Импринт

NEW YORKER Group-Services International GmbH & Co. KG

Седалище на дружеството:
Russeer Weg 101-103
24109 Kiel

  1. Управление (оправомощени да представляват):
    1. Фридрих Кнап (председател на управлението; управляващ съдружник)
    2. Д-р Флориан Кал (заместник- председател на управлението)
    3. Хелене Щайнер
  2. Регистриращ съд: Районен съд на гр. Кил
  3. Номер в регистъра: HRA: 5999 KI
  4. Данъчен идентификационен номер съгласно §27 а от Закона за данъка върху оборота: DE260445111

 

Пощенски адрес:
Hansestraße 48
38112 Braunschweig
Германия

Телефон: +49 (0) 531/2135-0 Факс: +49 (0) 531/2135-300