Izjava o zaštiti podataka

Ova izjava o zaštiti podataka važi samo za veb lokaciju „www.newyorker.de“. Ona ne važi za veb lokacije koje su povezane sa ovom veb lokacijom. Ukoliko naša veb ponuda sadrži linkove za stranice drugih ponuđača ili pružalaca sadržaja, onda su oni kao takvi u tekstu jasno označeni.  Molimo da na povezanim veb lokacijama obratiš pažnju na zasebno navedene napomene o zaštiti podataka koje se odnose na sakupljanje, obradu i korišćenje ličnih podataka.

Lični podaci kod New Yorker-a se [Impresum] sakupljaju i koriste isključivo u skladu sa određenim važećim zakonom o zaštiti podataka. Lični podaci su informacije o tvom identitetu, kao npr. tvoje ime, poštanska adresa, e-adresa, broj mobilnog telefona i datum rođenja. Ovi podaci će biti sačuvani samo kada nam ih aktivno proslediš. Mi omogućujemo, koliko je moguće, posetu naše veb lokacije bez sakupljanja ličnih podataka. New Yorker želi na osnovu ovih odredbi o zaštiti podataka da ti objasni koje podatke sakupljamo, obrađujemo i koristimo. Napominjemo da odredbe o zaštiti podataka povremeno prilagođavamo našim uslugama, zahtevima, pri tome imajući u vidu zakonske izmene.  Molimo da stalno proveravaš našu veb lokaciju da bi bio informisan/bila informisana o tim izmenama.


1. Sakupljanje i memorisanje podataka

1.1 Informacija o zaštiti podataka
Pozdravljamo te kod tvoje posete našoj veb lokaciji i radujemo se što te naše preduzeće zanima. Da bismo ti dali dobar osećaj u vezi sa rukovanjem tvojim ličnim podacima, pojasnićemo ti šta se dešava sa nastalim podacima i koje bezbednosne mere preduzimamo. Osim toga ćeš biti obavešten(a) o zakonski određenim pravima koji se odnose na obradu ovih podataka.

1.2 Lični podaci
Tvoji lični podaci nam, po pravilu, nisu potrebni za posetu našoj veb lokaciji. Na znanje primamo samo informacije o imenu tvog davaoca Internet usluga i o veb lokacijama koje kod nas učitavaš. Uz to, međutim, ostaješ anoniman/anonimna kao korisnik interneta, pošto ove informacije procenjujemo u statističke svrhe (npr. broj učitavanja za pojedinačne veb lokacije).

Lični podaci će biti sakupljeni samo kad nam ih sam(a) od sebe navedeš, npr. u okviru narudžbe ili nagradne igre.
Trenutno će podaci biti preneseni nekodirani, tako da ne može da se isključi mogućnost da i treće strane ove podatke pročitaju tokom prenosa.  Međutim, postoji mogućnost upotrebe alternativnih komunikacionih načina (npr. poštom ili faksom), koji pružaju jaču bezbednost nekodiranih e-poruka.
Ako hoćeš da koristiš personalizovane usluge, zahtevaćemo tvoje ime, korisničko ime i, ako je potrebno, dodatne lične podatke. Tvoja je dobra volja hoćeš li da daš te podatke. Međutim u ovakvim slučajevima, bez tih podataka ne možemo da ti stavimo na raspolaganje željenu uslugu.
U informativnoj ponudi New Yorker-a mogu da se koriste apleti JavaScript, Cookies ili JAVA-Applets. Relevantni korisnik može podešavanjem programa pregledača da isključi upotrebu tih funkcionalnosti.  Dalje informacije o tome ćeš naći pod tačkom


Pod određenim okolnostima ćemo dopunjavati podatke koje si nam naveo/navela sa podacima iz drugih izvora. Ti dodatni podaci nam pomažu pri procenjivanju i poboljšavanju naše veb ponude, kao i naših usluga. Istovremeno možemo da saznamo sklonosti naših korinsika i tako našu veb lokaciju i usluge prilagoditi tvojim posebnim potrebama.

1.3 Kolačići
Naše Internet starnice koriste na više mesta tzv. kolačiće. Oni služe za izradu ponude koja je pogodnija za korisnika, efikasnija i bezbednija. Kolačići nisu tekstualne datoteke koje se skladište u tvoj računar i koje pregledač memoriše (lokalno na čvrsti disk).
Pomoću ovih kolačića možemo da analiziramo kako korisnici koriste naš vebsajt. Tako sadržaje veb lokacije možemo da kreiramo prema potrebama posetilaca. Uz to, pomoću kolačića možemo da izmerimo efikasnost određenog prikaza i da ga plasiramo na primer u zasvinosti od tematskih interesovanja korisnika.
Većina kolačića koju korsitimo su tzv. „kolačići sesije“. Oni se posle tvoje posete automatski brišu.
Većina veb pregledača automatski prihvata kolačiće. Međutim, po pravilu možeš i da promeniš postavke pregledača ako ipak ne želiš da pošalješ informacije. Bez obzira na to, možeš da koristiš ponude naše veb lokacije bez ograničenja (izuzetak: konfiguracije).


2. Upotreba podataka

2.1 Opšte
U nekim slučajevima sakupljamo tvoje lične podatke ako nam ih dobrovoljno daš, npr.
•    radi prihvatanja i obrade tvojih narudžbi,
•    radi učešća u nagradnoj igri,
•    kada uopšteno stupiš sa nama u kontakt,
•     kada hoćeš da pretplatiš bilten ili ukineš dostavu biltena,

2.2 Upotreba ličnih podataka
Aktivni lični podaci koje si unio/unela će biti korišćeni u svrhu u koju su ti podaci navedeni. New Yorker koristi tvoje lične podatke pre svega da bi odgovorio na tvoje upite i obradio tvoje narudžbe, t.j. radi obrađivanja narudžbi, isporučivanja robe ili učešća u nagradnim igrama. Prilikom prijave za bilten će uz tvoju saglasnost biti korišćena tvoja e-adresa u svrhu naših sopstvenih reklama, dok se ne odjaviš za bilten. Možeš da se odjaviš bilo kada.

Imaš pravo na prigovor u vezi sa korišćenjem podataka. Sva dalja prava na prigovor možeš da pročitaš pod tačkom 7 ove Izjave o zaštiti podataka.

Napominjemo da New Yorker može da upotrebiti one podatke od tebe koji ne mogu da se dobiju samo preko onlajn prenosa, u svrhe reklama, istraživanja tržišta i mišljenja koje vršimo mi ili naša partnerska preduzeća. Ti možeš da prigovoriš na korišćenje tvojih podataka. Molimo da nam o tome pošalješ pismeno obaveštenje ili da nam pošalješ e-poruku na info-datenschutz@newyorker.de. Kada primimo prigovor, smestićemo tvoju adresu u datoteku o isključenju reklame. Time onda možemo i da sprečimo nepoželjno slanje informacija kada koristimo adrese iz javno dopstupnih izvora. Ti možeš i delimično da prigovoriš na upotrebu tvojih podataka u svrhe reklama, istraživanja tržišta i mišljenja.

Napominjemo da sledeće usluge mogu da se koriste samo kada sakupimo i upotrebimo podatke koji su navedeni za određenu uslugu. Korišćenje tvojih podataka za određenu uslugu možeš da prekineš, tako što češ nas obavestiti o tome. Ako ne želiš da se koristi samo jedan deo tvojih podataka u svrhe reklama i/ili istraživanja tržišta i mišljenja, onda možeš pismeno ili e-porukom (info-datenschutz@newyorker.de) bilo kada da nas obavestiš o tome. Tada u buduće nećemo više da koristimo tvoje podatke u te svrhe.

2.3 Korisnički profil/saglasnost
Korisnički profili se ne kreiraju. Ukoliko ubuduće budemo nameravali kreiranje korisničkog profila, obavestićemo te pravovremeno o našoj nameri nakon što učitaš našu veb lokaciju, tako da imaš mogućnost za prigovor. Onda ćemo tvoju želju naravno uvažiti i za tebe nećemo kreirati takav profil.

Podatke u svrhe savetovanja, reklama ili istraživanja mišljenja ćemo sakupljati, obrađivati ili koristiti samo ako si nam prethodno dao/dala tvoju saglasnost. Naravno možeš bilo kada da prigovoriš na saglasnost koju si jednom dao/dala.

2.4 Odredbe o zaštiti podataka - VIP usluga
VIP uslugom ti nudimo opsežne dodatne funkcije. Međutim, da bismo mogli da ti ponudimo ove usluge, potrebni su nam određeni lični podaci od tebe. U nastavku sledi pregled naših usluga i podataka koji su nam potrebni od tebe: 

Rođendanska e-čestitka
Ako se registruješ za ovu uslugu, za rođendan ćemo da ti pošaljemo rođendansku e-čestitku sa vaučerom koji možeš da otkupiš u jednoj od naših poslovnica. Napominjemo da ovaj vaučer važi iskjučivo za tebe i da ne može da se prenese. Radi provere ćemo te pitati za tvoje ime, tvoju adresu, tvoj datum rođenja i tvoju e-adresu.

Usluga popunjavanja unapred
Ako ne želiš da se registruješ svaki put za jednu od naših nagradnih igara, jednostavno upotrebi našu uslugu popunjavanja unapred. Treba samo da se prijaviš tvojim korisničkim imenom i tvojom lozinkom i svi podaci, koji su nam potrebni za sprovođenje nagradne igre, će biti automatski uneseni u obrazac.

2.5 Nagradne igre
Da bi učestvovao/učestvovala u nagradne igre koje mi ili naši aktivni partneri sprovodimo, potrebni su nam barem sledeći podaci od tebe:

ime, prezime; adresa; e-adresa; broj telefona; broj mobilnog telefona; datum rođenja.

Podatke u vezi sa adresama ćemo upotrebiti za obaveštenje dobitka. Datum rođenja nam je potreban za proveru da li si za vreme učešća već punoletan/punoletna. Napominjemo da samo u tom slučaju imaš pravo učešća bez dodatnih zahteva, osim uslova nagradne igre.

Iako učestvuješ u nagradnoj igri, New Yorker zadržava pravo na prosleđivanje tvojih korisničkih podataka njegovim marketinškim partnerima i partnerima proizvoda u svrhu reklama i istraživanja mišljenja, pri tome uzimajući u obzir zakon o takmičenjima. Marketinški partneri i partneri proizvoda su sva preduzeća aktivna u nagradnoj igri koju vodi New Yorker i/ili čiji se proizvodi kroz nagradnu igru reklamiraju i/ili čiji se proizvodi nude kao dobitak nagradne igre.

2.6 Onlajn konkurs
Nudimo ti priliku da preko našeg onlajn obrasca brzo i jednostavno konkurišeš za radno mesto koje smo mi raspisali. Da bi obrada tvog konkursa za radno mesto bila omogućena, zahtevaćemo određene podatke. Te podatke ćemo koristiti isključivo u svrhu obrade tvoje prijave za radno mesto. Tvoje podatke ćemo izbrisati ako nam oni ne budu više potrebni, na primer, zato što smo se odlučili za drugog kandidata.

Ako si saglasan/saglasna, prosledićemo tvoju prijavu za radno mesto drugim udruženim kompanijama ako su zainteresovani. U slučaju da daš svoju saglasnost, preuzećemo tvoje podatke u bazu podataka za konkurisanje za radna mesta, na koju ćemo se osvrnuti prilikom raspisivanja konkursa. Naravno možeš bilo kada da prigovoriš na saglasnost koju si jednom dao/dala.

2.7 Tvoje mišljenje
„Kutijom za tvoje mišljenje” nudimo ti mogućnost da nas obaveštavaš o svim primedbama ili informacija u vezi nas ili naših proizvoda i usluga.  „Kutiju za tvoje mišljenje“ možeš da koristiš i da bi nam ukazao/ukazala na bilo kakve druge probleme. U svrhu odgovora na tvoj upit, potrebni su nam tvoje ime i e-adresa.

Probleme ili predloge primljene preko „Kutije za tvoje mišljenje“ ćemo procenjivati, u cilju kontinuranog poboljšavanja naše usluge.

2.8 Upotreba dodatnih modula Fejsbuka
Na našim vebs lokacijama koristimo društvene dodatne module („dodatni moduli“) društvene mreže Facebook.com koju vodi Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA („Fejsbuk“). Dodatni moduli su prepoznatljivi po logotipu Fejsbuka koje je ili belo slovo „F“ na plavoj pločici ili znak „podignutog palca“ koji su označeni dodatkom „Facebook Social Plugin“ (društevni dodatni modul Fejsbuka).
Kad učitaš veb lokaciju sa našim Internet prisustvom, koja je označena takvim dodatnim modulom, preko pregledača će se uspostaviti veza sa serverima i dodatni modul će biti prikazan na Internet stranici preko tvoje poruke upućene pregledaču. Fejsbuk će sadržaj dodatnog modula direktno proslediti tvom pregledaču koji će ga integrisati na Internet stranicu. Mi, lično, nemamo uticaja na dodatne module Fejsbuka, niti na podatke koje Fejsbuk preko tih dodatnih modula sakuplja, pa tako možemo da ti prosledimo samo ono šta znamo:
Integrisanjem dodatnog modula, Fejsbuk će najpre biti obavešten o tome, da si učitao/učitala određenu stranicu našeg Internet prisustva. Ako si pri tome prijavljen(a) kao član kod Fejsbuka, Fejsbuk će ove informacije dodeliti tvom ličnom korinsičkom Fejsbuk nalogu. Ako funkcije dodatnog modula upotrebiš klikom na dugme „sviđa mi se“ ili navođenjem komentara, odgovarajuće informacije će preko tvog pregledača biti direktno prosleđene Fejsbuku i tamo će biti sačuvane. To možeš da sprečiš, tako što ćeš se odjaviti od Fejsbuka pre upotrebe dodatnog modula. Čak i ako nisi član Fejsbuka, postoji mogućnost da će Fejsbuk saznati i sačuvati tvoju IP-adresu.

U svrhu opširnijih podataka o sakupljanju i korišćenju podataka preko Fejsbuka, zbog tvojih prava i mogućnosti zaštite tvoje privatnosti, smemo da ti ukažemo na izjavu zaštite podataka Fejsbuka koju možeš da nađeš pod www.facebook.com/policy.php. Ako ne želiš da Fejsbuk sakuplja podatke o tebi i da ih sa tobom spaja sa sačuvanim članskim podacima preko našeg Internet prisustva, moraš se odjaviti sa Fejsbuka pre tvoje posete našem Internet prisustvu.

2.9 Upotreba Google analitike
Ova veb lokacija koristi Google analitiku, uslugu veb analize od Google Inc. („Google“). Google analitika koristi tzv. „kolačiće“, tekstualne datoteke koje se memorišu u tvoj računar i omogućuju analizu tvog korišćenja veb lokacije. Informacije stvorene kolačićem o tvom korišćenju ove veb lokacije se, po pravilu, prenose na server od Google-a u SAD-u i tamo se memorišu. U slučaju anonimiziranja IP-adrese na ovooj veb lokaciji, Google će prethodno skratiti tvoju IP-adresu u državama-članicama Evropske unije ili u drugim ugovornim državama sporazuma o evropskom ekonomskom prostoru. Samo se u slučajevima izuzetka potpuna IP-adresa prenosi i skraćuje na serveru od Google-a. Google će ove informacije koristiti, po našem nalogu, u svrhu procenjivanja tvog korišćenja veb lokacije, izrade izveštaja o aktivnostima na veb lokaciji i pružanja usluga vezanih za korišćenje veb lokacije i Interneta prema operateru veb lokacije. IP-adresa koju je prosledio tvoj pregledač u okviru Google analitike neće biti sastavljena sa ostalim podacima od Google-a. Memorisanje kolačića možeš da sprečiš određenim podešavanjem softvera pregledača. Međutim, napominjemo da u tom slučaju možda nećeš moći da koristiš sve funkcije ove veb lokacije u punom obimu. Povrh toga, možeš da sprečiš sakupljanje podataka (uklj. tvoje IP-adrese) koje je kolačić stvorio i koji se odnose na korišćenje ove veb lokacije, kao i obradu tih podataka od strane Google-a, tako što ćeš preuzeti i instalirati dostupni dodani modul pregledača.

Napominjemo da Google Analytics ovu veb lokaciju koristi produžetkom „_anonymizeIp()“, te da se IP-adrese nadalje obrađuju samo u skraćenoj verziji, radi isključenja direktne povezanosti osoba.


3. Mesto obrade podataka

Veb serverom New Yorker-a upravlja naš ugovorni obrađivač podataka u Nemačkoj.


4. Maloletna lica

Ako još nisi punoletan/punoletna, koristi ovu veb lokaciju samo uz saglasnost tvojih staratelja. Zaštita ličnih podataka dece nam je posebno važna. Stoga, prema našem znanju ne sakupljamo podatke od maloletnih lica, ako staratelji nisu dali saglasnost. Kad prepoznamo da su maloletna lica, bez odgovarajuće saglasnosti, kod nas unela lične podatke ili da se unose lični podaci o maloletnim licima, onda brišemo podatke.


5. Bezbednost podataka

New Yorker ulaže sav napor da tvoji lični podaci budu zaštićeni od gubitka, falsifikovanja ili da o njiima ne saznaju neovlašćena lica. Kada nam elektronskim putem pošalješ lične podatke o tebi, tako što ih uneseš na našu veb lokaciju, tvoji podaci će biti preneti, sačuvani i zaštićeni na našem računaru preko odgovarajuće bezbedne veze (SSL) prema najsavremenijoj tehnici u kodiranom obliku preko Interneta. Napominjemo da nasuprot tome slanje podataka e-poštom, u načelu, nije kodirano.

Napominjemo da bezbednost podataka za prenos podataka u Internetu prema sadašnjoj najsavremenijoj tehnici ne može da bude sasvim zagarantovana. Drugi korisnici su možda tehnički u stanju da neovlašćeno pristupe bezbednosti mreže i kontrolištu korespondenciju.


6. Pitanja

U slučaju pitanja i raspitivanja u vezi sa našom Izjavom o zaštiti podataka i obradom tvojih ličnih podataka, možeš da se obratiš našim zaposlenima nadležnim za zaštitu podataka koji ti stoje na raspolaganju na sledećoj adresi:

New Yorker
Impressum
Nadležno lice za zaštitu podataka
E-adresa: info-datenschutz@newyorker.de


7. Pravo na prigovor prema (nemačkom) Saveznom zakonu o zaštiti podataka (BDSG)

Naravno možeš bilo kada da prigovoriš na korišćenje ili obradu tvojih podataka u svrhe reklama bez dodatnih troškova, osim troškova za prosleđivanje. Uz to, postoji pravo na informacije, kao i pod određenim okolnostima, pravo na ispravke, blokade i brisanje tvojih ličnih podataka koji su sačuvani u jednoj od naših datoteka. Molimo te da se obratiš nadležnima za zaštitu podataka, ako želiš da iskoristiš pravo prigovora prema BDSG-u.

New Yorker
Impressum
Nadležno lice za zaštitu podataka
E-adresa: info-datenschutz@newyorker.de

Kad primimo tvoj prigovor, određene podatke nećemo više da koristimo, memorišemo, obrađujemo, niti prosleđujemo u druge svrhe, osim u svrhu obrade tvoje narudžbe.

New Yorker će neprekidno prilagođavati svoje smernice o zaštiti podataka, kako se Internet bude razvijao. Izmene će biti pravovremeno objavljene na ovoj veb lokaciji. Zbog toga bi trebalo da ovu stranicu redovno učitavaš da bi se raspitao/raspitala o aktuelnom stanju smernica o zaštiti podataka.