ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Като администратор на настоящата уебстраница с помощта на декларацията за защита на данните NEW YORKER иска да разясни какви данни се обработват от нас. Настоящата декларация за защита на данните е валидна само за интернет представянето на NEW YORKER и за приложенията на NEW YORKER. Тя не важи за други уебстраници или за уебстраници, към които тези уебстраници изпращат линкове.

1.1 Лични данни

При посещение на нашата уебстраница ние обикновено не се нуждаем от лични данни. Ние получаваме информация само за името на твоя доставчик на интернет услуги, използвания уеб браузър и използваната операционна система, зачисления от твоя доставчик на интернет услуги IP-адрес, изисканите файлове, прехвърленото количество данни, сваляния, експорт на файлове и данни за уебстраниците, които ти извикваш при нас вкл. дата и час. IP-адресът се обработва поради техническа необходимост и за правно застраховане. Обикновено това се извършва с помощта на бисквитки и лог файлове.

Ние събираме и използваме твоите лични данни само, за да можем да осъществим желаните от теб услуги (напр. при поръчка на електронния бюлетин) и изпълнение на договори (напр. поръчка на ваучер за подарък) и за да гарантираме, че нашата уебстраница ще бъде представена по възможно най-ефективен, достъпен и интересен начин.

Данните, които получаваме в хода на използването на нашите уебстраници, се обработват само за посочените цели. Основателният интерес към събиране на данните на доставчика на интернет услуги произтича от интереса на NEW YORKER да може в бъдеще да се защитава по-добре от атаки по интернет, както и да оптимизира собствения си маркетинг. По принцип ние спазваме принципа за пестеливо събиране на данни и избягване на данни, като обозначаваме задължителните полета с (*) и не е задължително да бъдат посочвани опционални допълнителни данни.

Обработката на личните данни се извършва в рамките на съответните действащи законови разпоредби (чл. 6 I 1 b) и f) EU DS-GVO) или въз основа на твоето съгласие или за вземане на решение за обосновка на трудови отношения, ако ти кандидатстваш за работно място при нас (чл. 6 I 1 a) и b), 88 I EU DS-GVO).

1.2 Предаване на данни на трети лица

По принцип не се извършва предаване на лични данни на трети лица извън фирмите на групата NEW YORKER, но по изключение твоите данни могат да бъдат предадени в рамките на обработка на поръчка.

1.3 Сигурност на данните

NEW YORKER полага всички усилия да защити данните на нашите клиенти, кандидати, служители, заинтересовани лица и доставчици против случайни или умишлени манипулации, загуба, разрушаване или достъп на неоторизирани лица. Преносът на данни по интернет не е напълно сигурен, въпреки това за защита на твоите данни ние сме предприели съответните технически и организационни мерки, които се проверяват непрекъснато и се адаптират към новите стандарти за сигурност. Когато ни изпращаш данни по електронен път чрез въвеждане на нашата уебстраница, твоите данни се прехвърлят, запаметяват и осигуряват в криптирана форма чрез сигурна връзка, съответстваща на нивото на развитие на технологиите. Всички използвани от нас сървъри се намират в Германия или в Европейския съюз.

1.4 Онлайн предложения при деца

Лица под 16 години нямат право да ни изпращат лични данни или да подават при нас декларация за съгласие без одобрението на лицата,  отговорни за тяхното възпитание. Искаме да приканим родителите и настойниците да участват активно в онлайн дейностите и онлайн интересите на техните деца.


2. УЕБСТРАНИЦА НА NEW YORKER


Уебстраницата на NEW YORKER се предоставя от NEW YORKER Marketing & Media International GmbH. Данните за контакт ще намериш в края на декларацията за защита на данните.

2.1 Бисквитки

Нашите уебстраници използват така наречените “бисквитки”. Те служат за това да направят нашите предложения по-удобни за потребителя и по-ефективни. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на твоя компютър и се запаметяват от браузъра локално на твърдия диск. С помощта на тези бисквитки ние можем да оформим съдържанието на уебстраницата в съответствие с твоите потребности като потребител. Освен това благодарение на бисквитките ние имаме възможност да измерим успеха на определена обява и да определим нейното място, например в зависимост от определени потребителски интереси. Ние създаваме бисквитки само след твоето потвърждение (Opt-in). Повечето използвани от нас бисквитки са така наречените бисквитки за сесии. След твоето посещение те се изтриват автоматично. Когато не се използват бисквитки, предложенията на нашите уебстраници също могат да се използват без ограничения (изключение: конфигуратори). Ако ти не желаеш да се използват бисквитки от браузъра, можеш да настроиш твоя браузър така, че да не се приема запаметяването на бисквитки. Ако искаш да приемеш само нашите собствени бисквитки, но не и бисквитките на нашите доставчици на услуги и партньори, можеш да избереш в твоя браузър настройката “Блокиране на бисквитки на външни доставчици”.

2.2 Google Analytics

Тази уебстраница използва Google Analytics, уеб услуга за анализи на Google Inc. ("Google"). Google използва бисквитки, които се запаметяват на твоя компютър и могат да анализират как използваш мрежата и уебстраницата. Създадената по този начин информация обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се запаметява там. Ако активираш IP-анонимизирането на тази уебстраница, преди прехвърлянето Google скъсява твоя IP-адрес. По изключение в САЩ може да бъде прехвърлен пълният IP-адрес и да бъде скъсен едва там. Google използва тази информация, за да анализира за нас използването на уебстраницата и да извърши за нас свързани с това услуги. Твоят прехвърлен по този начин IP-адрес не се обединява с други данни на Google. Ти можеш да възпрепятстваш запаметяването на бисквитките чрез настройката на твоя браузър, което обаче при определени условия ограничава възможността за използване на уебстраницата. Освен това можеш да възпрепятстваш обработката на генерираните от бисквитката данни, като инсталираш плъгина, наличен на tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ако твоят браузър не поддържа този линк (напр. при извикване на страницата от смартфон), чрез кликване на developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/ можеш да поставиш бисквитка, която да възпрепятства бъдещото регистриране на твоите данни при посещение на тази уебстраница.

2.3 Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Pinterest, Instagram

На нашата уебстраница ще намериш линкове към социалните мрежи на Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Pinterest и Instagram. Линковете към интернет страниците на социалните мрежи ще разпознаеш по съответното фирмено лого. Ако следваш тези линкове, ще стигнеш до фирмената интернет страница на NEW YORKER в съответната социална мрежа. При кликване на линк към някоя социална мрежа се установява връзка със сървърите на социалната мрежа. По този начин на сървърите на социалната мрежа се предава, че ти си посетил нашата уебстраница. Освен това други данни се прехвърлят към доставчика на услугата социална мрежа. Такива са например адресът на уебстраницата, на която се намира активираният линк, датата и часът на извикване на уебстраницата или активирането на линка, информация за използвания браузър и използваната операционна система и IP-адрес.

Ако в момента на активиране на линка ти вече си влязъл в съответната социална мрежа, доставчикът на услугата социална мрежа е в състояние от прехвърлените данни да установи твоето потребителско име и евентуално дори твоето истинско име и да зачисли тази информация към твоя личен потребителски акаунт в социалната мрежа. Ти можеш да изключиш тази възможност за зачисляване към твоя личен потребителски акаунт, ако преди това се отпишеш от твоя потребителски акаунт в социалната мрежа. Сървърите на социални мрежи могат да се намират в САЩ и други страни извън Европейския съюз. Затова данните могат да се обработват от доставчика на услугата социална мрежа в страни извън Европейския съюз. Имай предвид, че фирмите в тези страни се подчиняват на закон за защита на данните, който общо взето не защитава личните данни в същата степен като в страните-членки на Европейския съюз. Имай предвид, че ние не влияем върху обема, вида и целта на обработката на данни от доставчика на услугата социална мрежа. По-подробна информация за използването на твоите данни от свързаните към нашата уебстраница социални мрежи ще намериш в регламента относно защитата на данните на съответната социална мрежа.

2.4 Плъгин AddThis

На нашата уебстраница се използват така наречените Social Plugins („плъгини“) на букмаркинг услугата AddThis, която се обслужва от AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, USA („AddThis“). Плъгините най-често са обозначени с лого на AddThis, например под формата на бял знак плюс върху оранжева основа. Преглед на плъгините AddThis и на техния външен вид ще намериш тук: www.addthis.com/get/sharing. Когато извикаш от нашето интернет представяне страница, която съдържа такъв плъгин, браузърът установява директна връзка със сървърите на AddThis. Съдържанието на плъгина се предава от AddThis директно на твоя браузър и се интегрира в страницата. Посредством свързването AddThis получава информация, че твоят браузър е извикал съответната страница на нашето интернет представяне и за идентификация на твоя браузър запаметява бисквитка на твоето крайно устройство. Тази информация (включително твоят IP-адрес) се изпраща от твоя браузър директно на сървър на AddThis в САЩ и се запаметява там. AddThis използва данните за съставяне на анонимизирани потребителски профили, които служат за основа на персонализирани и свързани със съответните интереси рекламни обръщения към посетителите на интернет страници с плъгини AddThis. Целта и обема на събирането на данни и последващата обработка и използване на данните от AddThis можеш да видиш в указанията за защита на данните на AddThis: www.addthis.com/privacy/privacy-policy Ако възразяваш на събирането на данни от AddThis с бъдещо действие, можеш да поставиш така наречената бисквитка Opt-Out, която можеш да свалиш от следния линк: www.addthis.com/privacy/opt-out. С Add-Ons можеш да възпрепятстваш зареждането на плъгини AddThis за твоя браузър, например с блокера на скриптове „NoScript“ (http://noscript.net).


3.  ОНЛАЙН КАНДИДАТСТВАНЕ В NEW YORKER


Предлагаме ти възможност да кандидатстваш бързо и лесно онлайн през нашата уебстраница за обявени работни места  (https://jobs.newyorker.de). За да можем да обработим твоята кандидатура, ние задаваме въпроси, на които трябва да се отговори задължително, а останалите данни са доброволни. Задължителните данни са обозначени със звездичка (*): Тези данни спадат към категориите данни за идентификация на личността, квалификацията, адреса и кандидата. Ако не ни предоставиш задължителните данни, за съжаление не можеш да кандидатстваш в NEW YORKER. Ако ни съобщиш само задължителните данни без никакви допълнителни данни, това няма да бъде в твой ущърб в процедурата на кандидатстване. Ние ще използваме твоите данни единствено за обработката на твоята кандидатура. Обработката на лични данни се извършва въз основа на твоето съгласие или за вземане на решение за обосноваване на трудови отношения (чл. 6 I 1 a) и b), 88 I EU DS-GVO). Ако дадеш съгласието си за това, при интерес ние ще предадем твоята кандидатура на други фирми от концерна и/или ще включим твоите данни в Talentpool, информация от която черпим при обявени работни места. В рамките на поверителна процедура за кандидатстване от нашата уебстраница ние обработваме твоите данни само за целите на кандидатстването, като напр. избор на кандидат или уговаряне на интервюта с кандидати. Регистрираните данни ни дават възможност да оценим кандидата и да се свържем с него. Въведените и изпратени от теб данни могат да бъдат разглеждани единствено от компетентните служители от нашите отдели Човешки ресурси и от служителите от специализирани отдели и представители на евентуално участващите органи (работнически съвети, представители на хората с тежки увреждания), които са участници в назначението на съответното работно място. По изключение твоите данни могат да бъдат предадени в рамките на обработка по поръчка в групата NEW YORKER.

Ние в никакъв случай няма да вземем изцяло автоматизирано решение за назначение на работното място. Въведените от теб данни могат да се използват за съставяне на статистики. При това става въпрос за анонимизирана информация, която не допуска заключения за самоличността на определен потребител, т.е. на теб самия. След приключване на процедурата за кандидатстване (назначаване или отказ) твоите документи за кандидатстване се запаметяват за 6 месеца и след това се анонимизират. Освен това запаметяване се извършва само след предварително съгласие от твоя страна.

Отговорен за кандидатстването и свързаното с него събиране на данни е дружеството NEW YORKER, което е обявило конкурса. Данните за контакт можеш да видиш от съответния конкурс за работно място.

3.1 Talentpool

Ако подадеш твоите документи за кандидатстване в Talentpool, при конкретна нужда след твоето съгласие наред с настроената фирма и други фирми от групата NEW YORKER ще имат непосредствен достъп до твоите данни с цел назначаване на работно място. Така искаме да гарантираме, че дори да получиш отказ за работното място, за което си кандидатствал, ние ще можем да влезем в контакт с теб, ако си подходящ за друго работно място. За теб няма да има отрицателни последствия, ако не позволиш включване в нашия Talentpool.

Ако си дал съгласието си за Talentpool, твоите данни ще бъдат съхранявани 12 месеца. Въпреки това трябва да те информираме, че не приемаме автоматично в Talentpool всеки кандидат, който е дал съгласието си за това. Ние прехвърляме твоите данни в Talentpool само при необходимост от наша страна.

3.2 Изпращане на данни към трети лица при онлайн инструмента за кандидатстване

Инструментът за кандидатстване се предоставя в рамките на обработката по поръчка от партньор, който осигурява хоста за него, със седалище в границите на Европейския съюз. NEW YORKER е наел партньора в съответствие с правните разпоредби за защита на данните.

3.3 Допълнително указание относно формуляра за кандидатстване

С посочването на твоите данни във формуляра за кандидатстване те се предават на дружеството, което обявява конкурса. Когато ни изпращаш данни по електронен път чрез въвеждане на нашата уебстраница, твоите данни се изпращат, запаметяват и осигуряват в криптирана форма чрез сигурна връзка, съответстваща на нивото на развитие на технологиите.

3.4 Непълнолетни кандидати

Защитата на данните играе специална роля за нас, също когато обявяваме конкурси, подходящи за непълнолетни кандидати, като например места за обучение, места за стажове или места за дуално обучение. Ако още не си навършил 16 години, според закона ни е необходимо съгласието на лицата, отговорни за твоето възпитание. С настоящото ти потвърждаваш, че си най-малко на 16 години или ако си по-малък, че в такъв случай лицата, отговорни за твоето възпитание са съгласни да кандидатстваш в NEW YORKER.

3.5 Facebook Recruiting

Ако си попаднал на съответната страница за подбор на персонал на NEW YORKER чрез нашата реклама във Facebook, за твоето кандидатстване са ни необходими следните твои данни: име, обръщение, дата на раждане, имейл адрес, номер на мобилен телефон, обем на ангажираност, предпочитано местоположение, наличен опит в сферата на продажбите или модния бранш и данни за твоята автобиография. Като опция можеш да качиш и твоя снимка. Ако се регистрираш от твоя профил във Facebook или от твоя клиентски профил в NEW YORKER, в хода на регистрацията някои от тези данни се прехвърлят автоматично във формуляра за кандидатстване. Ако някои данни липсват в твоя профил, можеш да ги допълниш.
Ако установим, че може да си подходящ за работното място, ние ще те приемем в нашата система за кандидатстване (повече информация за това ще намериш на “Онлайн кандидатстване“). Ако в момента нямаме подходящо работно място за теб, ние ще изтрием твоите данни.
Обработката на лични данни се извършва в рамките на твоето съгласие или за вземане на решение за обосноваване на трудови отношения (чл. 6 I 1 a) и b), 88 I EU DS-GVO).


4. ПРИЛОЖЕНИЕ NEW YORKER (APPLE IOS / GOOGLE ANDROID)


Посредством приложението NEW YORKER регистрира крайното устройство и извикването, респективно използването на съответната услуга чрез системата. Всеки достъп до нашето приложение се протоколира на сървъри. Запаметяването служи за вътрешни, свързани със системата и статистически цели. Протоколират се: IP-адрес, име на доставчика на интернет, посетените страници на приложението, името на извикания файл, дата, час, изпратено количество данни, регистриране посредством успешно извикване на версията на браузъра или на операционната система. Всички лични данни, които ние узнаваме от теб в хода на използване на приложението, се събират, обработват и използват само за посочената цел. Лични данни се събират от нас само, ако ти ни ги съобщиш в рамките на използване на приложението. Ако функцията е била активирана от теб, приложението събира данните за твоето местоположение посредством GPS. Така можеш да намериш филиали на NEW YORKER близо до теб, а приложението може да те информира за предложения или новости, отнасящи се за филиалите на NEW YORKER в твоята околност. Същата информация е възможна посредством въвеждане на адреса на местоположение или на местоживеене. Обработката на личните данни се извършва в рамките на съответните действащи законови разпоредби (чл. 6 I b) и f) EU DS-GVO) или въз основа на твоето съгласие (чл. 6 I 1 a) и b), 88 I EU DS-GVO). Ако ти не ни предоставиш тези данни, е възможно да не можеш да използваш нашето приложение или да не го използваш в пълен обем.

Приложението NEW YORKER се предоставя от NEW YORKER Group-Services International GmbH & Co. KG. Данните за контакт ще намериш в края на декларацията за защита на данните.

4.1 Google Firebase Analytics

Приложението NEW YORKER използва Google Firebase, услуга за анализ на приложения на Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Оттам приложението използва функцията „Analytics“, за да извършва анонимно статистични анализи на използването на приложението. При стартиране на приложението IOS или Android посредством използване на „Advertising Identifier“ създават собствен идентификационен номер, който служи единствено за идентифициране на потребители, но без допълнителни данни не позволява да се направи заключение за конкретния потребител. Обединяване на идентификационните данни и на личните данни на потребителя не се извършва или се извършва само с изричното съгласие на потребителя. По поръчение на оператора на тази уебстраница Google ще използва тази информация, за да анализира използването на приложението и да съставя отчети за активността в приложението. Данните, събрани в рамките на Google Firebase чрез използване на приложението не се обединяват с други данни на Google. Ти можеш да възпрепятстваш запаметяването или изпращането на идентификатора чрез съответната настройка на софтуера на твоето устройство или в рамките на приложението от Меню/Настройки, но ние ти обръщаме внимание, че в такъв случай евентуално няма да можеш да използваш всички функции на това приложение. В допълнение за IOS може да бъде променен рекламният идентификационен номер „AD-ID“ от „Нулиране на AD-ID“. При устройства с Android идентификационният номер се нарича „рекламен идентификационен номер“. Персонализирано проследяване от Google може да се деактивира или управлява от „Настройки / Акаунти /Google / Защита на данните / Обяви“ с „Обяви според интересите“. Google от своя страна използва данните за целите, посочени на https:// www.google.com/policies/privacy/partners/.

4.2 Google Firebase Crashlytics

Приложението NEW YORKER използва програмата за анализиране „Crashlytics“ на Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Тази програма за анализиране използва IP-адресите на потребителите за аналитични цели, които обаче се използват само анонимизирано. По такъв начин вече не е възможно да се направи заключение за физическо лице и по този начин за теб като потребител. Crashlytics ни изпраща в реално време анализи за крашове в системата и така ни помага при техническото обслужване на приложението NEW YORKER. Допълнителна информация ще намериш тук: Crashlytics – Terms of Service https://firebase.google.com/terms/crashlytics/ 

4.3 Услуги за локализиране

При търсенето на магазини на NEW YORKER можеш допълнително да видиш резултати от търсенето в околността на твоето местонахождение в момента. За целта е необходимо да изпратиш твоето местоположение в момента. Изпращане се извършва само, когато се използва съответната функция за търсене и ти позволиш на приложението да изпраща данни за местоположението. Тези данни се използват само, за да бъдат определени подходящите резултати от търсенето, т.е. местоположенията на филиалите. Твоите данни не се запаметяват от нас. Можеш по всяко време отново да деактивираш услугите за локализиране в настройките на устройствата. Ако не активираш услугите за локализиране, е възможно да не можеш да използваш пълния обем на нашето приложение.

4.4 Оторизации

При инсталиране на приложението NEW YORKER от теб се изискват  следните оторизации, с помощта на които приложението посредством интерфейсите може да получи достъп до необходимите функции на устройството и по такъв начин до данните, които са запаметени, биват въведени или генерирани на устройството:

  • статус на интернет мрежата: наличност на интернет
  • Push нотификация: за използване за нотификация от приложението за оповестяване на важни събития
  • локализиране: Само след изрично активиране от потребителя за откриване на намиращите се наоколо филиали на NEW YORKER. Данните за местоположението не се използват за изготвяне на профили за движение.
  • камера: Само при активиране за изготвяне на изображението на твоя профил.
  • албум/галерия с изображения: Използва се, когато трябва да се запаметят или използват снимки, направени с камерата. В противен случай фото албумът не се избира.

Ако не предоставиш отделни оторизации, е възможно да не можеш да използваш пълния обем на нашето приложение.


5. ПРИЛОЖЕНИЕ NEW YORKER (MICROSOFT WINDOWS MOBILE)


Нашата уебстраница ти предоставя ПРИЛОЖЕНИЕТО NEW YORKER за устройства с Windows Mobile като приложение. Разпоредбите за защита на данните са аналогични на нашата уебстраница (вижте глава УЕБСТРАНИЦА НА NEW YORKER).

Обработката на личните данни се извършва в рамките на съответните действащи правни разпоредби (чл. 6 I 1b) и f) EU DS-GVO) или въз основа на твоето съгласие (чл. 6 I 1 a) и b), 88 I EU DS-GVO).

Приложението NEW YORKER се предоставя от NEW YORKER Group-Services International GmbH & Co. KG. Данните за контакт ще намериш в края на декларацията за защита на данните.

 

6. КЛИЕНТСКИ ПРОФИЛ В NEW YORKER


NEW YORKER предоставя клиентски профил в рамките на приложението NEW YORKER и на уебстраницата. С клиентския профил можеш да участваш в различни кампании и предложения. Освен това с клиентския профил можеш да създадеш списък с желания. В него можеш да си отбележиш например дрехи, които особено много ти харесват. Ако желаеш, можеш да споделиш този списък с желания посредством линк и с твоите приятели или твоето семейство. Но ти можеш да го създадеш и само лично за теб.
Информацията собствено име, фамилия и имейл адрес са задължителни данни. Данните рождена дата, размер на облеклото, пол, адрес и  от коя страна си можеш да предоставиш доброволно. Посочването на твоя рожден ден ни позволява анонимен статистически анализ на възрастовата структура на нашите потребители за оптимизиране на нашите оферти и за разпращане на поздравления за рождени дни. Данните за размера на твоето облекло ни позволява анонимен статистически анализ на носените размери облекла на нашите потребители. Данните за твоя пол се искат за гарантиране на специфичното за пола обръщение, както и за специфичното за пола разполагане на новините. Данните за адреса използваме за статистически анализи. Ти можеш да промениш твоите данни по всяко време в рамките на твоя клиентски профил. Твоите данни се запаметяват, докато ти не изтриеш твоя клиентски профил. За изтриване се предоставя функция в рамките на твоя клиентски профил. Ако ни предоставиш само задължителните данни, за теб няма да има отрицателни последствия и използването на функциите на клиентския профил не е ограничено.

Обработката на лични данни се извършва въз основа на твоето съгласие (чл. 6 I 1 a) и b), 88 I EU DS-GVO).

Клиентският профил в NEW YORKER се предоставя от NEW YORKER Marketing & Media International GmbH. Данните за контакт ще намериш в края на декларацията за защита на данните.


7. NEW YORKER MODEL CASTING


За участие в кастинга за модели са необходими следните лични данни: собствено име, фамилно име, адрес, рождена дата, пол, имейл адрес, досегашен опит като модел, указание за ексклузивен договор с модна агенция, 3 снимки на участника, ръст, гръдна обиколка, обиколка на талията, обиколка на ханша, размер за конфекция, номер на обувките, цвят на очите и цвят на косите. Тези данни служат за идентифициране, систематизиране по възраст, класифициране по пол, установяване на контакт или за извършване на предварителен избор и произтичащата от това покана за кастинг. От правни съображения участникът трябва да посочи преди кастинга, дали вече има ексклузивен договор с някоя агенция. Ако твоята кандидатура не е успешна, ние незабавно ще изтрием данните. При покана за кастинг ние ще запаметим данните до приключване на кастинга. Ако ти си предизвикал нашия интерес на кастинга, ние с радост ще те включим в нашата база данни за модели. Всички останали кандидатури няма да бъдат съхранявани по-дълго. Ние ще те информираме за изключването от базата данни за модели. Можеш по всяко време да се откажеш от съхраняването на твоите данни в базата данни за модели. Посредством въвеждането на задължителните данни едновременно се декларира и съгласие за необходимата обработката на данните за горепосочените цели. В кастинга за модели могат да участват лица над 16 години, при непълнолетните за предоставяне на съгласие за обработка на данните е необходимо одобрението на техните родители. Както е разяснено в условията за участие, победителите се публикуват в съобщение за пресата, както и в каналите на социалните медии (Facebook, YouTube, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest) на NEW YORKER. Клиентският профил в NEW YORKER е предпоставка за участие в кастинга за модели на NEW YORKER (виж глава Клиентски профил в NEW YORKER).

Обработката на лични данни се извършва въз основа на твоето съгласие (чл. 6 I a) и b), 88 I EU DS-GVO).

Кастингът за модели на NEW YORKER се предоставя от NEW YORKER Marketing & Media International GmbH. Данните за контакт ще намериш в края на декларацията за защита на данните.


8. ВАУЧЕР ЗА ПОДАРЪК НА NEW YORKER


На нашата уебстраница и в нашето приложение можеш да получиш ваучер за подарък на NEW YORKER. Можеш да го заплатиш с кредитна карта, по PayPal или с авансов банков превод. За целта се събират съответните релевантни за плащането данни, за да може да бъде изпълнена твоята твоята поръчка и да бъде осъществено плащането.
Трябва да посочиш само данните, които са задължително необходими за извършване на плащането и по такъв начин за изпълнение на договора или тези, които сме длъжни да събираме по закон. За изпращане на ваучерите за подарък са ни необходими следните твои данни: име, имейл адрес, пощенски адрес. Без тези данни ние за съжаление трябва да откажем сключването на договора, тъй като няма да можем да го изпълним. Използваната от нас система за плащане използва криптиране за защитено прехвърляне на твоите данни.

Указание за плащане с кредитна карта: Както е обичайно за плащанията с кредитна карта, данните на кредитната карта се проверяват и се извършва проверка на платежоспособността.

Указание за PayPal: Paypal е фирма на PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Ако по време на поръчката засегнатото лице избере на нашата интернет страница като възможност за плащане „PayPal“, автоматизирано данни за засегнатото лице се изпращат на PayPal. С избора на тази опция за плащане ти се съгласяваш с необходимото за осъществяване на плащането пренасяне на личните данни. При изпратените на PayPal лични данни обикновено става дума за собствено име, фамилно име, адрес, имейл адрес, IP-адрес, телефонен номер, номер на мобилен телефон или други данни, необходими за осъществяване на плащането. За осъществяване на договора за покупка са необходими и такива лични данни, които са във връзка със съответната поръчка. Подробности за защита на данните в PayPal могат да бъдат разгледани на: www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev.

Обработката на лични данни се извършва въз основа на твоето съгласие (чл. 6 I 1 a) и b), 88 I EU DS-GVO).

Ваучерът за подарък на NEW YORKER се предоставя от NEW YORKER Marketing & Media International GmbH. Данните за контакт ще намериш в края на декларацията за защита на данните.


9. ИГРИ С ПЕЧАЛБИ НА NEW YORKER


На нашата уебстраница и в нашето приложение можеш да участваш в игри с печалби. Щом попълниш формуляра за участие в игри с печалби, ние ще обработим посочените там данни само за провеждане на играта с печалби. Трябва да посочиш само данните, които са ни задължително необходими за провеждане на играта с печалби и за уведомяване за печалбата. Това е твоят имейл адрес. Задължителните полета са
обозначени със звездичка (*): Останалите полета са опционални и могат да бъдат попълнени от теб само по желание. Без задължителните полета за съжаление не можеш да участваш в нашата игра с печалби.
Освен това във формуляра за участие в игри с печалби имаш възможност да ни дадеш съгласие за реклами. Разбира се, възможно е да участваш в игра с печалби и без да дадеш съгласие за реклами. Ако ни дадеш твоето съгласие, като отбележиш с кръстче съответното контролно квадратче, ние ще обработим твоите данни и за да ти предоставим по електронната поща за оферти за нашите продукти / услуги с помощта на нашия бюлетин.

Обработката на лични данни се извършва въз основа на твоето съгласие (чл. 6 I 1 a) и с), 88 I EU DS-GVO).

Игрите с печалби на NEW YORKER се предоставят от NEW YORKER Marketing & Media International GmbH. Данните за контакт ще намериш в края на декларацията за защита на данните.


10. БЮЛЕТИН НА NEW YORKER


Съществува възможност за редовен абонамент за бюлетина. Посредством активиране на съответното квадратче до няколко дни участникът получава електронно писмо за потвърждение. За активиране на бюлетина е необходимо потвърждение посредством линк за потвърждение в това електронно писмо. По всяко време можеш да се откажеш от бюлетина. За целта в края на всеки бюлетин ще намериш възможност за  отписване с помощта на линк. Отписването може да се извърши и на имейл адреса newsletter(at)newyorker.de. За да ти предоставим бюлетина, ни е необходим твоят имейл адрес. Той остава запаметен, докато не се отпишеш от бюлетина. Можеш да ни предоставиш и допълнителна опционална информация, която ние ще използваме само за статистически цели. Имейл адресът се предава на доставчик на услуги за имейл бюлетина под формата на обработка по поръчка. Обработката на лични данни се извършва въз основа на твоето съгласие (чл. 6 I 1 a) и b), 88 I EU DS-GVO).

Бюлетинът на NEW YORKER се предоставя от NEW YORKER Marketing & Media International GmbH. Данните за контакт ще намериш в края на декларацията за защита на данните.


11. УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНТАКТ (ИМЕЙЛ / ФОРМУЛЯР)


На нашата уебстраница има формуляр за контакт, който можеш да използваш за установяване на контакт по електронен път. Ако ни пишеш чрез формуляра за контакт, ние ще обработим посочените от теб във формуляра за контакт данни, за да установим  контакт и да отговорим на твоите въпроси и желания.
Трябва да посочиш само данните, които са задължително необходими за установяване на контакт. Това са твоето име, имейл адрес и самото поле за съобщения.
Ако искаш да се обърнеш към нас по електронна поща, ние ще обработим съобщените ни в електронното писмо лични данни само за целите на обработката и за да отговорим на твоето запитване. Ако не използваш предложените формуляри за контакт, не се събират данни извън посочените.

Обработката на лични данни се извършва въз основа на твоето съгласие (чл. 6 I 1 a) и b), 88 I EU DS-GVO).

Формулярът за контакт на NEW YORKER се предоставя от NEW YORKER Marketing & Media International GmbH. Данните за контакт ще намериш в края на декларацията за защита на данните.


12. ТВОИТЕ ПРАВА КАТО ЗАСЕГНАТО ЛИЦЕ


Ако поискаш, ние можем да ти изпратим безплатно по електронна поща или писмено, дали и какви твои лични данни са запаметени при нас, откъде сме получили тези данни, на кои получатели или категории получатели сме предали твоите данни и за какви цели ги използваме. Освен това можеш да изискаш от нас да коригираме твоите данни, ако те не са запаметени правилно при нас, да изтрием твоите данни или да се ограничи тяхната обработка или да се откажеш от обработката, да бъдат анонимизирани твоите данни или изпратени в съответствие с законодателството за защита на данните. За целта ни изпрати запитване (виж абзац Установяване на контакт). Разбира се, можеш по всяко време да се свържеш с нашия отговорник за защита на данните. При възражения имаш право да се обадиш на компетентния контролен орган за защита на данните. Имаш право по всяко време да отмениш даденото от теб съгласие за използване на личните данни. Подробности за това можеш да прочетеш в съответните обяснения за отделните предлагани услуги в декларацията за защита на данните.


13. УГОВОРКИ


NEW YORKER си запазва правото по всяко време да променя своята декларация за защита на данните при спазване на правните изисквания за защита на данните. Промените се оповестяват своевременно на уебстраницата. Затова трябва редовно да посещаваш страницата, за да се информираш за актуалното състояние.


14. ВЪПРОСИ / УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНТАКТ


При нужда или при други въпроси можеш да се обръщаш директно към info-datenschutz(at)newyorker.de или да установиш контакт с нас през уебстраницата https://www.newyorker.de/bg/company/kontakt/. По тези два начина можеш да се свържеш и директно с нашия отговорник за защита на данните.

Данни за контакт с отговорната инстанция:

NEW YORKER Marketing & Media International GmbH
Hansestraße 48
38112 Braunschweig
Германия

Телефон: +49 (0) 531/2135-0
Факс: +49 (0) 531/2135-300

 

NEW YORKER Group-Services International GmbH & Co. KG
Postfach 7141
24171 Kiel
Deutschland

Telefon: +49 (0) 531/2135-0
Факс: +49 (0) 531/2135-300