Prohlášení o ochraně dat

Toto prohlášení o ochraně dat platí pouze pro webovou stránku „www.newyorker.de“. Neplatí pro webové stránky, na které tato webová stránka odkazuje. Pokud naše nabídka na webu obsahuje odkazy na stránky jiných nabízejících nebo poskytovatelů obsahu, jsou tyto v textu jako takové označené. Dodržuj prosím pokyny k ochraně dat, které jsou zvlášť uvedené na odkazující webové stránce pro sběr, zpracování a používání osobních dat.

Osobní data se sbírají a používají u společnosti New Yorker [Impressum] výhradně v souladu s příslušným platným právem na ochranu dat. Osobní data jsou informace k totožnosti, jako je např. jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu a datum narození. Tato data se uloží pouze tehdy, když nám je aktivně předáš. Pokud je to možné, umožňujeme návštěvu našich webových stránek, aniž bychom sbírali osobní data. New Yorker by ti chtěl na základě těchto ustanovení na ochranu dat vysvětlit, která data sbíráme, zpracováváme a používáme. Respektuj, že naše podmínky na ochranu dat čas od času přizpůsobujeme našemu servisu, požadavkům a s ohledem na změny zákonů. Sleduj vždy naše webové stránky, aby ses dozvěděl o takových změnách.


1. Sběr a ukládání dat

1.1 Informace o ochraně dat
Vítáme tě při tvé první návštěvě na našich webových stránkách a těší nás tvůj zájem o náš podnik. Abychom ti dali dobrý pocit v souvislosti s použitím tvých osobních dat, transparentně ti popíšeme, co se s nasbíranými daty stane a jaká bezpečnostní opatření z naší strany provádíme. Kromě toho budeš informován o zákonem stanovených právech v souvislosti se zpracováním těchto dat.

1.2 Osobní data
Při návštěvě našich webových stránek zpravidla nepotřebujeme žádná osobní data. Bereme pouze na vědomí název tvého poskytovatele internetových služeb a webové stránky, které u nás vyvoláváš. Přitom ale zůstáváš jako uživatel internetu anonymní, protože tyto informace vyhodnocujeme pouze ke statistickým účelům (např. počet vyvolání jednotlivých webových stránek).

Osobní data sbíráme pouze tehdy, jestliže nám je o sobě uvedeš např. v rámci objednávky nebo výherní hry.
V současné době se ještě data přenáší nezašifrovaně, takže nelze vyloučit možnost, že tato data čtou na jejich přenosové cestě také nepovolané třetí osoby. Existuje ovšem možnost využít alternativní komunikační cesty (např. dopisem zaslaným poštou nebo faxem), která nabízí větší bezpečnost než nezašifrované e-maily.
Jestliže chceš využít určité osobní služby, zeptáme se tě na tvé jméno, uživatelské jméno a popř. na další osobní informace. Je tvým svobodným rozhodnutím, zda nám tato data předáš. Bez těchto údajů ti ovšem v těchto případech nemůžeme požadovaný servis poskytnout.
V nabídce informací New Yorkeru lze používat JavaScript, Cookies nebo JAVA-Applets. Použití těchto funkcí může každý uživatel vypnout v nastavení programu prohlížeče. Další informace k tomu najdeš v bodě


Podle okolností doplníme tebou uvedená data daty z jiných zdrojů. Taková data nám pomohou pro posouzení a zlepšení naší nabídky na webových stránkách a našich služeb. Zároveň můžeme zjistit záliby našich uživatelů a tak přizpůsobit naše webové stránky a služby tvým speciálním potřebám.

1.3 Cookies
Naše internetové stránky používají na několika místech tzv. cookies. Slouží pro to, aby učinili naši nabídku uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve tvém počítači a které tvůj prohlížeč ukládá (lokálně na tvém pevném disku).
Pomocí cookies můžeme provádět analýzu toho, jak uživatelé používají naše webové stránky. Tak můžeme vytvářet obsahy webových stránek podle potřeb návštěvníků. Kromě toho máme díky cookies možnost měřit efektivitu určitého oznámení a umístit ho např. v závislosti na tematických zájmech uživatelů.
Většina námi používaných cookies jsou tzv. „session-cookies“. Tyto se po návštěvě automaticky vymažou.
Většina webových prohlížečů cookies automaticky akceptuje. Nastavení svého prohlížeče můžeš ale zpravidla také změnit, jestliže nechceš informace raději odesílat. Přesto potom můžeš používat nabídky našich webových stránek bez omezení (výjimka: konfigurátory).


2. Použití dat

2.1 Všeobecně
V některých případech sbíráme tvá osobní data, jestliže nám tato dobrovolně sdělíš, např.
•    pro přijímání a realizaci tvých objednávek,
•    pro účast na výherních hrách,
•    jestliže s námi navážeš kontakt všeobecným způsobem,
•    jestliže si chceš objednat nebo odhlásit newsletter,

2.2 Použití osobních dat
Tebou aktivně zadaná osobní data budou použita k tomu účelu, ke kterému jsi tato data uvedl. New Yorker použije tvá osobní data především pro zodpovězení tvých dotazů a ke zpracování tvých zakázek, tzn. pro realizaci objednávek, dodání zboží nebo pro účast na výherních hrách. Při přihlášení k newsletteru se bude používat s tvým souhlasem tvá e-mailová adresa pro naše vlastní reklamní účely, dokud se z newsletteru neodhlásíš. Odhlášení je kdykoliv možné.

Přísluší ti právo na podání odporu v souvislosti s použitím dat. Všechno ostatní k právu na podání odporu si můžeš přečíst v bodě 7 tohoto prohlášení o ochraně dat.

Měj prosím na zřeteli, že New Yorker může použít taková tvoje data, která se mohou získat nejen on-line přenosem, pro účely reklamy, výzkumu trhu a názorů námi nebo našimi partnerskými podniky. Můžeš podat odpor proti takovému použití tvých dat. Sděl nám to prosím písemně nebo nám pošli e-mail na info-datenschutz@newyorker.de. Po dojití tvého odporu převedeme tvoji adresu do souboru adres vyloučených z reklamy. Tím můžeme zabránit zasílání informací, které si nepřeješ, také tehdy, jestliže použijeme adresy z veřejně přístupných zdrojů. Můžeš podat odpor také proti částečnému použití svých dat pro reklamu a účely výzkumu trhu a názorů.

Měj prosím na zřeteli, že je možné používat níže uvedený servis pouze tehdy, jestliže pro příslušný servis sbíráme a používáme v něm uvedená data. Používání tvých dat pro příslušný servis můžeš ukončit tak, že nám to sdělíš. Jestliže si pouze nepřeješ, aby se tvá data používala pro reklamní účely a/nebo účely výzkumu trhu a názorů, můžeš nám to kdykoliv písemně nebo e-mailem (info-datenschutz@newyorker.de) sdělit. V budoucnu potom nebudeme používat tvá data pro tyto účely.

2.3 Uživatelský profil / souhlas
Uživatelské profily se neukládají. Jestliže budeme v budoucnu chtít založit uživatelské profily, budeme tě včas po vyvolání našich webových stránek o našem záměru informovat tak, že budeš mít možnost s tím nesouhlasit. Potom samozřejmě budeme respektovat tvé přání a pro tebe takový profil nezaložíme.

Data pro poradenské a reklamní účely nebo účely výzkumu trhu budeme sbírat, zpracovávat a používat pouze tehdy, když nám k tomu dáš předem souhlas. Samozřejmě, že můžeš jednou daný souhlas kdykoliv odvolat.

2.4 Ustanovení o ochraně dat pro VIP servis
S VIP servisem ti nabízíme rozsáhlé dodatečné funkce. Abychom ti mohli nabídnout tento servis, potřebujeme ovšem od tebe určitá osobní data. Níže máš přehled o našem servisu a jaké údaje od tebe potřebujeme:

Narozeninový mail
Jestliže se registruješ k tomuto servisu, zašleme ti ke tvým narozeninám narozeninový mail s poukázkou, kterou můžeš uplatnit v jedné z našich poboček. Zapamatuj si prosím, že tato poukázka platí výhradně pro tebe a nemůže se převádět. Abychom to překontrolovali, zeptáme se na tvé jméno, tvoji adresu, tvé datum narození a tvoji e-mailovou adresu.

Servis předvyplněného formuláře
Jestliže se nechceš pokaždé registrovat do některé z našich výherních her, využij jednoduše našeho servisu předvyplněného formuláře. Přihlásíš se pouze svým uživatelským jménem a heslem a do formuláře se automaticky doplní veškerá data, která potřebujeme pro tvoji účast ve výherní hře.

2.5 Výherní hry
Aby ses mohl účastnit výherních her pořádaných námi a našimi spolupracujícími partnery, potřebujeme od tebe minimálně následující data:

jméno, příjmení; adresu; e-mailovou adresu; telefonní číslo; číslo mobilního telefonu; datum narození.

Údaje týkající se adresy použijeme, abychom tě informovali o výhře. Datum narození potřebujeme, abychom překontrolovali, zda jsi již v době účasti plnoletý. Respektuj prosím, že jsi pouze v tomto případě, s výjimkou podmínek pro výherní hry, oprávněn k účasti bez dalších požadavků.

I když se účastníš výherní hry, vyhrazuje si New Yorker právo předat tvé uložené údaje s ohledem na soutěžní právo svým reklamním a produktovým partnerům za účelem reklamy a výzkumu trhu a názorů. Reklamními a produktovými partnery jsou všechny podniky, které se podílí na výherní hře provozované New Yorkerem a/nebo jejichž výrobky se tím získají a/nebo jejichž výrobky jsou chváleny jako cena ve výherní hře.

2.6 On-line žádosti o zaměstnání
Nabízíme ti možnost ucházet se prostřednictvím našeho on-line formuláře rychle a jednoduše o námi vypsané nabídky míst. Aby bylo možné žádost zpracovat, zeptáme se na určité údaje. Tvé údaje použijeme výhradně ke zpracování tvé žádosti. Jestliže již nebudeme tvé údaje potřebovat, protože jsme se rozhodli pro jinou uchazečku nebo uchazeče, potom tvá data vymažeme.

Pokud s tím budeš souhlasit, předáme v případě zájmu tvoji žádost jiným konkurenčním podnikům. V případě tvého souhlasu kromě toho převezmeme tvá data do databanky uchazečů, kterou využíváme při vypisování volných míst. Samozřejmě, že můžeš jednou daný souhlas kdykoliv odvolat.

2.7 Tvůj názor
„Schránka s tvými názory“ ti nabízí možnost, jak nám sdělit jakékoliv poznatky nebo připomínky k nám nebo našim výrobkům a službám. „Schránku s tvými názory“ můžeš použít také tehdy, abys nás upozornil na jiné problémy. Abychom mohli odpovědět na tvůj dotaz, potřebujeme tvé jméno a tvoji e-mailovou adresu.

Problémy a podněty, které obdržíme prostřednictvím „Schránky s tvými názory“, vyhodnotíme, abychom mohli průběžně zlepšovat náš servis.

2.8 Použití pluginu Facebooku
Na našich webových stránkách používáme sociální pluginy („pluginy“) sociální sítě Facebook.com, provozované společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pluginy poznáte podle loga Facebooku, buď podle bílého „F“ na modrém kachlíku nebo podle značky „zdviženého palce“ a jsou označeny dovětkem „Facebook Social Plugin“.
Jestliže vyvoláš webovou stránku naší internetové prezentace, která je opatřena takovým pluginem, tvůj prohlížeč se spojí se servery a plugin se znázorní sdělením vyslaným tvému prohlížeči na internetové stránce. Obsah pluginu předá Facebook přímo do tvého prohlížeče a z tohoto je napojen na internetovou stránku. My sami nemáme vliv na rozsah nebo obsah dat, která Facebook sbírá pomocí tohoto pluginu a můžeme ti proto pouze předat, co v současné době víme:
Zapojením pluginu je Facebook nejprve informován o tom, že jsi vyvolal příslušnou stránku naší internetové prezentace. Jestliže jsi přitom přihlášen jako člen Facebooku, přiřadí Facebook tuto informaci ke tvému osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku. Jestliže použiješ funkce pluginu kliknutím na tlačítko „líbí se mi“ nebo odevzdáním komentáře, předá tvůj prohlížeč příslušné informace přímo na Facebook a tam je uloží. Tomu můžeš zabránit tím, když se před použitím pluginu odhlásíš z Facebooku. I když nejsi členem Facebooku, existuje možnost, že se Facebook dozví tvoji IP adresu a uloží ji do paměti.

Za účelem bližších informací ke sběru a použití dat Facebookem, ke tvým právům a možnostem na ochranu tvé soukromé sféry si dovolujeme poukázat
na prohlášení o ochraně dat Facebooku, které nalezneš na www.facebook.com/policy.php. Jestliže nechceš, aby o tobě Facebook sbíral data z našeho internetového spojení a spojil s tebou členská data uložená u Facebooku, musíš se před svojí návštěvou našich internetových stránek odhlásit z Facebooku.

2.9 Použití Google Analytics
Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se uloží na tvém počítači a umožňují, abys prováděl analýzu používání webových stránek. Informace o používání těchto webových stránek, které jsou produkovány cookies, se zpravidla přenáší na server Googlu v USA a tam se ukládají. V případě aktivace anonymizace adresy IP na těchto webových stránkách Google tvoji IP adresu ovšem v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru nejprve zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se přenáší na server Googlu v USA úplná IP adresa a tam se zkrátí. Google bude tyto informace z našeho pověření používat, aby vyhodnotil tvé používání webových stránek, aby sestavil zprávy o aktivitách na webových stránkách a aby poskytl provozovateli webových stránek další služby spojené s používáním webových stránek a internetu. IP adresa, kterou předá tvůj prohlížeč v rámci Google Analytics, se nespojí s ostatními daty Googlu. Ukládání cookies můžeš zabránit příslušným nastavením softwaru tvého prohlížeče. Poukazujeme ti ovšem na to, že v tomto případě popř. nebudeš moci využívat v plném rozsahu veškeré funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžeš zabránit evidování dat vyráběných pomocí cookies a vztahujících se ke tvému používání webových stránek (včetně tvé IP adresy) pro Google a zpracování těchto dat ze strany Googlu, když si stáhneš a nainstaluješ plugin prohlížeče, který je k dispozici.

Poukazujeme na to, že tyto webové stránky používají Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“, a proto se IP adresy dál zpracovávají pouze zkráceně, aby se vyloučil přímý vztah k osobám.


3. Místo zpracování dat

Webový server New Yorkeru je provozován na základě našeho pověření zpracovatelem dat v Německu.


4. Nezletilé osoby

Jestliže ještě nejsi plnoletý, používej webové stránky pouze se souhlasem svých rodičů nebo poručníků. Obzvlášť nám leží na srdci ochrana osobních dat dětí. Vědomě proto nezískáváme data nezletilých osob, pokud rodiče či poručníci neudělili svůj souhlas. Jestliže zjistíme, že nezletilé osoby u nás sami zadávají osobní data bez příslušného souhlasu nebo že se o takových osobách zadávají osobní data, potom tyto vymažeme.


5.  Bezpečnost dat

New Yorker podnikne veškeré úsilí pro to, aby byla tvoje osobní data zabezpečena před ztrátou, zfalšováním nebo aby se je nedozvěděly nepovolané osoby. Jestliže nám elektronicky zasíláš osobní data tak, že je zadáváš na našich webových stránkách, budou tvoje data přenesena, uložena a zabezpečena bezpečným spojením (SSL) odpovídajícím stavu techniky v zašifrované formě internetem na náš počítač. Uvědom si přitom, že se data e-mailem naopak zásadně zasílají v nezašifrované formě.

Poukazujeme na to, že podle současného stavu techniky nemůže být úplně zaručena bezpečnost dat při přenosu dat po internetu. Ostatní uživatelé internetu jsou podle okolností technicky schopni proniknout neoprávněně do zabezpečené sítě a kontrolovat zasílané zprávy.


6. Otázky

V případě dotazů a žádostí o informace v souvislosti s naším prohlášením o ochraně dat a zpracováním tvých osobních dat se můžeš obracet na osobu námi pověřenou ochranou dat, která je ti k dispozici na následující adrese:

New Yorker
Impressum
Osoba pověřená ochranou dat
E-mail: info-datenschutz@newyorker.de


7. Právo na podání odporu podle spolkového zákona o ochraně dat (BDSG)

Samozřejmě, že můžeš kdykoliv podat odpor proti používání nebo zpracování tvých dat pro reklamní účely, aniž by ti vznikly jiné náklady než náklady na datové spojení podle základních tarifů. Kromě toho existuje právo na informace a za určitých předpokladů právo na opravu, zablokování a vymazání tvých osobních dat, které jsou uloženy v jednom z našich souborů. Obrať se prosím na osobu námi pověřenou ochranou dat, jestliže chceš vykonat své právo na podání odporu podle spolkového zákona o ochraně dat.

New Yorker
Impressum
Osoba pověřená ochranou dat
E-mail: info-datenschutz@newyorker.de

Po obdržení tvého odporu nebudeme používat, ukládat, zpracovávat nebo předávat dotčená data k jiným účelům než pro realizaci tvé objednávky.

V souvislosti s vývojem internetu bude New Yorker průběžně přizpůsobovat své směrnice na ochranu dat. Změny budou včas oznámeny na těchto webových stránkách. Proto bys měl pravidelně vyvolávat tuto stránku, aby ses informoval o aktuálním stavu směrnic na ochranu dat.