PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. VŠEOBECNĚ


Jako provozovatel této webové stránky chce společnost NEW YORKER na základě tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlit, jaké osobní údaje zpracovává. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí jen pro přístupy na web NEW YORKER a pro aplikace NEW YORKER. Neplatí pro jiné webové stránky ani pro webové stránky, na které tyto webové stránky odkazují.

1.1 Osobní údaje

Při návštěvě naší webové stránky zpravidla nepotřebujeme žádné osobní údaje. Na vědomí bereme pouze tyto informace: jméno Vašeho poskytovatele internetových služeb, použitý webový prohlížeč a použitý operační systém, IP adresu přidělenou Vaším poskytovatelem internetových služeb, požadované soubory, přenášené množství dat, stahované soubory, exportované soubory a údaje o webových stránkách, které u nás vyvoláte, včetně data a času. IP adresa se zpracovává z technických důvodů a také s ohledem na právní jištění. To se zpravidla provádí pomocí cookies a protokolových souborů.

Vaše osobní údaje zjišťujeme a používáme jen proto, abychom Vám mohli poskytovat Vámi požadované služby (např. při objednání e-mailového newsletteru) a plnit smlouvy (např. objednání dárkového poukazu) a aby bylo zaručeno, že Vám bude naše webová stránka prezentována pokud možno efektivně, sledovatelně a zajímavě.

Údaje, které zjistíme v průběhu užívání našich webových stránek, se zpracovávají jen k uvedeným účelům. Oprávněný zájem pro zjišťování údajů poskytovatele internetových služeb vyplývá ze zájmu společnosti NEW YORKER lépe se v budoucnu chránit před útoky přes internet a optimalizovat vlastní marketing. Zásadně dodržujeme požadavek na minimalizaci osobních údajů a eliminaci zbytečných dat, přičemž označujeme povinná pole hvězdičkou (*) a nevyžadujeme zadávání volitelných doplňujících údajů.

Zpracování osobních údajů se provádí v rámci příslušných platných právních předpisů (čl. 6 I 1 b) a f) EU DS-GVO) nebo na základě Vašeho souhlasu, popř. za účelem rozhodnutí o zdůvodnění zaměstnaneckého poměru, pokud se u nás ucházíte o pracovní místo (čl. 6 I 1 a) a b), 88 I EU DS-GVO).

1.2 Předávání osobních údajů třetím osobám

Předávání osobních údajů třetím osobám mimo podnik skupiny NEW YORKER se zásadně neprovádí; výjimečně ale mohou být Vaše údaje předány v rámci zpracování zakázky.

1.3 Zabezpečení osobních údajů

Společnost NEW YORKER vyvíjí maximální úsilí k tomu, aby chránila údaje svých zákazníků, uchazečů o práci, pracovníků, zájemců a dodavatelů proti náhodné nebo záměrné manipulaci, ztrátě, zničení nebo přístupu nepovolaných osob. Přenos dat přes internet sice není úplně bezpečný, ale přesto jsme přijali pro ochranu Vašich osobních údajů vhodná technická a organizační opatření, která jsou průběžně kontrolována a přizpůsobována novým bezpečnostním standardům. Když nám elektronicky zašlete údaje o sobě tak, že je zadáte na naší webové stránce, pak se Vaše údaje přenášejí, ukládají a zálohují v zakódované formě přes bezpečné spojení odpovídající současnému stavu techniky. Všechny námi využívané servery jsou umístěné v Německu, popř. v jiných zemích Evropské unie.

1.4 Online nabídky pro děti

Osoby do 16 let nám nesmí bez souhlasu svého zákonného zástupce sdělovat žádné osobní údaje nebo vydávat prohlášení o souhlasu. Chtěli bychom požádat rodiče a zákonné zástupce, aby se aktivně podíleli na online aktivitách a zájmech svých dětí.


2. WEBOVÁ STRÁNKA NEW YORKER


Webová stránka NEW YORKER je připravována společností NEW YORKER Marketing & Media International GmbH. Kontaktní údaje najdete na konci prohlášení o ochraně osobních údajů.


2.1 Cookies

Naše webové stránky používají takzvané „cookies“. Ty slouží k tomu, abychom mohli zvyšovat uživatelskou příjemnost a efektivitu své nabídky. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou lokálně ukládány prohlížečem na pevný disk Vašeho počítače. Pomocí těchto cookies můžeme náležitě upravovat obsah webových stránek podle Vašich potřeb jako uživatele. Kromě toho máme díky cookies možnost měřit úspěch určité reklamy a nastavovat její umístění například v závislosti na určitých zájmech uživatelů. Cookies vytváříme výhradně na základě Vašeho potvrzení (Opt-in). Většina námi používaných cookies jsou takzvané „relační cookies“. Ty se po Vaší návštěvě automaticky mažou. I když nejsou žádné cookies použity, jsou nabídky našich webových stránek bez omezení využitelné (výjimka: konfigurátory). Jestliže si nepřejete používat cookies prohlížeče, můžete si nastavit prohlížeč tak, aby ukládání cookies nebylo akceptováno. Pokud chcete akceptovat jen naše vlastní cookies, ne však cookies našich poskytovatelů služeb a partnerů, můžete ve svém prohlížeči zvolit nastavení „Blokovat cookies třetích poskytovatelů“.

2.2 Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Google používá cookies, které jsou uložené ve Vašem počítači, pro analýzu Vašeho využívání webu a webových stránek. Takto vytvořené informace jsou zpravidla přeneseny na server Google v USA a zde uloženy. Když si na této webové stránce aktivujete anonymizaci IP adresy, bude však Vaše IP adresa před tímto přenosem do společnosti Google zkrácena. Výjimečně může být přenesena do USA také úplná IP adresa a zkrácena teprve tam. Společnost Google používá tyto informace k tomu, aby pro nás vyhodnocovala užívání webových stránek a poskytovala nám další, s tím spojené služby. Vaše takto sdělená IP adresa není spojena s dalšími údaji drženými společností Google. Ukládání cookies můžete zabránit nastavením svého prohlížeče, což ale může podle okolností omezit využitelnost webové stránky. Dále máte možnost zabránit zpracování dat vytvořených pomocí cookies tak, že si nainstalujete plug-in dostupný na adrese tools.google.com/dlpage/gaoptout. Pokud Váš prohlížeč tento odkaz nepodporuje (např. při volání stránek přes smartphone), můžete kliknutím na developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/ nastavit cookie, který budoucímu zaznamenávání Vašich údajů při návštěvě této webové stránky zabrání.

2.3 Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Pinterest, Instagram

Na naší webové stránce najdete odkazy na služby sociálních médií Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Pinterest a Instagram. Odkazy na internetové stránky služeb sociálních médií poznáte podle loga příslušného podniku. Pokud tyto odkazy použijete, dostanete se k podnikovému přístupu společnosti NEW YORKER k příslušné službě sociálních médií. Při kliknutí na některých z odkazů služeb sociálních médií se naváže spojení se servery služby sociálních médií. Tím je serverům služby sociálních médií sděleno, že jste navštívili naši webovou stránku. Kromě toho se poskytovateli služby sociálních médií přenesou ještě další údaje. Jsou to například adresa webové stránky, na které je umístěn aktivovaný odkaz, datum a čas vyvolání webové stránky, resp. aktivace odkazu a informace o použitém prohlížeči, použitém operačním systému a IP adrese.

Pokud jste v okamžiku aktivace odkazu již přihlášeni k příslušné službě sociálních médií, může být poskytovatel služby sociálních médií schopen zjistit ze sdělených údajů Vaše uživatelské jméno, a případně dokonce Vaše skutečné jméno a přiřadit tyto informace k Vašemu osobnímu uživatelskému účtu u služby sociálních médií. Tuto možnost přiřazení k Vašemu osobnímu uživatelskému účtu můžete vyloučit, když se předem ze svého uživatelského účtu služby sociálních médií odhlásíte. Servery služeb sociálních médií mohou být umístěné v USA a jiných zemích mimo Evropskou unii. Údaje proto mohou být poskytovatelem služby sociálních médií zpracovávány také v zemích mimo Evropskou unii. Pamatujte si, že podniky v těchto zemích podléhají zákonům o ochraně osobních údajů, které obecně nechrání osobní údaje ve stejné míře, jako je tomu v členských státech Evropské unie. Pamatujte si, že na rozsah, způsob a účel zpracování osobních údajů poskytovatelem služby sociálních médií nemáme žádný vliv. Bližší informace o používání Vašich osobních údajů službami sociálních médií napojenými na naši webovou stránku najdete ve směrnici o ochraně osobních údajů příslušné služby sociálních médií.

2.4 Plug-in AddThis

Na naší webové stránce se používají takzvané sociální plug-iny („plug-iny“) služby Bookmarking AddThis, která je provozována společností AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, USA („AddThis“). Plug-iny jsou většinou označené logem AddThis, například ve formě bílého znaménka plus na oranžovém pozadí. Přehled plug-inů AddThis a jejich vzhled najdete zde: www.addthis.com/get/sharing. Když vyvoláte stránku našeho webového přístupu, která obsahuje takový plug-in, naváže Váš prohlížeč přímé spojení se servery AddThis. Obsah plug-inu AddThis je přímo přenesen do Vašeho prohlížeče a začleněn do stránky. Při tomto začlenění obdrží AddThis informaci, že Váš prohlížeč vyvolal příslušnou stránku našeho webového přístupu, a uloží pro identifikaci Vašeho prohlížeče příslušný cookie ve Vašem koncovém zařízení. Tato informace (včetně Vaší IP adresy) je Vaším prohlížečem přímo sdělena serveru AddThis do USA a zde uložena. AddThis používá tyto údaje k vytváření anonymizovaných uživatelských profilů, které slouží jako základ pro personalizované a na individuální zájmy zaměřené zobrazování reklam návštěvníkům internetových stránek s plug-iny AddThis. Účel a rozsah zjišťování osobních údajů a informace o dalším zpracování a využívání osobních údajů společností AddThis najdete v pokynech k ochraně osobních údajů společnosti AddThis: www.addthis.com/privacy/privacy-policy. Budete-li chtít zjišťování osobních údajů společností AddThis do budoucna odmítnout, můžete použít takzvaný Opt-Out cookie, který je ke stažení pod následujícím odkazem: www.addthis.com/privacy/opt-out.  Stahování plug-inů AddThis můžete také pomocí add-ons pro svůj prohlížeč zcela zabránit, např. blokováním skriptů „NoScript“ (http://noscript.net).


3. ONLINE NABÍDKY PRÁCE NEW YORKER


Nabízíme Vám možnost rychle a jednoduše se prostřednictvím naší webové stránky online ucházet o vypsané nabídky pracovních míst (https://jobs.newyorker.de). Abychom mohli Vaši žádost o místo zpracovat, potřebujeme zjistit určité povinné osobní údaje, případně nám můžete sdělit další údaje dobrovolně. Povinné údaje jsou označené hvězdičkou (*). Tyto osobní údaje patří do kategorií informací o identifikaci, kvalifikaci, adrese a příslušné žádosti o místo. Pokud nám povinné údaje neposkytnete, nemůžete se bohužel ucházet u společnosti NEW YORKER o práci. Jestliže nám sdělíte pouze povinné údaje a neuvedete žádné další informace, nemá to na zpracování Vaší žádosti o místo žádný nepříznivý vliv. Vaše osobní údaje používáme výhradně ke zpracování Vaší žádosti o zaměstnání. Zpracování osobních údajů se provádí na základě Vašeho souhlasu, popř. za účelem rozhodnutí o zdůvodnění zaměstnaneckého poměru, pokud se u nás ucházíte o pracovní místo (čl. 6 I 1 a) a b), 88 I EU DS-GVO). Pokud s tím budete souhlasit, předáme v případě zájmu Vaši žádost o práci jinému podniku v rámci koncernu nebo převezmeme Vaše údaje do zásobárny talentů (Talentpool), do něhož při vypisování volných pracovních pozici saháme. V rámci důvěrného zpracování žádosti o místo prostřednictvím naší webové stránky zpracováváme Vaše osobní údaje výhradně k účelům této žádosti, například v rámci výběru uchazečů nebo sjednávání pohovorů s uchazeči. Zaznamenané údaje nám umožňují hodnotit a kontaktovat kandidáty. Vámi zadané a sdělené údaje mohou vidět pouze kompetentní pracovníci našich personálních úseků a pracovníci odborných oddělení nebo zástupci případně zúčastněných grémií (podniková rada, zastoupení těžce tělesně postižených), kteří se podílejí na obsazení příslušných míst. Výjimečně mohou být Vaše údaje předány také v rámci zpracování zakázky uvnitř skupiny NEW YORKER.

V žádném případě nepřijímáme ohledně obsazení pracovních pozic výhradně automatizovaná rozhodnutí. Údaje, které zadáte, se mohou používat pro vytváření statistik. Jedná se přitom však o anonymizované informace, které neumožňují žádné úsudky na totožnost určitého konkrétního uživatele, tedy ani Vás osobně. Po skončení zpracování žádosti o práci (přijetí nebo odmítnutí) jsou Vaše podklady uchovávány 6 měsíců a potom anonymizovány. Uchovávání navíc probíhá výhradně na základě Vašeho předchozího souhlasu.

Za zpracování žádostí o pracovní místa a s tím související shromažďování údajů odpovídá společnost NEW YORKER, která příslušné výběrové řízení vypsala. Kontaktní údaje můžete najít v podmínkách příslušného výběrového řízení na pracovní pozici.

3.1 Zásobárna talentů

Když dodáte podklady k žádosti o pracovní místo do zásobárny talentů, může být v případě konkrétní potřeby a na základě Vašeho souhlasu umožněn bezprostřední přístup k Vašim osobním údajům za účelem obsazení pracovních pozic kromě příslušného podniku i dalším podnikům skupiny NEW YORKER. Chceme tak zajistit, že i v případě, kdy od nás obdržíte zamítavé stanovisko ohledně místa, o které jste se ucházeli, Vás budeme moci kontaktovat, jestliže se pro Vás objeví možnost jiné pracovní pozice. I když nám převzetí do naší zásobárny talentů nepovolíte, nevyplynou z toho pro Vás samozřejmě žádné nevýhody.

Pokud udělíte svůj souhlas pro zásobárnu talentů, uchovávají se Vaše údaje po dobu 12 měsíců. Chceme Vás však informovat o tom, že do zásobárny talentů nepřebíráme automaticky každého uchazeče o zaměstnání, který k tomu udělil svůj souhlas. Vaše údaje přenášíme do zásobárny talentů jen v případě potřeby na naší straně.

3.2 Sdělování osobních údajů třetím osobám u online nástroje pro nabízení pracovních pozic

Nástroj pro nabízení pracovních pozic je v rámci zpracování zakázek připravován a spravován partnerem se sídlem v Evropské unii. Společnost NEW YORKER pověřila svého partnera v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

3.3 Dodatečné upozornění k formuláři pro uchazeče o práci

Když zadáte své osobní údaje do formuláře pro uchazeče o práci, jsou předána společnosti, která vypsala příslušnou nabídku. Když nám elektronicky zašlete údaje o sobě tak, že je zadáte na naší webové stránce, pak se Vaše údaje přenášejí, ukládají a zálohují v zakódované formě přes bezpečné spojení odpovídající současnému stavu techniky.

3.4 Nezletilí uchazeči o zaměstnání

Ochrana osobních údajů pro nás hraje zvláštní roli také tehdy, když vypisujeme pracovní místa, která mohou být vhodná i pro nezletilé uchazeče, jako jsou učňovská místa, praxe nebo místa pro duální studium. Pokud jste ještě nedovršili 16. rok života, potřebujeme podle zákona souhlas Vašeho zákonného zástupce. Tímto potvrzujete, že je Vám nejméně 16 let nebo, pokud jste mladší, že jsou Vaši zákonní zástupci srozuměni s Vaší žádostí o zaměstnání u společnosti NEW YORKER.

3.5 Nábor přes Facebook

Pokud jste byli upozorněni na příslušnou náborovou stránku NEW YORKER prostřednictvím reklamy na Facebooku, potřebujeme od Vás pro Vaši žádost o místo následující údaje: jméno, oslovení, datum narození, e-mailovou adresu, číslo mobilu, obsah zaměstnání, upřednostňované pracoviště, současné zkušenosti v prodeji, popř. v módním odvětví a Váš životopis. Volitelně můžete také odeslat svou fotografii. Jestliže se přihlásíte přes svůj facebookový profil nebo svůj zákaznický profil NEW YORKER, přenášejí se některé z těchto údajů do formuláře žádosti o práci automaticky v průběhu přihlášení. Pokud některé údaje ve Vašem profilu chybějí, můžete je doplnit.
Jestliže usoudíme, že byste mohli být pro určitou pracovní pozici způsobilí, převezmeme Vás do svého uchazečského systému (bližší informace k tomu najdete v části „Online nabídka zaměstnání“). Pokud pro Vás momentálně žádnou vhodnou pozici nemáme, vymažeme Vaše údaje.
Zpracování osobních údajů se provádí v rámci Vašeho souhlasu, popř. za účelem rozhodnutí o zdůvodnění zaměstnaneckého poměru (čl. 6 I 1 a) a b), 88 I EU DS-GVO).


4. NEW YORKER APP (APPLE IOS / GOOGLE ANDROID)


Pomocí této aplikace registruje společnost NEW YORKER koncové zařízení a vyvolání, popř. využití příslušné služby v systému. Každý přístup k naší aplikaci je protokolován na serverech. Ukládání slouží k interním systémovým a statistickým účelům. Protokolují se: IP adresa, jméno internetového poskytovatele, navštívené stránky aplikace, názvy vyvolaných souborů, datum, čas, přenesené množství dat, hlášení o úspěšném volání a verze prohlížeče, popř. operačního systému. Všechny osobní údaje, které se od Vás dozvíme v průběhu užívání aplikace, se shromažďují, zpracovávají a využívají jen k uvedenému účelu. Osobní údaje shromažďujeme, jakmile nám je v rámci užívání aplikace sdělíte. Dokud máte aktivovanou příslušnou funkci, zaznamenává aplikace přes GPS údaje o Vaší poloze. Díky tomu můžete vyhledávat pobočky NEW YORKER ve své blízkosti a aplikace Vás může informovat o nabídkách nebo novinkách, které s pobočkami NEW YORKER ve Vašem okolí souvisejí. Stejné informace jsou dostupné po zadání adresy Vašeho stanoviště nebo bydliště. Zpracování osobních údajů se provádí v rámci příslušných platných právních předpisů (čl. 6 I b) a f) EU DS-GVO) nebo na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 I 1 a) a b), 88 I EU DS-GVO). Jestliže nám tyto údaje neposkytnete, nemusí být možné používat naši aplikaci, nebo ne v plném rozsahu.

Aplikace NEW YORKER je připravována společností NEW YORKER Group-Services International GmbH & Co. KG. Kontaktní údaje najdete na konci prohlášení o ochraně osobních údajů.

4.1 Google Firebase Analytics

Aplikace NEW YORKER využívá Google Firebase, službu analýzy aplikací od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Aplikace z toho využívá funkci „Analytics“, která anonymně provádí statistické vyhodnocování užívání aplikace. IOS nebo Android vytváří s použitím nástroje „Advertising Identifier“ při spuštění aplikace vlastní uživatelské ID, které slouží výhradně k identifikaci uživatele, ale bez dalších dat neumožňuje vysledovat konkrétního uživatele. Propojení identifikačních dat a osobních údajů uživatele se neprovádí, nebo jen s výslovným souhlasem uživatele. Na zakázku provozovatele této webové stránky používá Google příslušné informace k vyhodnocování užívání aplikace a k sestavování zpráv o aplikačních aktivitách. Údaje získané v rámci analytiky Google Firebase během užívání aplikace se nepropojují s jinými daty uchovávanými společností Google. Ukládání, resp. přenos identifikátoru můžete odpovídajícím nastavením softwaru svého zařízení nebo přímo v aplikaci v menu Nastavení zabránit; upozorňujeme Vás však na to, že v takovém případě nebudete eventuálně moci využívat v plném rozsahu všechny funkce této aplikace. Kromě toho se pro IOS může změnit reklamní identifikace „AD-ID“ v systému Apple pod položkou „Restovat AD-ID“. U zařízení Android se identifikační číslo nazývá „reklamní ID“. Personalizované sledování firmou Google je obecně možno deaktivovat, popř. ovládat pod položkou „Nastavení / Účty / Google / Ochrana osobních údajů / Zobrazení“ pomocí položky „Deaktivovat zobrazování podle zájmů“. Samotná společnost Google využívá osobní údaje pro účely uvedené pod https:// www.google.com/policies/privacy/partners/.

4.2 Google Firebase Crashlytics

Aplikace NEW YORKER používá analytický program „Crashlytics“ od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Tento analytický program využívá IP adresy uživatelů k analytickým účelům, ale používá je přitom výhradně anonymizovaně. Vysledování fyzické osoby a tedy Vás jako uživatele tímto způsobem není možné. Crashlytics dodává v reálném čase vyhodnocení havárií systému a pomáhá nám tak při údržbě aplikace NEW YORKER. Další informace najdete zde: Crashlytics – Terms of Service https://firebase.google.com/terms/crashlytics/ 

4.3 Lokalizační služby

Při hledání obchodů NEW YORKER si navíc můžete nechat zobrazit výsledky vyhledávání v okruhu svého momentálního místa pobytu. K tomu je nutné, abyste nám sdělili své aktuální stanoviště. Toto sdělení se přenáší pouze, když použijete příslušnou vyhledávací funkci a dovolíte aplikaci odesílat informace o stanovišti. Tyto údaje se používají výhradně ke zjištění vhodných výsledků vyhledávání, tj. umístění poboček. Vaše údaje neukládáme. Lokalizační služby můžete v nastaveních zařízení kdykoli opět deaktivovat. Pokud neaktivujete lokalizační služby, je možné, že nebudete moci v plném rozsahu využívat naši aplikaci.

4.4 Oprávnění

Při instalaci aplikace NEW YORKER jsou od Vás žádána níže uvedená oprávnění, pomocí nichž může aplikace přistupovat přes rozhraní k nezbytným funkcím zařízení a tedy také k datům, která jsou v zařízení uložena, zadána nebo generována:

  • stav internetové sítě: dostupnost internetu
  • push notifikace: využívání notifikací v aplikaci pro upozorňování na zvláštní události
  • geolokace: pouze po výslovné aktivaci uživatelem k vyhledávání poboček NEW YORKER nacházejících se v okolí. Údaje o stanovištích se nepoužívají k vytváření profilů pohybu.
  • Kamera: jen při aktivaci pro pořízení Vaší profilové fotografie.
  • Fotoalbum/galerie: používá se, když chcete uložit nebo používat snímky pořízené kamerou. Jinak se fotoalbum nenačítá.

Pokud některá jednotlivá oprávnění neudělíte, je možné, že nebudete moci v plném rozsahu využívat naši aplikaci.


5. NEW YORKER APP (MOBIL MICROSOFT WINDOWS)


NEW YORKER APP pro mobilní zařízení se systémem Windows zobrazuje naši webovou stránku ve formě aplikace. Ustanovení o ochraně osobních údajů jsou podobná jako pro naši webovou stránku (viz kapitola WEBOVÁ STRÁNKA NEW YORKER).

Zpracování osobních údajů se provádí v rámci příslušných platných právních předpisů (čl. 6 I 1 b) a f) EU DS-GVO) nebo na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 I 1 a) a b), 88 I EU DS-GVO).

Aplikace NEW YORKER je připravována společností NEW YORKER Group-Services International GmbH & Co. KG. Kontaktní údaje najdete na konci prohlášení o ochraně osobních údajů.


6. ZÁKAZNICKÝ PROFIL NEW YORKER


Společnost NEW YORKER vytváří zákaznický profil v aplikaci NEW YORKER a na webové stránce. Se zákaznickým profilem se můžete zúčastňovat různých akcí a nabídek. Kromě toho můžete se zákaznickým profilem vytvářet žádanky. Na nich můžete uvést např. kusy oděvů, které se Vám obzvlášť líbí. Pokud chcete, můžete tuto žádanku pomocí odkazu sdílet také se svými přáteli nebo členy rodiny. Můžete si ji ale vytvořit soukromě jen pro sebe.
Povinnými informacemi jsou přitom jméno, příjmení a e-mailová adresa. Další údaje, jako datum narození, velikost konfekce, pohlaví, adresu nebo svou státní příslušnost, nám můžete poskytnout dobrovolně. Uvedení Vašeho data narození nám umožňuje anonymně statisticky vyhodnocovat věkovou strukturu našich uživatelů za účelem optimalizace naší nabídky a zasílání přání k narozeninám. Uvedení Vaší konfekční velikosti nám umožňuje anonymně statisticky vyhodnocovat velikosti oděvů nošených našimi uživateli. Pohlaví se uvádí pro zajištění správného oslovení a správného přiřazování zpráv. Uvedené adresy využíváme pro statistické vyhodnocování. Své údaje můžete kdykoli v rámci svého zákaznického profilu změnit. Vaše údaje jsou uložené tak dlouho, dokud svůj zákaznický profil nevymažete. Pro vymazání je v rámci zákaznického profilu připravena příslušná funkce. Pokud nám poskytnete pouze povinné údaje, nevyplynou z toho pro Vás žádné nevýhody a také používání funkcí zákaznického profilu nebude omezené.

Zpracování osobních údajů se provádí na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 I 1 a) a b), 88 I EU DS-GVO).

Zákaznický profil NEW YORKER je připravován společností NEW YORKER Marketing & Media International GmbH. Kontaktní údaje najdete na konci prohlášení o ochraně osobních údajů.


7. CASTING MODELŮ NEW YORKER


Chcete-li se zúčastnit castingu modelů/modelek, potřebujeme následující údaje: jméno, příjmení, adresu, datum narození, pohlaví, e-mailovou adresu, dosavadní zkušenosti v modelingu, upozornění na exkluzivní smlouvu u modelingové agentury, 3 fotografie účastníka, velikost, obvod hrudníku, obvod pasu, obvod boků, konfekční velikost, velikost bot, barvu očí a barvu vlasů. Tyto údaje slouží k identifikaci, určení věku, určení pohlaví, navázání kontaktu, popř. k provedení předběžného výběru a následného pozvání na casting. Z právních důvodů musí uchazeč před castingem sdělit, jestli je již u nějaké agentury pod exkluzivní smlouvou. Nebude-li Vaše uchazečská žádost úspěšná, vymažeme neprodleně Vaše osobní údaje. V případě pozvání na casting uchováváme údaje až do ukončení castingu. Pokud na castingu vzbudíte náš zájem, zařadíme Vás rádi do své databáze modelů a modelek. Všechny ostatní uchazečské podklady nebudou dál uchovávány. O vyjmutí z databáze modelů a modelek Vás budeme informovat. Uchovávání svých osobních údajů v databázi modelů a modelek můžete kdykoli odmítnout. Zadáním povinných údajů udělujete současně svůj souhlas ke zpracování osobních údajů nezbytné pro výše popsané účely. Účast na castingu modelů nebo modelek je možná od 16 let, nezletilí potřebují pro udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů svolení svých rodičů. Jak je vysvětleno v podmínkách účasti, zveřejňují se v rámci tiskových sdělení a na kanálech sociálních médií (Facebook, YouTube, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest) výherci soutěží pořádaných společností NEW YORKER. Předpokladem pro účast na castingu modelů nebo modelek NEW YORKER je zákaznický profil NEW YORKER (viz kapitola Zákaznický profil NEW YORKER).

Zpracování osobních údajů se provádí na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 I a) a b), 88 I EU DS-GVO).

Castingy modelů a modelek NEW YORKER jsou připravovány společností NEW YORKER Marketing & Media International GmbH. Kontaktní údaje najdete na konci prohlášení o ochraně osobních údajů.


8. DÁRKOVÝ POUKAZ NEW YORKER


Na naší webové stránce a v naší aplikaci si můžete zakoupit dárkový poukaz NEW YORKER. Ten můžete zaplatit kreditní kartou, prostřednictvím služby PayPal nebo předem bankovním převodem. Abychom mohli vyřídit Vaši objednávku a zpracovat platbu, zjišťujeme příslušné potřebné osobní údaje.
Musíte uvést pouze údaje, které nezbytně potřebujeme ke zpracování platby a tedy k vyřízení zakázky nebo jejichž zaznamenávání je pro nás ze zákona povinné. Pro zasílání dárkových poukazů potřebujeme od Vás následující osobní údaje: jméno, e-mailovou adresu a poštovní adresu. Bez těchto údajů musíme bohužel odmítnout uzavřít smlouvu, protože bychom ji pak nebyli schopni splnit. Námi používaný platební systém využívá kódování pro zabezpečený přenos Vašich dat.

Upozornění k platbě kreditní kartou: Jak je u plateb kreditní kartou obvyklé, kontrolují se údaje o kreditní kartě a provádí se kontrola bonity.

Upozornění k PayPal: PayPal je podnik společnosti PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Jestliže si během procesu objednání na naší webové stránce vyberete způsob platby „PayPal“, sdělují se Vaše osobní údaje automaticky společnosti PayPal. Volbou této možnosti platby souhlasíte s předáním svých osobních údajů potřebných pro vyřízení platby. Osobními údaji sdělovanými společnosti PayPal jsou zpravidla jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu nebo jiné údaje, které jsou nezbytné ke zpracování platby. Pro vyřízení kupní smlouvy jsou zapotřebí také osobní údaje, které souvisejí s příslušnou objednávkou. Podrobnosti o ochraně osobních údajů u společnosti PayPal si můžete vyhledat na: www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev.

Zpracování osobních údajů se provádí na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 I 1 a) a b), 88 I EU DS-GVO).

Dárkové poukazy NEW YORKER jsou připravovány společností NEW YORKER Marketing & Media International GmbH. Kontaktní údaje najdete na konci prohlášení o ochraně osobních údajů.


9. SOUTĚŽE NEW YORKER


Na naší webové stránce a v naší aplikaci se můžete účastnit našich soutěží. Když vyplníte masku soutěže, zpracováváme Vaše zde uvedené osobní údaje výhradně za účelem realizace soutěže. Musíte uvést pouze údaje, které nezbytně potřebujeme k realizaci soutěže a k oznamování výher. Jedná se přitom o Vaši e-mailovou adresu. Povinné údaje jsou
označené hvězdičkou (*). Ostatní pole jsou volitelná a můžete je laskavě vyplnit, pokud chcete. Bez vyplnění povinných polí se bohužel nemůžete naší soutěže zúčastnit.
V rámci masky soutěže máte dále možnost udělit nám svůj souhlas se zasíláním reklam. Soutěží je možno se účastnit samozřejmě i bez udělení souhlasu se zasíláním reklam. Pokud nám udělíte svůj souhlas zakřížkováním příslušného zaškrtávacího políčka, zpracováváme Vaše osobní údaje také k tomu, abychom Vám mohli zasílat e-mailem ve formě newsletteru informace a nabídky týkající se našich výrobků a služeb.

Zpracování osobních údajů se provádí na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 I 1 a) a c), 88 I EU DS-GVO).

Soutěže NEW YORKER jsou připravovány společností NEW YORKER Marketing & Media International GmbH. Kontaktní údaje najdete na konci prohlášení o ochraně osobních údajů.


10. NEWSLETTER NEW YORKER


Existuje možnost zaregistrovat se pro zasílání pravidelného newsletteru. Po aktivaci příslušného políčka obdrží účastník v průběhu příštích dnů potvrzovací e-mail. Pro aktivaci newsletteru je nutné potvrzení pomocí potvrzovacího odkazu v tomto e-mailu. Tuto objednávku newsletteru můžete kdykoli zrušit nebo odmítnout. K tomu účelu najdete na konci každého newsletteru možnost odhlásit se pomocí odkazu. Odhlášení lze provést také na e-mailové adrese newsletter(at)newyorker.de. Zaznamenáváme Vaši e-mailovou adresu, abychom Vám mohli newsletter zasílat. Ta zůstává uložena tak dlouho, dokud se z odběru newsletteru neodhlásíte. Můžete nám laskavě sdělit i další volitelné informace, které pak budeme využívat výhradně pro statistické účely. E-mailová adresa se předává poskytovateli e-mailového newsletteru pro účely zpracování zakázky. Zpracování osobních údajů se provádí na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 I 1 a) a b), 88 I EU DS-GVO).

Newsletter NEW YORKER je provozován společností NEW YORKER Marketing & Media International GmbH. Kontaktní údaje najdete na konci prohlášení o ochraně osobních údajů.


11. KONTAKT (E-MAIL/FORMULÁŘ)


Na naší webové stránce je k dispozici kontaktní formulář, který můžete použít pro navázání elektronického kontaktu s námi. Když nám napíšete prostřednictvím kontaktního formuláře, zpracujeme Vaše osobní údaje uvedené v rámci kontaktního formuláře k navázání kontaktu, zodpovězení Vašich otázek a splnění Vašich přání.
Musíte uvést pouze údaje, které od Vás nezbytně potřebujeme k navázání kontaktu. Jedná se o jméno, e-mailovou adresu a tematickou oblast samotné zprávy.
Jestliže se na nás obrátíte e-mailem, zpracujeme Vaše osobní údaje sdělené v e-mailu výhradně k účelům vyřízení a zodpovězení Vaší poptávky. Pokud nabízené formuláře k navázání kontaktu nevyužijete, neprovádí se žádné nadstandardní zjišťování osobních údajů.

Zpracování osobních údajů se provádí na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 I 1 a) a b), 88 I EU DS-GVO).

Kontaktní formulář NEW YORKER je připravován společností NEW YORKER Marketing & Media International GmbH. Kontaktní údaje najdete na konci prohlášení o ochraně osobních údajů.


12. VAŠE PRÁVA JAKO PŘÍSLUŠNÉ OSOBY


Na vyžádání Vám můžeme e-mailem nebo písemně bezplatně sdělit, jestli a jaké Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy, odkud jsme tyto osobní údaje získali, jakým příjemcům nebo kategoriím příjemců jsme Vaše osobní údaje předali a k jakým účelům je používáme. Dále si u nás můžete vyžádat, abychom Vaše osobní údaje opravili, pokud je nemáme uložené správně, abychom Vaše osobní údaje vymazali, popř. omezili jejich zpracování, nebo můžete v souladu s právy na ochranu osobních údajů jinak odmítnout zpracování svých osobních údajů, vyžádat si jejich anonymizaci nebo jejich přenesení. Zašlete nám k tomu účelu svůj požadavek (viz odstavec Kontakt). Kdykoli samozřejmě také můžete kontaktovat našeho pověřeného pracovníka ochrany osobních údajů. V případě stížností máte právo se obrátit na kompetentní dozorčí orgán ochrany osobních údajů. Máte právo kdykoli odvolat své udělené souhlasy k používání osobních údajů. Bližší informace najdete v příslušných pokynech k jednotlivým nabízeným službám v prohlášení o ochraně osobních údajů.


13. VÝHRADA


Společnost NEW YORKER si vyhrazuje právo kdykoli změnit své prohlášení o ochraně osobních údajů při dodržení zákonných předpisů o ochraně osobních údajů. Změny se včas oznamují na této webové stránce. Proto si musíte tuto stránku pravidelně vyvolat, abyste se informovali o aktuálním stavu.


14. DOTAZY/KONTAKT


V případě potřeby nebo jiných dotazů nás můžete kontaktovat také přímo na adrese info-datenschutz(at)newyorker.de nebo prostřednictvím webové stránky https://www.newyorker.de/cz/company/kontakt/. Oba tyto způsoby můžete také použít pro přímé kontaktování našeho pověřeného pracovníka ochrany osobních údajů.

Kontaktní údaje odpovědného místa:

NEW YORKER Marketing & Media International GmbH
Hansestraße 48
38112 Braunschweig
Německo

Telefon: +49 (0) 531/2135-0
Fax: +49 (0) 531/2135-300

 

NEW YORKER Group-Services International GmbH & Co. KG
Postfach 7141
24171 Kiel
Německo

Telefon: +49 (0) 531/2135-0
Fax: +49 (0) 531/2135-300