Impresum

NEW YORKER Group-Services International GmbH & Co. KG

Sjedište Društva:
Russeer Weg 101-103
24109 Kiel

  1. Uprava preduzeća (opunomoćenici za zastupanje)
    1. Friedrich Knapp (predsjednik Uprave preduzeća; glavni dioničar)
    2. Dr Florian Kall (zamjenik predsjendika Uprave preduzeća)
    3. Helene Steiner
  2. Registarski sud: Općinski sud Kiel
  3. Registarski broj: HRA: 5999 KI
  4. OIB prema §27 a Zakon o porezu na promet: DE260445111

 

Poštanska adresa:
Hansestraße 48
38112 Braunschweig
Deutschland

Telefon: +49 (0) 531/2135-0 Telefaks: +49 (0) 531/2135-300