Condiţii de utilizare

Utilizarea paginii de internet „www.newyorker.de " precum şi a tuturor altor pagini de internet ale companiei New Yorker, care se adresează utilizatorilor din Germania, fac obiectul următoarelor condiţii de utilizare.
Vom face din când în când modificări ale condiţiilor de utilizare. Nu are loc o trimitere explicită la modificarea condiţiilor de utilizare. Din această cauză, trebuie să verifici din când în când condiţiile de utilizare, în ceea ce priveşte modificările. Utilizând pagina noastră de internet, îţi dai acordul pentru aceste condiţii de utilizare.

În cazul în care nu eşti încă major, foloseşte această pagină de internet numai cu acordul tutorelui tău. Protecţia datelor cu caracter personal ale copiilor ne preocupă în mod special. Din această cauză, nu colectăm voluntar date de la minori, dacă tutorii nu şi-au exprimat acordul. Dacă identificăm că minorii au introdus date personale fără acordul corespunzător sau sunt introduse date personale despre astfel de persoane, atunci ştergem aceste date.

1. Dreptul de utilizare

Îţi acordăm – cu excepţia cazului individual când a fost convenit altfel – un drept limitat, care nu este exclusiv şi nu este transferabil, de a accesa, utiliza şi prezenta pe monitor această pagină de internet precum şi conţinuturile acesteia conform prevederilor acestor condiţii de utilizare pentru uzul privat. Utilizarea comercială, în special, prezentarea de publicitate comercială este interzisă.

Ne păstrăm dreptul de a limita sau opri utilizarea paginii de internet la aprecierea noastră liberă şi fără anunţarea preliminară, dacă nu am convenit altfel cu tine pe cale contractuală. Mai mult decât atât, suntem autorizaţi cu efect imediat să dezactivăm sau să ştergem parola, contul de utilizator precum şi întregul conţinut al contului de utilizator şi, de asemenea, să blocăm accesul tău la serviciile personalizate, dacă încalci aceste condiţii de utilizare sau dacă tu ne-ai furnizat informaţii incomplete sau imprecise referitoare la persoana ta sau avem suspiciunea motivată că ai furnizat informaţii false, imprecise sau incomplete referitoare la persoana ta.

2. Răspundere

Compania New Yorker depune toate eforturile pentru a pune la dispoziţie informaţii actuale şi corecte pe pagina de internet. Cu toate acestea nu se poate asigura o garanţie sau un angajament privind corectitudinea şi/sau actualitatea acestor informaţii. Mai mult decât atât, vă rugăm, să luaţi în considerare faptul că, nu răspundem pentru consecinţele imposibilităţii accesării paginii noastre de internet. Din acest motiv, ne păstrăm dreptul de a modifica sau renunţa, în orice moment, la conţinuturi şi servicii, cu excepţia cazului în care nu am convenit cu tine altfel, pe bază contractuală. Din această cauză, nu există nicio garanţie pentru posibilitatea de a avea acces continuu la pagina de internet şi nicio răspundere pentru imposibilitatea involuntară de a avea acces la pagina de internet precum şi pentru pierderea involuntară a datelor.

În cazurile în care, aceste pagini de internet conţin link-uri către paginile de internet furnizate de către terţi, nu ne sumăm răspunderea pentru conţinutul altor pagini de internet; în special, nu putem să verificăm permanent alte pagini de internet care aparţin altor companii. Link-ul serveşte numai ca indicaţie pentru tine. De asemenea, nu garantăm nici pentru posibilitatea de acces la aceste pagini conexe. Legea nu obligă compania New Yorker să supravegheze informaţiile memorate sau transferate sau să cerceteze, anumite circumstanţe, care indică o activitate ilegală (art. 7 al Legii germane privind telemedia (TMG))

În măsura în care, îţi oferim posibilitatea de a participa la servicii interactive, eşti responsabil de conţinutul introdus.

Ne asumăm răspunderea substanţială, fără a ne limita la intenţie sau neglijenţă gravă. În cazul neglijenţei simple ne asumăm răspunderea numai pentru încălcarea unei obligaţii semnificative (obligaţie cardinală) şi numai în mod limitat. Limitarea are loc în baza daunelor tipice contractuale a căror apariţie ar putea fi luate în calcul.

Nu răspundem pentru daunele ulterioare, în special, pentru câştigul nerealizat sau pagube nemateriale. Mai mult decât atât, nu ne asumăm nicio răspundere pentru pierderile de date sau alte pagube ale hard-ului sau software-ului tău, care sunt datorate descărcării de material de pe pagina de internet.
Limitarea răspunderii prezente nu se aplică pentru vătămarea voluntară de către noi a vieţii, corpului sau sănătăţii şi pentru drepturi conform Legii privind răspunderea pentru produse.

Limitarea răspunderii prezente se aplică mutatis mutandis şi în cazul angajaţilor, reprezentanţilor legali şi a subcontractorilor companiei New Yorker.

Utilizatorul este răspunzător pentru toate dezavantajele care pot apărea companiei New Yorker prin utilizarea ilegală sau abuzivă a paginii de internet sau care apar datorită faptului că tu nu îţi îndeplineşti cu răspundere obligaţiile contractuale.

3. Reglementările paginii de internet (neticheta obligatorie)

Tu eşti obligat să furnizezi informaţii complete şi adevărate referitoare la persoana ta – în special prenumele, numele, adresa, numărul de telefon precum şi adresa de e-mail - în măsura în care, aceste informaţii sunt necesare pentru serviciile personalizate. Mai mult decât atât, te rugăm să actualizezi periodic informaţiile personale.

Drepturile acordate pentru utilizarea paginii de internet şi ale serviciilor îţi revin numai ţie. Drepturile şi obligaţiile care decurg din condiţiile de utilizare nu 
pot fi transferate terţilor nici parţial, nici în întregime. Dacă participi la forum-uri, chat-uri, blog-uri sau alte servicii interactive, îţi este interzis să oferi posibilitatea accesului pentru terţe persoane la contul tău de utilizator precum şi la parola ta; acestea îţi dau numai ţie dreptul de a utiliza pagina de internet şi serviciile.

În calitate de utilizator al serviciilor interactive trebuie să păstrezi secretul parolei tale şi al altor informaţii referitoare la contul tău de utilizator. Utilizarea neautorizată a contului tău de utilizator ne-o comunici imediat, în scris sau prin e-mail la info-datenschutz@newyorker.de. Şi în acest caz, tu răspunzi pentru utilizarea neautorizată a paginii de internet. Toate declaraţiile date utilizând parola ta sau alte informaţii privind contul de utilizator trebuie să le consideri, în caz de îndoială, ca fiind obligatorii pentru tine.

Este interzis transferul de materiale pe pagina de internet care conţine conţinuturi cu caracter dăunător (în special Malicious Code) şi alte programe care pot periclita sau avaria capacitatea de funcţionare a software-ului sau hardware-ului. Este obligatorie filtrarea conţinuturilor pe care tu le încarci în cadrul serviciilor interactive printr-un program actual de protecţie împotriva viruşilor.

Nu sunt permise încărcarea, distribuirea şi/sau posibilitatea de a face accesibile conţinuturile ilegale şi imorale şi/sau declaraţiile, în special, acelea care incită la rasism sau care glorifică sau banalizează violenţa, care glorifică războiul, au caracter nepotrivit de natură sexuală sau pornografică şi care pot, în mod clar, să pericliteze copiii şi tinerii sau să atragă atenţia asupra ofertelor cu conţinuturi menţionate. 


Sunt interzise acţiunile care dăunează sau intenţionează să dăuneze siguranţei reţelei sau sistemului, precum procurarea unui acces neautorizat sau infiltrarea unui Malicious Code, care face posibil accesul neautorizat.


4. Dreptul de autor

Pagina de internet este protejată prin dreptul de autor. Acest lucru este valabil, în special, pentru texte, imagini, fotografii, ilustraţii, grafice, design-uri, fişiere audio, video sau de animaţie inclusiv, aranjarea acestora pe poziţii individuale. O modificare (chiar şi parţială), multiplicare, distribuire, expediere sau o altă valorificare a acestor pagini (sau părţi din acestea) prin intermediul mediilor electronice (chiar şi internet) sau publicaţii convenţionale este permisă numai după obţinerea consimţământului prealabil.  Consimţământul pentru publicarea paginii de internet poate fi acordat de către redacţie (către Menţiuni legale).
Mai mult decât atât, imaginile, graficele, textele sau alte fişiere pot fi supuse parţial sau în întregime, drepturilor de autor aparţinând terţilor.

Conţinutul şi materialele care pot fi descărcate, pot fi copiate sau descărcate numai pentru utilizarea privată. Cu toate acestea, prin acest proces utilizatorul nu obţine niciun fel de drepturi asupra materialelor descărcate sau copiate. Nu sunt permise reproducerea, publicarea, transmiterea, transferul, distribuirea, afişarea, modificarea şi vânzarea şi utilizarea în scopuri financiare sau publicitare ale conţinuturilor întregi sau părţi ale conţinuturilor paginii de internet.
Toate mărcile şi simbolurile comerciale sunt supuse în mod nelimitat prevederilor legislaţiei respective în vigoare. Doar simpla menţionare pe pagina noastră de internet nu înseamnă că denumirile nu sunt protejate prin drepturi ale terţilor.

Prin utilizarea paginii de internet nu se garantează în mod explicit, concludent, nici în alt mod, licenţa sau dreptul de folosire a drepturilor de proprietate, al căror obiect este cuprins pe această pagina de internet. Orice utilizare ilegală este interzisă în mod explicit.

Desigur poţi să imprimi copii ale conţinuturilor paginii de internet pentru uz privat. Acest lucru este valabil şi pentru descărcarea conţinuturilor pe hard disk-ul tău atâta timp când aceasta se limitează doar la utilizarea ta privată. Indicaţiile care privesc drepturile de autor şi denumirile de mărci nu trebuie în niciun caz, modificate sau înlăturate.

Tu eşti de acord, ca noi să obţinem proprietatea asupra materialului respectiv, pe care tu îl încarci din iniţiativa proprie sau la solicitare pe pagina de internet sau pe care ni-l trimiţi prin e-mail. În măsura în care, nu sunt implicate date cu caracter personal sau nu am consimţit cu tine o confidenţialitate, nu suntem obligaţi să tratăm materialul ca fiind confidenţial. Tu ne acorzi nouă un drept gratuit, nelimitat în timp, irevocabil, transferabil şi exclusiv, pentru a evalua şi utiliza materialul încărcat de tine pe pagina de internet. Mai presus de toate, avem dreptul de a reproduce, publica, transmite, transfera, distribui, modifica, vinde acest material, pe plan internaţional, sau chiar să utilizăm în scopuri comerciale sau publice conţinutul întreg sau părţi ale acestuia precum şi, să le introducem în alte lucrări de acelaşi tip şi anume, independent de formă, mediu şi tehnologia care sunt utilizate.

 

5. Altele

Aceste condiţii de utilizare se supun legislaţiei germane cu excepţia Convenţiei Naţiunilor Unite asupra vânzării.
În cazul în care, prevederile individuale ale acestor condiţii de utilizare devin nule sau contravin reglementărilor legale, atunci eficacitatea condiţiilor de utilizare rămase rămâne neatinsă. Prevederea nulă va fi înlocuită de către părţi, de comun acord, printr-o astfel de prevedere care se apropie cel mai mult de scopului economic al prevederii nule, în mod legal. Reglementarea prezentă se aplică în mod corespunzător în cazul deficienţelor de reglementare.

Condiţiile de utilizare prezintă împreună cu condiţiile speciale pentru serviciile personalizate, cu declaraţia de confidenţialitate şi cu alte reglementări eventuale pentru servicii interactive, întregul acord dintre tin
e şi New Yorker.