Uslovi korištenja

Korištenje internet-stranice "www.newyorker.de" te svih drugih internet stranica New Yorker, koje su namijenjene korisnicima u Njemačkoj, podliježu sledećim uslovima korištenja.
Uslove korištenja ćemo s vremena na vrijeme prilagođavati promjenama. Izričita napomena o promjenama uslova korištenja neće uslijediti.  Stoga ti moraš s vremena na vrijeme provjeriti uslove korištenja. Korištenjem naše internet-stranice, daješ svoj pristanak na uslove korištenja.

Ako nisi punoljetan/punoljetna, koristi ovu internet-stranicu samo uz odobrenje tvojih roditelja/odgajatelja. Zaštita ličnih podataka djece nama je posebno važna. Zato namjerno ne pohranjujemo nikakve podatke maloljetnih lica, dok njihovi roditelji/odgajatelji na dadnu svoje odobrenje. Ukoliko prepoznamo da maloljetnici bez odgovarajućeg odobrenja unose lične podatke ili ako se o ovim osobama unose podaci, brišemo te podatke. 

1. Pravo korištenja

Pružamo ti - ukolko u pojedinačnom slučaju nije dogovoreno nešto drugo - ograničeno, ne isključivo i ne prenosivo pravo da pozivaš ovu internet-stranicu te njezine sadržaje u privatne svrhe prema odredbama ovih uslova korištenja, da je koristiš i predstavljaš na monitoru. Komercijalno korištenje, posebno postavljanje komercijalne reklame, je zabranjeno.

Zadržavamo pravo da ti prema slodnoj procjeni i bez prethodne najave ograničimo korištenje ove internet-stranice ili da ti okončamo korištenje iste, ukoliko nismo putem ugovora nešto drugo dogovorili s tobom. Osim toga imamo pravo da s neodložnim djejstvom deaktiviramo ili izbrišemo lozinku, korisnički račun te cijeli sadržaj korisničkog računa te da ti blokiramo dalji pristup tvojim ličnim uslugama ukoliko se ogriješiš o ove uslove korištenja ili ako sinam dao netačne ili nepotpune podatke o sebi ili imamo opravdanu sumnju da su dati pogrešni, netačni ili nepotpuni podaci o tvojoj osobi.

2. Garancija

New Yorker poduzima sve što je potrebno kako bi na stranicu postavio ispravne i aktuelne informacije.  Garancija ili potvrda ispravnosti i/ili aktuelnosti ovih informacija se ipak ne može preuzeti. Osim toga molimo da se uzme u obzir da ne odgovaramo za posljedice nemogućnosti pristupa našoj internet-stranici. Iz tog razloga zadržavamo pravo da u svako doba modificiramo sadržaje i usluge ili da odustanemo od njih, ukoliko s tobom nismo nešto drugo ugovorom dogovorili.  Zato ne postoji garancija za neprekidnu dostupnost internet-stranice i odgovornost za nedostupnost internet-stranice te gubitak podataka za koje nismo mi odgovorni.

U slučajevima u kojima ova internet-stranica sadrži poveznice koje su ponudile treća lica, ne prisvajamo sadržaj druge internet-stranice; naročito ne možemo stalnoi provjeravati internet-stranice  drugih preduzeća.  Poveznica služi samo kao uputa za tebe. Takođe ne odgovaramo za dostupnost povezanih stranica.  Zakon neobavezuje New Yorker da prenesene ili pohranjenje informacije nadgleda ili da istražuje okolnosti koji ukazuju na protivzakonitu aktivnost (§ 7 Zakona o telemedijima).

Ukoliko nudimo mogućnost za učestvovanje u interaktivnim uslugama, onda si ti odgovaran za postavljeni sadržaj.

U principu odgovaramo neograničeno za namjeru i grubi nehat. Za blagi nehat odgovaramo međutim samo kod povrede suštinske obaveze (kardinalna obaveza) i samo ograničeno. Ograničenje usljeđuje na za ugovor tipičnu štetu s čijim nastankom se moglo računati.

Ne odgovarama za posljedične štete, naročito ne za propalu dobit ili nematerijalnu štetu. Osim toga na preuzimamo odgovornost za gubitak podataka ili druge štete na hardveru ili softveru koji se može povezati preuzimanjem materijala s internet-stranice.
Ova ograničenja odgovornosti ne važe za povredu života, tijela ili zdravlja koje smo mi skrivili i za zahtjeve prema Zakonu o odgovornosti za proizvod. 

Ova ogreničenja odovornosti važe uz odgovarajuće izmjene i u korist sardanika, zakonskih zastupnika i povjerenika New Yorkera.

Korisnik odgovara za sve neugodnosti koje nastanu New Yorkeru zloupotrebom ili protivzakonskim korištenjem internet-stranice ili koje nastanu tako što ti svojom krivicom ne ispuniš svoje ugovorne obaveze. 

3. Pravila internet-stranice (obavezujuća pravila ponašanja na internetu)

Obavezuješ se da nam daš istinite i potpune podatke o tvojoj ličnosti - posebno ime, prezime, adresu, broj telefona te e-mail adresu ukoliko su ovi podaci potrebni za lične usluge.  Osim toga te molimo da redovno aktueliziraš lične podatke.

Data prava za korištenje internet-stranice i usluga odnose se samo na tebe. Prava i obaveze koji proizilaze iz uslova korištenja ne mogu se ni u potpunosti ni djelimične prenijeti na treća lica. Ukoliko učestvuješ na forumima, četovima, blogovima i drugim interaktivnim uslugama, zabranjeno ti je da trećim licima omogućiš pristup tvom korisničkom računu i tvojoj lozinki; oni isključivo tebi daju pravo da koristiš internet-stranicu i usluge.

Kao korisnik interaktivnih usluga moraš držati u tajnosti tvoju lozinku i ostale informacije o tvom korisničkom računu.  Neovlašteno korištenje tvog korisničkog računa odmah ćeš nam prijaviti pismeno ili putem e-maila  info-datenschutz@newyorker.de  I u ovom slučaju ostaješ odgovoran za neovlašteno korištenje internet-stranice. Sve izjave date uz korištenje tvoje lozinke ili tvojih informacija o tvom korisničkom računu moraš u slučaju nedoumice priznati.

Zabranjeno je prenositi materijal na internet-stranicu koji sadrži sadržaje koji mogu prouzrokovati štetu (naročito Malicious Code) i ostale programe koji mogu ugroziti ili pokvariti softver ili hardver.  Filtiranje sadržaja koje preuzimaš za vrijeme interaktivnih usluga putem aktuelnog programa za zaštitu od virusa se samo po sebi razumije.

Nedopustivo je preuzimanje, slanje i/ili omogućvanje pristupa protivzakonitim i nemoralnim sadržajima i/ili izjavama, naročito onim koje pozivaju na rasnu mržnju ili uzdižu nasilje ili ga ne uzimaju ozbiljno, uzdižu rat, koji su pornografski ili nemoralni, očigledno mogu naštetiti djeci i omladini ili koji upućuju na ponude s gore navedenim sadržajima. 

Radnje koje povređuju sigurnost sistema ili mreže ili to namjeravaju kao na primjer pribavljanje neovlaštenog pristupa ili ubacivanje Malicious Codea ili omogućavaju neovlaštene pristupe zu zabranjene. 


4. Zaštita autorskih prava

Internet-stranica podliježe odredbama o zaštiti autorskih prava. Ovo se naročito odnosi na tekstove, slike, fotografije, ilustracije, grafike, dizajne, tonske, video i animacijske datoteke uključujući njihovu postavljanje na pojedinačne stranice. Promjena (i djelimilčna), umnožavanje, širenje, slanja ili drukčije korištenje takvih stranica (ili njihovih dijelova) putem elektronskih medija (i preko interneta) ili konvencionalno objavljivanje je dozvoljeno samo uz prethodno odobrenje. Odobrenje za objavljivanje internet-stranice može dati redakcija (prema impresumu)
Osim toga slike, grafike, tekstualne i druge datoteke mogu u potpunosti ili djelimično podlijegati autorskim pravima trećih lica.

Sadržaj i materijali koji se mogu preuzeti smiju se kopirati ili preuzimati samo za ličnu upotrebu. Ovom radnjom korisnik međutim ne dobija nikakva prava nad kopiranim ili preuzetim materijalima. Reproduciranje, objavljivanje, davanje drugima, prijenos, širenje, pokazivanje, modificiranje i prodaja i korištenje sadržaja ili dijelova sadržaja internet-strenice u javne ili komercijalne svrhe nije dozvoljeno.
Sve na stranici imenovane oznake marki ili robnih znakova neograničeno podliježu odredbama pojedinačno važećeg zakona o robnim markama. Pa i samo imenovanje naše internet-stranice ne znači da robne marke nisu zaštićene pravima trećih lica.

Korištenjem internet-stranice ne daje ni izričito ni implicitno ili na drugi način licenca ili pravo na korištenje intelektualnih vlasničkih prava čiji se sadržaj nalazi na ovoj internet-stranici.  Svako protivzakonito korištenje je izričito zabranjeno.

Naradno da možeš iištampati kopije sadržaja internet-stranice za lični upotrebu.  Ist važi za preuzimanje sadržaja na tvoj tvrdi disk sve dok je to ograničeno na tvoju ličnu upotrebu. Upozorenja o autorskim pravima i robnim markama ne smiju se ni u kojem slučaju mijenjati ili uklanjati.

Saglasan si da preuzimamo vlasništvo nad svakim materijalom koji ti samoinicijativno ili na zahtjev prebaciš na internet-stranicu ili nam ga pošalješ na drugi način, recimo putem e-maila. Ukoliko se to ne tiče ličnih podataka ili s tobom nismo dogovorili tajnost podataka, nismo obavezni da s materijalom postupamo povjerljivo.  Daješ nam besplatno, vremenski neograničeno, neopozivo, prenosivo i isključivo pravo da materijal koji prebaciš na internet-stranicu iskoristimo i upotrijebimo. Prije svega imamo pravo da ovaj materijal reproduciramo, objavljujemo, ustupamo, prenosimo, šaljemo, modificiramo, prodajemo u čitavom svijetu ili da inače koristimo u komercijalne svrhe cijeli sadržaj ili njegove dijelove ili ih ugraditi  u bilo koja djela svake vrste i to nezavisno od forme, medija i tehnologije koja se pri tome koristi. 

 

5. Ostalo

Ovi uslovi korištenja podliježu njemačkom pravu isključujući pravo kupovine UN-a.
Ukoliko pojedinačne odredbe ovih odredbi o korištenju postanu ili budu pravno nevažeće ili se protive zakonskim odredbama, time se ne dotiče pravno djejstvo ostalih uslova korištenja.  Nevažeću odredbu će stranke uz obostranu saglanost zamijeniti takvom odredbom koja će pravosnažno najbolje odgovarati komericijalnoj svrsi nevažeće odredbe. Ova odredba važi na odgovarajući način kod rupa u odredbama.

Uslovi korištenja zajedno s posebnim uslovima za lične usluge, izjavi o zaštiti podataka i drugim odredbama za interaktivne uslug predstavljaju cjelokupan dogovor između tebe i New Yorker.