Impresum

NEW YORKER Group-Services International GmbH & Co. KG

Sedište Društva
Russeer Weg 101-103
24109 Kiel

  1. Rukovodstvo (ovlašćeni zastupnici):
    1. Fridrih Knap (Predsjedavajući rukovodstva; direktor i član društva)
    2. Dr. Florian Kal (Zamenik predsjedavajućeg rukovodstva)
    3. Helene Štajner
  2. Sudski registar: Osnovni sud u Kilu
  3. Broj registracije: HRA: 5999 KI
  4. PIB u skladu sa  članom 27 a Zakona o PDV-u: DE260445111

 

Adresa:
Hansestraße 48
38112 Braunschweig
Nemačka

Telefon: +49 (0) 531/2135-0 Telefaks: +49 (0) 531/2135-300