoptout te installeren. Als jouw browser deze link niet ondersteunt, (bijv. omdat je de pagina via een Smartphone opent), kun je een cookie plaatsen door op developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/ te klikken, waardoor het verzamelen van jouw gegevens voor alle volgende bezoeken wordt verhinderd.

2.3 Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Pinterest, Instagram

Op onze website vindt u links naar social media-diensten van Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Pinterest en Instagram. Links naar de websites van social media-diensten herken je aan het betreffende bedrijfslogo. Als je deze links volgt, bereik je de bedrijfswebsite van NEW YORKER via de betreffende social media-dienst. Zodra je op een link naar een social media-dienst klikt wordt er verbinding met de servers van de social media-dienst gemaakt. Daardoor wordt aan de server van de social media-dienst doorgegeven dat jij onze website hebt bezocht. Bovendien worden andere gegevens aan de aanbieder van de social media-dienst overgedragen. Dat is bijvoorbeeld het adres van de website waarop de geactiveerde link zich bevindt, de datum en tijd waarop de website werd geopend c.q. de link werd geactiveerd, informatie over de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem, evenals het IP-adres.

Als je op het moment van de activering van de link al bij de betreffende social media-dienst bent ingelogd, kan de aanbieder van de social media-dienst in staat zijn, uit de overgedragen gegevens jouw gebruikersnaam en soms zelfs je echte naam over te dragen en deze informatie aan jouw persoonlijke gebruikersaccount bij de social media-dienst toe te wijzen. Je kunt deze mogelijkheid tot toewijzing aan jouw persoonlijke gebruikersaccount echter ook verhinderen door eerst uit te loggen bij je gebruikersaccount van de social media-dienst. De servers van de social media-dienst kunnen in de VS of in andere landen buiten de Europese Unie staan. De gegevens kunnen door de aanbieder van de social media-dienst dus ook in landen buiten de Europese Unie worden verwerkt. Houd er rekening mee dat bedrijven in deze landen onder een privacywet kunnen vallen die de algemene persoonsgegevens niet op dezelfde manier beschermt, zoals dat bij de lidstaten van de Europese Unie het geval is. Houd er ook rekening mee dat wij geen invloed op de omvang, wijze en het doel van de gegevensverwerking door de aanbieder van de social media-dienst kunnen uitoefenen. Nadere informatie over het gebruik van jouw gegevens door aan onze website gekoppelde social media-diensten vind je in de privacyrichtlijn van de betreffende social media-dienst.

2.4 AddThis plug-in

Op onze website worden zogenaamde social plug-ins („Plugins“) van de bookmarking-dienst AddThis gebruikt, dat door AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, USA („AddThis“) wordt beheerd. De plug-ins zijn worden meestal met een AddThis-logo bijvoorbeeld in de vorm van een wit plus-teken op een oranje ondergrond aangeduid. Een overzicht van de AddThis plug-ins en hoe ze eruit zien vind je hier: www.addthis.com/get/sharing. Wanneer je een van onze websites opent die een social plug-in bevat, bouwt jouw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van AddThis op. De inhoud van de plug-ins wordt door AddThis rechtstreeks aan jouw browser overgedragen en door de browser in de website opgenomen. Door deze koppeling krijgt AddThis de informatie dat jouw browser de betreffende pagina van onze website heeft geopend en slaat dan, om jouw browser te identificeren, een cookie op jouw apparaat op. Deze informatie (inclusief je IP-adres) wordt door jouw browser rechtstreeks aan een server van AddThis in de VS gestuurd en daar opgeslagen. AddThis gebruikt de gegevens voor het opstellen van geanonimiseerde gebruikersprofielen, die als basis voor een gepersonaliseerde en op de interesses afgestemde reclameboodschap aan de bezoekers van de websites met AddThis-plug-ins dient. Het doel en de omvang van de gegevens die worden verzameld en hoe deze verder worden verwerkt en gebruikt door AddThis vind je in de privacybepalingen van AddThis: www.addthis.com/privacy/privacy-policy. Als je het verzamelen van gegevens voor de toekomst door AddThis wilt herroepen, kun je een zogenaamde opt-out-cookie plaatsen, die je onder de volgende link kunt downloaden: www.addthis.com/privacy/opt-out. Je kunt het laden van de AddThis-plug-ins voor jouw browser ook volledig verhinderen, bijv. met de skript-blocker „NoScript“ (http://noscript.net).


3. NEW YORKER online-vacatures


Wij bieden je de mogelijkheid om via onze website snel en gemakkelijk, online op onze vacatures te reageren (https://jobs.newyorker.de). Om jouw sollicitatie te kunnen bewerken, vragen wij je om bepaalde verplichte informatie in te vullen, andere informatie is vrijwillig. De verplichte informatie is aangeduid met een asterisk (*). Deze gegevens behoren tot de gegevenscategorieën persoonsidentificatie, kwalificatie en sollicitatiegegevens. Als je ons de verplichte informatie niet kunt verstrekken, kun je helaas ook niet bij NEW YORKER solliciteren. Als je alleen de verplichte informatie aan ons doorgeeft en daarnaast geen andere gegevens invult, heeft dat geen nadelige gevolgen voor je sollicitatieprocedure. Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor de bewerking van jouw sollicitatie. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op basis van jouw akkoordverklaring c.q. de besluitvorming over een mogelijke basis voor een arbeidsovereenkomst (art. 6 I 1 a) en b), 88 I van de AVG). Indien jij ermee akkoord gaat, geven wij - als jij daarin geïnteresseerd bent - jouw sollicitatie ook door aan andere bedrijven binnen ons concern en/of andere bedrijven in een talentenpool, waarvan wij bij het opstellen van vacatures gebruik maken. In het kader van een vertrouwelijke sollicitatieprocedure via onze website verwerken wij jouw gegevens uitsluitend voor sollicitatiedoeleinden, zoals keuze van de sollicitanten of het maken van afspraken voor sollicitatiegesprekken. De geregistreerde gegevens bieden ons de mogelijkheid, sollicitanten te beoordelen en contact met hen op te kunnen nemen. De door jou ingevoerde en overgedragen gegevens kunnen uitsluitend door de verantwoordelijke medewerkers van onze personeelsafdeling of door die medewerkers van de vakafdelingen en vertegenwoordigers van de deelnemende commissies (ondernemingsraad, vertegenwoordiging van zwaar gehandicapten) worden ingezien, die belang bij de invulling van de betreffende vacature hebben. In uitzonderlijke gevallen kunnen jouw gegevens ook in het kader van een arbeidsovereenkomst met de NEW YORKER-groep worden doorgegeven.

Wij zullen echter in geen geval uitsluitend een geautomatiseerde beslissing over de invulling van de vacature nemen. De door jou ingevulde gegevens kunnen voor het opstellen van statistieken worden gebruikt. Daarbij gaat het echter om geanonimiseerde informatie, die geen sporen naar de identiteit van bepaalde gebruikers, dus ook niet naar jou persoonlijk, achterlaat. Na beëindiging van de sollicitatieprocedure (aangenomen c.q. afgewezen) worden jouw sollicitatiedocumenten gedurende 6 maanden opgeslagen en vervolgens geanonimiseerd. Opslaan gedurende een langere tijd gebeurt uitsluitend als wij daarvoor een akkoordverklaring van jou hebben ontvangen.

Verantwoordelijke voor de sollicitaties en het verzamelen van de desbetreffende gegevens is NEW YORKER Gesellschaft, die de vacature heeft uitgeschreven. De contactgegevens kun je in de vacature vinden.

3.1 Talentenpool

Wanneer je jouw sollicitatiedocumenten in de talentenpool deponeert, hebben bij een concrete behoefte en jouw akkoordverklaring behalve het aangegeven bedrijf ook andere bedrijven binnen de NEW YORKER-groep ten behoeve van vacatures toegang tot jouw gegevens. Zo willen wij garanderen dat wij jou, ook als je van ons een afschrijving voor een functie hebt ontvangen, waarnaar je gesolliciteerd hebt, toch contact met je kunnen opnemen als je voor een andere functie in aanmerking komt. Natuurlijk brengt het voor jou geen nadelen met zich mee als je ervoor kiest om niet aan onze talentenpool mee te doen.

Als je wel een akkoordverklaring voor de talentenpool hebt afgegeven, dan worden jouw gegevens 12 maanden opgeslagen. Hierbij stellen wij je echter wel in kennis van het feit dat niet iedere sollicitant in de talentenpool opnemen, die zijn akkoordverklaring heeft afgegeven. Wij nemen jouw gegevens alleen op in de talentenpool wanneer wij daar belang in stellen.

3.2 Gegevensoverdracht aan derden bij online-vacaturetool

De vacaturetool wordt in het kader van een opdrachtverwerking door een partner beschikbaar gesteld en gehost, die in de Europese Unie is gevestigd. NEW YORKER heeft de partners hiertoe gevolmachtigd overeenkomstig de wettelijke privacybepalingen.

3.3 Aanvullende aanwijzing m.b.t. het sollicitatieformulier

Door het invullen van jouw gegevens in het sollicitatieformulier worden deze doorgegeven aan het bedrijf dat de vacature heeft uitgeschreven. Wanneer je ons op elektronische wijze gegevens toestuurt, bijvoorbeeld omdat je ze op onze website invoert, worden jouw gegevens via een aan de stand van de techniek aangepaste, veilige verbinding in gecodeerde vorm overgedragen, opgeslagen en beveiligd.

3.4 Minderjarige sollicitanten

De privacy speelt bij ons ook een belangrijke rol als wij vacatures uitschrijven, die ook geschikt zijn voor minderjarigen, zoals bijvoorbeeld stageplaatsen, praktijkplaatsen of plaatsen voor een duale studie. Wanneer je nog geen 16 jaar bent, hebben wij volgens de huidige wetgeving ook toestemming van je ouders/opvoeders nodig. Hiermee bevestig jij, dat je tenminste 16 jaar oud bent of als je jonger bent, dat in dit geval jouw ouders/opvoeders het eens zijn met jouw sollicitatie bij NEW YORKER.

3.5 Facebook-werving

Ben je via onze reclame op Facebook opmerkzaam geworden op de bijbehorende NEW YORKER-wervingspagina, dan hebben wij voor jouw sollicitatie de volgende gegevens nodig: je naam, aanspreekvorm, geboortedatum, e-mailadres, mobiele telefoonnummer, omvang van de baan, locatie van jouw voorkeur, ervaring in de verkoop c.q. modebranche en informatie over je levensloop. Als optie kun je ook een foto van jezelf uploaden. Als jij je via jouw Facebook-profiel of jouw klantprofiel bij NEW YORKER aanmeldt, worden sommige van deze gegevens, als gevolg van jouw aanmelding, al automatisch in het sollicitatieformulier gezet. Ontbreken er nog enkele gegevens in jouw profiel, dan kun je die zelf nog invullen.
Wanneer wij vaststellen dat jij wel eens de geschikte kandidaat voor deze functie kunt zijn, dan nemen wij jou op in ons sollicitantensysteem (meer informatie hierover vind je onder „Online sollicitatie“). Hebben we op dit moment echter geen passende functie, dan wissen we jouw gegevens.
De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op basis van jouw akkoordverklaring c.q. de besluitvorming over een mogelijke basis voor een arbeidsovereenkomst (art. 6 I 1 a) en b), 88 I van de AVG).


4. NEW YORKER-app (Apple IOS/Google Android)


Via de app wordt het apparaat door NEW YORKER geregistreerd waarmee je naar de website bent gegaan en welke service je geopend c.q. gebruikt hebt. Iedere toegang tot onze app wordt op de servers vastgelegd. Het opslaan is bedoeld voor interne systeemgerelateerde en statistische doelen. Het volgende wordt vastgelegd: IP-adres, naam van de internetprovider, de sites die met de app werden bezocht, naam van geopende bestand, datum, tijd, overgedragen hoeveelheid data, melding over correct openen en de versie van de browser c.q. het besturingssysteem. Alle persoonsgegevens die wij in het kader van het gebruik van de app van jou ontvangen, zullen wij alleen voor het aangegeven doel verzamelen, verwerken en gebruiken. Persoonsgegevens worden alleen door ons verzameld, zodra jij ons dat in het kader van het gebruik van de app meedeelt. De app verzamelt, tenminste als de functie is ingeschakeld, via GPS gegevens van jouw locatie. Zo kun je de filialen van NEW YORKER bij jou in de buurt vinden en heeft de app de mogelijkheid om jou over aanbiedingen en nieuwtjes te informeren, die de NEW YORKER-filialen in jouw omgeving betreffen. Dezelfde informatie kan door het invoeren van jouw locatie en woonadres worden verkregen. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in het kader van de betreffende geldende rechtsvoorschriften (art. 6 I b) en f) van de AVG) c.q. gebeurt op grond van jouw akkoordverklaring (art. 6 I 1 a) en b), 88 I van de AVG). Wanneer je deze gegevens niet beschikbaar stelt, kun je onze app wellicht niet of niet volledig gebruiken.

De NEW YORKER-app wordt door NEW YORKER Group-Services International GmbH & Co. KG beschikbaar gesteld. Alle contactgegevens staan aan het einde van de privacyverklaring.

4.1 Google Firebase Analytics

De NEW YORKER-app maakt gebruik van Google Firebase, een applicatie-analysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De app gebruikt daarvan de functie „Analytics“, om anonieme statistische analyses over het gebruik van de app uit te voeren. IOS c.q. Android genereren bij het starten van de app, door het gebruik van een „Advertising Identifier“ een eigen gebruikers-ID, die alleen voor de identificatie van de gebruiker dient, maar zonder verdere gegevens geen koppeling met de concrete gebruiker mogelijk maakt. De ID-gegevens en de persoonsgegevens van de gebruiker worden niet samengevoegd of alleen met uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. In opdracht van de eigenaar van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de app te analyseren en om rapporten over de applicatieactiviteit op te stellen. De in het kader van Google Firebase door het gebruik van de app verzamelde gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Je kunt het opslaan c.q. de overdracht van identifiers door een betreffende instelling in de software van het apparaat of in de app onder Menu/Instellingen verhinderen, maar wij wijzen je er echter wel op dat je in dat geval wellicht niet alle functie van deze app in hun volledige omvang kunt benutten. Tevens kan voor IOS de Apple reclame-ID „AD-ID“ onder „AD-ID resetten“ worden gewijzigd. Bij Android-apparaten heet het identificatienummer „Reclame-ID“. Een gepersonaliseerde tracking door Google kan in het algemeen onder „Instellingen/Account/Google/Gegevensbescherming/Advertenties“ met „Advertenties voor geïnteresseerden uitschakelen“ uitgeschakeld c.q. geregeld worden. Google zelf gebruikt de gegevens voor de onder https:// www.google.com/policies/privacy/partners/ aangegeven doelen.

4.2 Google Firebase Crashlytics

De NEW YORKER-app maakt gebruik van het analyseprogramma „Crashlytics“ van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Dit analyseprogramma gebruikt de IP-adressen van de gebruiker voor analysedoeleinden; deze worden echter uitsluitend geanonimiseerd gebruikt. Een terugkoppeling naar een natuurlijke persoon en dus naar jou als gebruiker is hierdoor niet meer mogelijk. Crashlytics levert ons onmiddellijk analyses over systemcrashes en helpt ons zo bij het onderhoud van de NEW YORKER-app. Meer informatie vind je hier: Crashlytics – Terms of Service https://firebase.google.com/terms/crashlytics/ 

4.3 Positiebepaling

Bij het zoeken naar NEW YORKER Stores kun je bovendien alle zoekresultaten in de omgeving waar jij je op dat moment bevindt, laten weergeven. Daarvoor is het nodig dat jij jouw huidige locatie doorgeeft. De overdracht gebeurt alleen als de betreffende zoekfunctie wordt gebruikt en de app toestemming heeft om deze locatiegegevens over te dragen. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de passende zoekresultaten, d.w.z. locaties van de filialen door te geven. Wij slaan jouw gegevens niet op. Je kunt de positiebepaling onder de apparaatinstellingen op ieder moment weer uitschakelen. Als je de positiebepaling niet activeert, kun je de app wellicht niet of niet in de volledige omvang gebruiken.

4.4 Rechten

Bij de installatie van de NEW YORKER-app worden de onderstaande door jou verstrekte toestemmingen verzameld, waarmee de app via de interfaces toegang tot de nodige functies van het apparaat en dus ook tot gegevens die op het apparaat opgeslagen, ingevoerd of gegenereerd zijn, krijgt:

  • status van internet: beschikbaarheid van het internet
  • push-bericht: voor het gebruik van berichten door de app om bijzonder gebeurtenissen te melden
  • geolocatie: alleen na expliciete activering door de gebruiker voor het zoeken naar NEW YORKER-filialen in de omgeving. De locatiegegevens worden niet gebruikt om bewegingsprofielen te maken.
  • camera: alleen bij activering voor het maken van een pasfoto.
  • fotoalbum/-galerij: wordt gebruikt als met de camera gemaakte foto's opgeslagen of gebruikt moeten worden. Anders wordt het fotoalbum niet gelezen.

Als je de verschillende rechten niet activeert, kun je de app wellicht niet of niet in de volledige omvang gebruiken.


5. NEW YORKER-APP (Microsoft Windows Mobile)


Op NEW YORKER-app voor mobiele Windows-apparaten wordt onze website als app weergegeven. De privacybepalingen zijn identiek aan die van onze website (zie het hoofdstuk Website van NEW YORKER).

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in het kader van de betreffende geldende rechtsvoorschriften (art. 6 I 1 b) en f) van de AVG) c.q. gebeurt op grond van jouw akkoordverklaring (art. 6 I 1 a) en b), 88 I van de AVG).

De NEW YORKER-app wordt door NEW YORKER Group-Services International GmbH & Co. KG beschikbaar gesteld. Alle contactgegevens staan aan het einde van de privacyverklaring.


6. NEW YORKER KLANTPROFIEL


In de app en op de website van NEW YORKER stelt NEW YORKER een klantprofiel beschikbaar. Met het klantprofiel kun je aan verschillende acties en aanbiedingen deelnemen. Bovendien kun je met jouw klantprofiel een verlanglijstje maken. Op dit lijstje kun je bijv. kledingstukken noteren die je bijzonder goed bevallen. Als je wilt, kun je het verlanglijstje via een link ook met vrienden of je familie delen. Je kunt het echter ook alleen voor jou privé aanmaken.
De informatie zoals je voornaam, achternaam en e-mailadres zijn verplichte velden. Gegevens zoals de geboortedatum, kledingmaat, geslacht, adres en het land waarin je woont, kun je vrijwillig beschikbaar stellen. Door opgave van jouw geboortedatum hebben wij de mogelijkheid een anonieme statistische analyse van de leeftijdsstructuur van onze gebruikers te maken en zo ons aanbod te verbeteren en verjaardagsberichtjes te sturen. Met de opgave van jouw kledingmaat hebben wij de mogelijkheid om een anonieme statistische analyse van de kledingmaten van onze gebruikers te maken. Opgave van jouw geslacht gebeurt om iedereen met het juiste geslacht aan te spreken en voor een geslachtsspecifieke indeling van berichten. De opgave van het adres gebruiken wij voor statistische analyses. Je kunt jouw gegevens in het klantprofiel op ieder moment wijzigen. Jouw gegevens worden net zo lang opgeslagen tot je jouw klantprofiel wist. Binnen jouw klantprofiel wordt daarvoor een functie beschikbaar gesteld. Als je alleen de verplichte informatie aan ons beschikbaar stelt, brengt dat voor jou geen nadelen met zich mee en ook het gebruik van de functie van het klantprofiel wordt daardoor niet beperkt.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op basis van jouw akkoordverklaring (art. 6 I 1 a) en b), 88 I van de AVG).

Het klantprofiel van NEW YORKER wordt beschikbaar gesteld door NEW YORKER Marketing & Media International GmbH. Alle contactgegevens staan aan het einde van de privacyverklaring.


7. NEW YORKER MODEL CASTING


Voor deelname aan de Model Casting zijn de volgende persoonsgegevens vereist: voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, modelervaring, informatie over exclusief contract bij een modellenbureau, 3 pasfoto's van de deelnemer, maat, borstwijdte, taillewijdte, heupwijdte, confectiemaat, schoenmaat, kleur ogen en kleur haar. Deze gegevens zijn bedoeld voor de identificatie, indeling naar leeftijd, indeling naar geslacht, het opnemen van contact c.q. voor het treffen van een voorlopige keuze en de daarop volgende uitnodiging voor de casting. Uit juridisch overwegingen moet de deelnemer voor de casting aangeven of hij of zij bereid is om exclusief bij een bureau onder contract te staan. Als deze sollicitatie niet met succes verloopt, worden de gegevens onmiddellijk verwijderd. Bij een uitnodiging voor de casting slaan wij jouw gegevens tot aan het einde van de casting op. Als je gedurende de casting echter onze belangstelling hebben gewekt, nemen wij je graag op in onze modellendatabase. Alle andere sollicitaties worden niet langer opgeslagen. Over het uitschrijven uit de modellendatabank zullen wij je informeren. Je kunt echter op ieder moment ook zelf het opslaan van jouw gegevens in de modellendatabank herroepen. Bij het invullen van de verplichte velden wordt de akkoordverklaring voor de  vereiste verwerkingen van de gegevens voor de hierboven beschreven doelen toegelicht. Deelname aan de Model Casting is vanaf 16 jaar mogelijk. Minderjarigen hebben daarvoor een akkoordverklaring, dat hun gegevens mogen worden verwerkt, van hun ouders/opvoeders nodig. Zoals in de voorwaarden voor deelname wordt uitgelegd, worden in verband met een persbericht evenals op social-media-kanalen (Facebook, YouTube, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest) de namen van de winnaars door NEW YORKER gepubliceerd. Het NEW YORKER klantprofiel is een voorwaarde voor deelname aan de NEW YORKER Model Casting (zie het hoofdstuk NEW YORKER Klantprofiel).

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op basis van jouw akkoordverklaring (art. 6 I a) en b), 88 I van de AVG).

NEW YORKER Model Casting wordt beschikbaar gesteld door NEW YORKER Marketing & Media International GmbH. Alle contactgegevens staan aan het einde van de privacyverklaring.


8. NEW YORKER CADEAUBON


Op onze website en in onze app kun je een NEW YORKER cadeaubon kopen. Je kunt deze met je creditkaart, via PayPal of bij vooruitbetaling door middel van een overschrijving betalen. Daarvoor zullen wij uw voor de betaling relevante gegevens verzamelen om zowel jouw bestelling als de afhandeling van de betaling te kunnen uitvoeren.
Je hoeft alleen die gegevens in te vullen, die wij absoluut nodig hebben voor de afhandeling van de betaling en dus ook de afwikkeling van de overeenkomst, of waartoe wij wettelijk verplicht zijn. Voor het versturen van de cadeaubon hebben wij de volgende informatie nodig: jouw naam, e-mailadres, adres. Zonder deze gegevens moeten wij de afhandeling van de overeenkomst helaas afwijzen, omdat wij deze dan niet kunnen uitvoeren. Het door ons gebruikte betaalsysteem maakt gebruik van een codering voor een beschermde overdracht van jouw gegevens.

Informatie over de betaling met creditkaart: zoals gebruikelijk bij betalingen met creditkaart, worden de gegevens van de creditkaart gecontroleerd en er wordt een kredietwaardigheidscontrole uitgevoerd.

Opmerking m.b.t. PayPal: PayPal is een bedrijf van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Indien de betrokken persoon tijdens de bestelprocedure op onze homepage als betaalmogelijkheid voor „PayPal“ kiest, worden de gegevens van de betrokken persoon automatisch aan PayPal doorgegeven. Met de keuze van deze betaaloptie ga je voor de afhandeling van jouw betaling akkoord met de vereiste overdracht van persoonsgegevens. Bij de aan PayPal overgedragen persoonsgegevens gaat het meestal om de voornaam, achternaam, het adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiele nummer of andere gegevens die voor de afhandeling van de betaling nodig zijn. Voor de afhandeling van de koopovereenkomst zijn ook persoonsgegevens noodzakelijk, die in verband met de betreffende bestelling staan. Details over de gegevensbescherming bij PayPal kunnen worden geopend onder: www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op basis van jouw akkoordverklaring (art. 6 I 1 a) en b), 88 I van de AVG).

De NEW YORKER Cadeaubon wordt beschikbaar gesteld door NEW YORKER Marketing & Media International GmbH. Alle contactgegevens staan aan het einde van de privacyverklaring.


9. NEW YORKER KANSSPELEN


Op onze website en in onze app kun je deelnemen aan kansspelen. Als je het scherm van het kansspel invult, verwerken wij de daar door jou ingevoerde gegevens uitsluitend voor de uitvoering van het kansspel. Je hoeft alleen die gegevens in te vullen, die wij absoluut nodig hebben voor de uitvoering van het kansspel en om de winnaars te informeren. Dat is jouw e-mailadres. De verplichte velden zijn aangeduid
met een asterisk (*). De overige velden zijn optioneel en kun je gewoon invullen als je wilt. Zonder de gegevens in de verplichte velden kun je helaas niet deelnemen aan ons kansspel.
In dit kansspelscherm heb je tevens de mogelijkheid om je akkoord te verklaren met de toezending van reclame. Uiteraard is het ook mogelijk om zonder deze akkoordverklaring deel te nemen aan het kansspel. Als je ons jouw toestemming verleent door het betreffende vakje aan te kruisen, verwerken wij jouw gegevens ook om je informatie en aanbiedingen van onze producten/diensten door middel van onze nieuwsbrief toe te sturen.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op basis van jouw akkoordverklaring (art. 6 I 1 a) en c), 88 I van de AVG).

De kansspelen van NEW YORKER worden beschikbaar gesteld door NEW YORKER Marketing & Media International GmbH. Alle contactgegevens staan aan het einde van de privacyverklaring.


10. NEW YORKER NIEUWSBRIEF


Je hebt de mogelijkheid om je op onze nieuwsbrief te abonneren, die wij jou dan regelmatig toesturen. Door het aankruisen van het betreffende vakje krijgt de deelnemer in de loop van de dag een bevestigings-e-mail. Voor het activeren van de nieuwsbrief is de bevestiging van een bevestigingslink in deze e-mail nodig. Deze nieuwsbrief kan op ieder moment opgezegd c.q. herroepen worden. Aan het einde van iedere nieuwsbrief heb je de mogelijkheid om je via een link af te melden. Afmelding is ook via het e-mailadres newsletter(at)newyorker.de mogelijk. Jouw e-mailadres wordt verzameld om je de nieuwsbrief te kunnen sturen. Dit e-mailadres blijft net zo lang opslagen totdat jij je voor de nieuwsbrief hebt afgemeld. Natuurlijk kun je ook optionele informatie aan ons doorgeven. Deze informatie gebruiken wij dan uitsluitend voor statistische doelen. Dit e-mailadres wordt ook, in de vorm van een opdrachtverwerking,  doorgegeven aan een dienstverlener om de e-mailnieuwsbrief bij jou te bezorgen. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op basis van jouw akkoordverklaring (art. 6 I 1 a) en b), 88 I van de AVG).

De NEW YORKER Nieuwsbrief wordt beschikbaar gesteld door NEW YORKER Marketing & Media International GmbH. Alle contactgegevens staan aan het einde van de privacyverklaring.


11. CONTACT OPNEMEN (e-mail/formulier)


Op onze website staat een contactformulier, dat kan worden gebruikt om langs elektronische weg contact met ons op te nemen. Als je ons via het contactformulier schrijft, verwerken wij jouw in het kader van het contactformulier aangegeven gegevens, om contact met jou op te nemen en jouw vragen te beantwoorden en aan jouw wensen tegemoet te komen.
Je hoeft alleen die gegevens in de vullen, die wij absoluut nodig hebben om contact met jou te kunnen opnemen. Dat zijn jouw naam, e-mailadres evenals het berichtenveld zelf.
Indien je via e-mail contact met ons opneemt, zullen wij de in de e-mail vermelde persoonsgegevens alleen ten behoeve van de verwerking en beantwoording van jouw aanvraag gebruiken. Wanneer je geen gebruik van de aangeboden formulieren voor het opnemen van contact maakt, worden verder geen andere gegevens verzameld.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op basis van jouw akkoordverklaring (art. 6 I 1 a) en b), 88 I van de AVG).

Het NEW YORKER Contactformulier wordt beschikbaar gesteld door NEW YORKER Marketing & Media International GmbH. Alle contactgegevens staan aan het einde van de privacyverklaring.


12. Jouw rechten als betrokken persoon


Op aanvraag kunnen wij jou gratis per e-mail of schriftelijk meedelen of en welke persoonlijke gegevens van jou bij ons zijn opgeslagen, waarvoor wij deze gegeven hebben ontvangen, aan welke ontvangers of categorieën van ontvangers wij deze hebben doorgegeven en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Bovendien kun je van ons verlangen dat wij jouw gegevens corrigeren, als deze niet correct bij ons zijn opgeslagen, dat wij jouw gegevens verwijderen c.q. de verwerking beperken of anders de verwerking herroepen, jouw gegevens anonimiseren of in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming overdragen. Stuur ons daarvoor dan een verzoek (zie de alinea voor Contact opnemen). Natuurlijk kun je ook op ieder moment contact met onze functionaris gegevensbescherming opnemen. Je hebt het recht, je bij klachten tot de verantwoordelijke toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming te wenden. Je hebt op ieder moment het recht om de door jouw verstrekte akkoordverklaring voor het gebruik van jouw persoonsgegevens te herroepen. Meer informatie over de betreffende uitvoering van de afzonderlijke diensten kun je nalezen in de privacyverklaring.


13. Voorbehoud


NEW YORKER heeft het recht, haar privacyverklaring op ieder moment en met inachtneming van de wetgeving inzake de gegevensbescherming te wijzigen. Wijzigingen wordt tijdig bekend gemaakt op deze website. Daarom moet je deze pagina regelmatig openen om je van de laatste stand op de hoogte te stellen.


14. Vragen/contact opnemen


Indien nodig of voor andere vragen kun jij je ook direct aan  info-datenschutz(at)newyorker.de wenden of via de website https://www.newyorker.de/nl/company/kontakt/ contact met ons opnemen. Via deze beide wegen kun je ook rechtstreeks met onze functionaris gegevensbescherming in contact treden.

Contactgegevens van de verantwoordelijke plaats:

NEW YORKER Marketing & Media International GmbH
Hansestraße 48
D-38112 Braunschweig
Deutschland

Telefoon: +49 (0) 531/2135-0
Fax: +49 (0) 531/2135-300

 

NEW YORKER Group-Services International GmbH & Co. KG
Postfach 7141
D-24171 Kiel

Deutschland


Telefoon: +49 (0) 531/2135-0
Fax: +49 (0) 531/2135-300