Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt uitsluitend voor de website „www.newyorker.de“. Ze is niet van toepassing op websites waarnaar deze website verwijst. Voor zover de inhoud van onze website links naar sites van andere aanbieders of contentproviders bevat, zijn deze duidelijk als zodanig herkenbaar gemaakt. Stel je zelf ook op de hoogte van het privacybeleid van gelinkte webpagina's met betrekking tot de verzameling, verwerking en het gebruik van persoonlijk gegevens.

Persoonlijke gegevens worden door New Yorker [Colofon] uitsluitend verzamelend en gebruikt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Bij persoonlijke gegevens gaat het om informatie met betrekking tot de persoonlijke identiteit zoals naam, adres, mailadres, mobiele telefoonnummer en geboortedatum. We slaan deze gegevens uitsluitend op, wanneer je deze actief aan ons verstrekt. Waar dat mogelijk is, kunt u onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens achter te laten. Aan de hand van onderstaande privacybepalingen wil New Yorker graag uitleggen, welke gegevens we verzamelen, verwerken en gebruiken. We maken u erop attent, dat we regelmatig en naar aanleiding van nieuwe wetgeving ons privacybeleid, onze diensten en voorschriften aanpassen. Kijk daarom met enige regelmaat op onze website om van dergelijke wijzigingen op de hoogte te blijven.


1. Verzameling en opslag van gegevens

1.1 Privacyinformatie
Hartelijk welkom op onze website. We vinden het erg fijn dat je geïnteresseerd bent in ons bedrijf. Om je een goed gevoel te geven over hoe we met je persoonlijke gegevens omspringen, willen we graag duidelijk maken wat er met de verkregen gegevens gebeurd en welke veiligheidsmaatregelen we getroffen hebben. Daarnaast informeren we je over de wettelijk vastgestelde bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens.

1.2 Persoonlijke gegevens
Normaal gesproken verzamelen we tijdens je bezoek aan onze website geen persoonlijke gegevens van je.  
We verzamelen uitsluitend informatie over de naam van je provider en de pagina's die je bij ons bekijkt.   Als internetgebruiker blijf je daarbij anoniem, omdat we deze gegevens uitsluitend gebruiken voor statistische doeleinden (bijv. over het aantal bezoeken aan de verschillende pagina's).

We verzamelen slechts persoonlijke gegevens, wanneer je ons deze zelf verstrekt, bijvoorbeeld wanneer je een bestelling bij ons plaatst of wanneer je deelneemt aan een prijsvraag.
Op dit moment worden deze gegevens nog ongecodeerd verstuurd, zodat mogelijk niet uitgesloten kan worden, dat onbevoegden deze gegevens tijdens het versturen kunnen onderscheppen. Er bestaat echter altijd de mogelijkheid om andere communicatiemiddelen (bijv. fax of brief) te gebruiken, die veiliger zijn dan een onversleuteld e-mailbericht.
Wanneer je van bepaalde persoonlijke diensten gebruik wilt maken, vragen we je naar je naam, een gebruikersnaam en eventuele andere persoonlijke gegevens. Je beslist uiteindelijk zelf, of je deze gegevens ook daadwerkelijk verstrekt. Zonder deze informatie kunnen we in sommige gevallen bepaalde diensten niet leveren.
Op de webpagina's van New Yorker kunnen JavaScript, cookies of Java-applets gebruikt worden. Door bepaalde instellingen aan de browser kunnen deze functionaliteiten door de gebruiker uitgeschakeld worden. Meer informatie daarover vind je onder punt


In sommige gevallen zullen we de door jou verstrekte gegevens samenvoegen met gegevens van andere bronnen. Dergelijke aanvullende gegevens helpen ons om onze website en onze diensten te evalueren en te verbeteren. Bovendien nemen we zo ook kennis van de voorkeuren van onze gebruikers en kunnen we onze website en diensten aanpassen aan jouw speciale wensen.

1.3 Cookies
Onze internetpagina's maken op meerdere plekken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden gedownload en die je browser (lokaal op je harde schijf) opslaat.
Door middel van cookies kunnen we in kaart brengen hoe bezoekers onze pagina's gebruiken. Zo kunnen we de inhoud van onze website aan de verwachtingen en wensen van de bezoekers aanpassen. Bovendien zijn we door gebruik te maken van cookies in staat om de effectiviteit van een bepaalde advertentie te meten en de plaatsing ervan af te laten hangen van de interesses van bepaalde gebruikersgroepen.
Bij de meeste door ons gebruikte cookies gaat het om zogenaamde „session cookies“. Deze worden na ieder bezoek automatisch verwijderd.
De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. Wanneer je liever geen informatie wilt versturen kun je de instellingen van je browser normaal gesproken ook aanpassen. Je kunt in dat geval nog steeds gebruik blijven maken van de verschillende functies van onze website (uitzondering: configuratoren).


2. Gebruik van gegevens

2.1 Algemeen
In sommige gevallen verzamelen we je persoonlijke gegevens, wanneer je deze op vrijwillige basis aan ons verstrekt, bijv.
•    tijdens de ontvangst en afwikkeling van je bestellingen,
•    wanneer je deelneemt aan prijsvragen,
• 
wanneer je contact met ons opneemt,
•  wanneer je een abonnement op onze nieuwsbrief wilt of deze wilt opzeggen,

2.2 Gebruik van persoonlijke gegevens
De door jou actief verstrekte gegevens worden voor het doeleinde gebruikt, waarvoor je de gegevens verstrekt hebt. New Yorker gebruikt je persoonlijke gegevens vooral om je vragen te beantwoorden en je bestellingen te verwerken, d.w.z. de afwikkeling van bestellingen, de levering van goederen of de deelname aan prijsvragen. Wanneer je je aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven gebruiken we je e-mailadres met jouw toestemming voor onze eigen reclamedoeleinden totdat je je voor de nieuwsbrief afmeldt. Afmelding is op ieder gewenst moment mogelijk.

Je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van de gegevens. Meer informatie over je recht op bezwaar kun je nalezen onder punt 7 van deze privacyverklaring.

We maken je erop attent, dat New Yorker of een van onze partnerbedrijven dergelijke gegevens van of over jou kunnen gebruiken voor reclamedoeleinden of markt- en opinieonderzoek. Deze gegevens zijn niet per se afkomstig van online-bronnen. Je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens. Dit kun je schriftelijk meedelen of door het sturen van een e-mail aan info-datenschutz@newyorker.de. Na ontvangst van je bezwaar zullen we je adres opnemen op een lijst en zul je geen reclame meer ontvangen. Zodoende zorgen we er ook voor dat je geen informatie toegestuurd krijgt, wanneer we gebruik maken van adressen die van publiekelijk beschikbare bronnen afkomstig zijn. Je kunt ook bezwaar maken tegen specifieke doeleinden voor het gebruik van je gegevens, zoals reclame of markt- en opinieonderzoek.

Let op, dat het gebruik van de volgende diensten uitsluitend mogelijk is, wanneer we de genoemde gegevens voor de betreffende dienst mogen verzamelen en gebruiken. Je kunt het gebruik van je gegevens voor de betreffende dienst beëindigen door ons van je wens op de hoogte te stellen. Je kunt ons te allen tijde schriftelijk of per e-mail laten weten wanneer we je gegevens voor specifieke reclamedoeleinden of marktonderzoek niet mogen gebruiken (info-datenschutz@newyorker.de). We zullen je gegevens dan voortaan niet meer gebruiken voor deze doeleinden.

2.3 Gebruikersprofielen / toestemming
Gebruikersprofielen worden niet aangemaakt. Wanneer we in de toekomst van plan zijn om gebruikersprofielen aan te maken, zullen we je daar op tijd van op de hoogte stellen via een boodschap op onze website, zodat je de mogelijkheid hebt om bezwaar te maken. We zullen vanzelfsprekend rekening houden met je wensen en een dergelijk profiel voor jou niet aanmaken.

We maken uitsluitend gebruik van je gegevens voor marktonderzoek of reclamedoeleinden wanneer je ons daarvoor op voorhand uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Uiteraard kun je je eerder afgegeven toestemming altijd weer intrekken.

2.4 Privacybepalingen VIP-dienst
Via onze VIP-dienst heb je toegang tot vele extra functies. Om deze diensten te kunnen bieden, hebben we enkele persoonlijke gegevens van je nodig. Hieronder vind je een overzicht van de extra diensten en de daarvoor vereiste gegevens:

Verjaardagsmail
Wanneer je je voor deze dienst aanmeldt, sturen we je op je verjaardag een felicitatiemail met daarin een tegoedbon die je in een van onze filialen kunt inleveren. Let op, deze tegoedbon is uitsluitend bestemd voor jou en kan niet worden doorgegeven. Om dit te kunnen controleren, vragen we je daarom om je naam, je adres, je geboortedatum en je e-mailadres door te geven.

Formulieren automatisch invullen
Wanneer je je niet telkens opnieuw voor onze prijsvragen wilt registreren, kun je gebruik maken van onze dienst die formulieren automatisch voor je invult. Je hoeft daarvoor alleen maar met je gebruikersnaam en je wachtwoord in te loggen, waarna alle gegevens die nodig zijn om met de prijsvraag mee te doen, automatisch op het formulier worden ingevuld.

2.5 Prijsvragen
Om aan onze prijsvragen en die van onze commerciële partners mee te kunnen doen, hebben we tenminste de volgende gegevens van je nodig:

Voornaam, achternaam; adres; e-mailadres; telefoonnummer, mobiele telefoonnummer, geboortedatum.

De adresgegevens worden uitsluitend gebruikt om contact op te nemen met de winnaars. We hebben je geboortedatum nodig om te controleren of je op het moment van deelname al meerderjarig bent. Je kunt uitsluitend deelnemen wanneer je meerderjarig bent, uitzonderingen in het deelnamereglement daargelaten.

Ook wanneer je aan een prijsvraag deelneemt, behoudt New Yorker zich het recht voor om je gegevens met inachtneming van de mededingingsregels aan commerciële partners voor reclame- of marketingdoeleinden te verstrekken. Onder commerciële partners verstaan we alle ondernemingen die hun medewerking verlenen aan door New Yorker georganiseerde prijsvragen en/of wier producten onderdeel uitmaken van de prijsvraag en/of wier producten als prijs te winnen vallen.

2.6 Online solliciteren
Via een online-formulier bieden we je de mogelijkheid om snel een simpel te reageren op eventuele openstaande vacatures. Om je sollicitatie te kunnen verwerken hebben we bepaalde gegevens van je nodig. We gebruiken je gegevens uitsluitend voor de verwerking van je sollicitatie. Wanneer we je gegevens niet meer nodig hebben, bijvoorbeeld wanneer we een andere sollicitant geselecteerd hebben, zullen we je gegevens verwijderen.

Wanneer je daarvoor toestemming geeft kunnen we je sollicitatie bij interesse doorsturen naar andere onderdelen van ons concern. Bovendien nemen we je gegevens dan in een databank van sollicitanten op, waarop we bij nieuwe vacatures kunnen teruggrijpen. Eerder gegeven toestemming kun je vanzelfsprekend te allen tijde weer intrekken.

2. 7 Jouw mening
Met de „Jouw mening-box“ bieden we je de mogelijkheid om eventuele tips of aanmerkingen over ons of onze producten en diensten aan ons mee te delen. Je kunt de „Jouw mening-box“ ook gebruiken om ons te attenderen op overige problemen. Om te kunnen reageren op je bericht hebben we je naam en je e-mailadres nodig.

We brengen de via de „Jouw mening-box“ aan ons opgestuurde problemen en tips nauwkeurig in kaart om onze diensten continu te kunnen verbeteren.

2.8 Gebruik van Facebook-plugins
Onze webpagina’s bevatten Social Plugins („Plugins“) van het sociale netwerk Facebook.com, dat onderdeel uitmaakt van Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). De plugins zijn herkenbaar aan het Facebook-logo dat door een witte „F“ op een blauwe achtergrond of een „Duim omhoog“-icoontje en de toevoeging „Facebook Social Plugin“ gekenmerkt wordt.
Wanneer je een pagina van onze website bezoekt, die voorzien is van een dergelijke plugin, wordt er door je browser een verbinding tot stand gebracht met de servers en wordt de plugin door middel van een verbinding met je browser op de betreffende pagina getoond. De inhoud van de plugin wordt door Facebook direct naar je browser verstuurd, waarna deze de plugin op de pagina laat zien. Zelf hebben we geen invloed op de omvang of de inhoud van de gegevens, die Facebook via deze plugin verzamelt. We kunnen je daarom alleen vertellen, wat we momenteel weten:
De aanwezigheid van de plugin informeert Facebook voorlopig uitsluitend over het feit, dat je de betreffende pagina van onze website bezocht hebt. Wanneer je als lid bij Facebook inlogt, worden deze gegevens bovendien gekoppeld aan je persoonlijke Facebook-account. Wanneer je functies van de plugin gebruikt door op de „Vind ik leuk“-knop te drukken of door te reageren, worden de betreffende gegevens direct door de browser aan Facebook verstuurd en daar opgeslagen. Je kunt dit voorkomen door voor gebruik te maken van de plugins bij Facebook uit te loggen. Zelfs wanneer je geen account hebt bij Facebook bestaat de mogelijkheid, dat Facebook kennis neemt van je IP-adres en deze opslaat.

Voor meer informatie over de verzameling en het gebruik van gegevens door Facebook, over je rechten daaromtrent en de mogelijkheden om je privacy te waarborgen verwijzen we je naar de privacyverklaring van Facebook, die je kunt vinden op www.facebook.com/policy.php. Wanneer je niet wilt, dat Facebook via onze webpagina’s gegevens over je verzamelt en koppelt aan je accountgegevens bij Facebook, dien je je bij Facebook uit te loggen voordat je onze website bezoekt.

2.9 Gebruik van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. („Google“). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde „cookies“ of tekstbestanden die op je computer geplaatst worden om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website worden normaal gesproken opgestuurd naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Door de activering van IP-anonimisering op deze website wordt je IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verstuurd en daar ingekort. In opdracht van deze website zal Google deze informatie gebruiken om je bezoek aan de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en op internetgebaseerde diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het door Google Analytics via je browser verstuurde IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Je kunt de opslag van cookies verhinderen door bepaalde instellingen te wijzigen in je webbrowser. We maken je er op attent dat je in dat geval waarschijnlijk niet alle onderdelen en functionaliteiten van deze website kunt gebruiken. Je kunt daarnaast het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan je gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. je IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de daartoe beschikbare plug-in voor je browser te downloaden en te installeren.

Graag wijzen we er je op, dat deze website gebruik maakt van Google Analytics in combinatie met de extra module „_anonymizeIp()“. Hierdoor worden IP-adressen uitsluitend in verkorte versie gebruikt, waardoor je privacy gewaarborgd is.


3. Locatie van de gegevensverwerking

De webserver van New Yorker wordt door onze ict-leverancier op een locatie in Duitsland beheerd.


4. Minderjarige gebruikers

Wanneer je nog niet meederjarig bent, mag je deze website uitsluitend na toestemming van je ouders of verzorgers bezoeken. Wij hechten bijzonder veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens van kinderen. We verzamelen daarom geen gegevens van minderjarigen, voor zover de ouders of verzorgers daarvoor geen toestemming hebben gegeven. Wanneer we ontdekken, dat minderjarigen zonder de vereiste toestemming zelf bij ons persoonlijke gegevens achterlaten, of dat over dergelijke personen persoonlijke gegevens ingevoerd worden, zullen we deze gegevens verwijderen.


5. Gegevensbeveiliging

New Yorker doet er alles aan om ervoor te zorgen, dat je persoonlijke gegevens beveiligd zijn tegen verlies, vervalsing of kennisneming door onbevoegden. Wanneer je ons persoonlijke gegevens elektronisch opstuurt door ze op onze website in te vullen, worden je gegevens volgens de nieuwste techniek via een veilige verbinding (SSL) in versleutelde vorm via internet naar onze servers verstuurd, opgeslagen en beveiligd. We maken je erop attent, dat het versturen van gegevens via e-mail in principe onversleuteld verloopt.

We wijzen je er tevens op, dat de gegevensbeveiliging voor de overdracht van gegevens via internet gezien de huidige technische stand van zaken niet volledig gegarandeerd kan worden. Andere internetgebruikers zijn eventueel technisch in staat om onbevoegd op bepaald netwerkverkeer in te breken en in de gaten te houden.


6. Vragen

Voor vragen en/of een verzoek met betrekking tot onze privacyverklaring of de omgang met je persoonlijke gegevens kun je je wenden tot onze medewerker voor privacyzaken, die je via onderstaand adres kunt bereiken:

New Yorker
Colofon
Medewerker Privacy
E-mail: info-datenschutz@newyorker.de


7. Recht op bezwaar volgens de Duitse Wet bescherming persoonsgegevens (BDSG)

Vanzelfsprekend kun je altijd bezwaar aantekenen tegen het gebruik of de verwerking van je gegevens voor commerciële doeleinden, zonder dat hierbij extra kosten ontstaan, behalve de geldende kosten voor het verzenden van dit verzoek. Daarnaast bestaat er een recht van toegang en onder bepaalde voorwaarden, het recht op correctie, blokkering en verwijdering van uw opgeslagen persoonlijke gegevens in onze bestanden. Wanneer je bezwaar wilt aantekenen volgens de BDSG verzoeken we je je te wenden tot onze medewerker voor privacyzaken.

New Yorker
Colofon
Medewerker Privacy
E-mail: info-datenschutz@newyorker.de

Na ontvangst van uw bezwaarschrift zullen we de betreffende gegevens niet gebruiken, opslaan, verwerken of doorgeven voor andere doeleinden dan om uw bestelling af te handelen.

Omdat internet zich continu verder ontwikkelt, zal New Yorker haar privacyrichtlijnen ook voortdurend aan blijven passen. Wijzigingen worden tijdig op deze website gepubliceerd. Bekijk deze pagina daarom met enige regelmaat zodat je op de hoogte blijft van de laatste stand van zaken met betrekking tot ons privacybeleid.