OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH

1. Postanowienia ogólne


Firma NEW YORKER jako administrator tej strony chce wyjaśnić w tym oświadczeniu o ochronie danych, jakie dane są przez nią przetwarzane. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych obowiązuje tylko dla witryn internetowych NEW YORKER i aplikacji NEW YORKER. Nie odnosi się do innych witryn internetowych lub stron powiązanych z naszą witryną.

1.1 Dane osobowe

By wejść na naszą witrynę nie są zazwyczaj potrzebne żadne dane osobowe. Odnotowujemy jedynie informacje dotyczące nazwy dostawcy usług internetowych, stosowanej przeglądarki i systemu operacyjnego, adresu IP przydzielonego przez dostawcę usług internetowych, wyszukiwanych plików, przesłanych ilości danych, pobrań, eksportu plików i danych strony, która zostanie wyświetlona na naszej witrynie łącznie z datą i czasem. Adres IP zostaje przetworzony ze względu na wymogi techniczne i ochronę prawną. Dzieje się to zazwyczaj za pomocą plików cookie i plików dziennika.

Gromadzimy i korzystamy z danych osobowych wyłącznie w celu udostępnienia pożądanych usług (np. przy zamówieniu newslettera) i realizacji umów (np. zamówienia bonu podarunkowego) oraz zagwarantowania, że nasza witryna zostanie zaprezentowana użytkownikowi w możliwie efektywny, zrozumiały i interesujący sposób.

Dane, do których otrzymujemy dostęp w trakcie korzystania z naszej witryny, są przetwarzane wyłącznie w podanych celach. Prawnie uzasadniony interes gromadzenia danych dostawcy usług internetowych wynika z interesu firmy NEW YORKER dotyczącego ulepszania ochrony przed atakami internetowymi w przyszłości, jak również optymalizacji własnego marketingu. Zasadniczo przestrzegamy zasad minimalizacji ilości danych i unikania zbierania danych poprzez oznaczanie pól obowiązkowych za pomocą (*) i zapewnianie możliwości opcjonalnego podania pozostałych danych.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w ramach obowiązujących przepisów prawnych (art. 6 I 1 b) i f) RODO) lub na podstawie Państwa zgody lub w celu uzasadnienia decyzji dotyczącej stosunku pracy, o ile ubiegają się Państwo o posadę w naszej firmie (art. 6 I 1 a) i b), 88 I RODO).

1.2 Przekazywanie danych osobom trzecim

Dane osobowe zasadniczo nie są przekazywane osobom trzecim spoza firmy NEW YORKER, z wyjątkiem przesyłania danych w ramach przetwarzania na zlecenie.

1.3. Bezpieczeństwo danych

NEW YORKER dokłada wszelkich starań, by chronić dane naszych klientów, kandydatów, pracowników, osób zainteresowanych i dostawców przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem danych lub dostępem osób nieupoważnionych. Przesyłanie danych w internecie nie jest wprawdzie całkowicie bezpieczne, jednak wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych, które są na bieżąco sprawdzane i dostosowywane do nowych standardów bezpieczeństwa. Jeżeli przekazujesz nam dane drogą elektroniczną, podając je na naszej stronie internetowej, zostaną one przesłane, zapisane i zabezpieczone za pomocą bezpiecznego połączenia w zaszyfrowanej formie zgodnego z aktualnym stanem techniki. Korzystamy z serwerów znajdujących się na terenie Niemiec lub Unii Europejskiej.

1.4 Oferty online w przypadku dzieci

Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą przekazywać nam danych osobowych lub wyrażać zgody bez pozwolenia opiekunów prawnych. Chcemy zachęcić rodziców i opiekunów prawnych do brania udziału w aktywności online i zainteresowaniach swoich dzieci.


2. WITRYNA INTERNETOWA NEW YORKER


Witryna internetowa NEW YORKER jest udostępniana przez NEW YORKER Marketing & Media International GmbH. Dane kontaktowe można znaleźć na końcu oświadczenia o ochronie danych.


2.1. Pliki cookies

Nasze witryny internetowe korzystają z tak zwanych plików "cookie". Służą one do tworzenia efektywnej oferty przyjaznej dla użytkowników. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które zostają zainstalowane na twoim komputerze i zapisane przez przeglądarkę na lokalnym dysku twardym. Za pomocą plików cookie możemy dostosowywać treści witryny do potrzeb naszych użytkowników. Dodatkowo dają nam możliwość mierzenia sukcesu poszczególnych reklam i pozycjonowania ich w zależności od danych zainteresowań użytkownika. Korzystamy z plików cookie wyłącznie po otrzymaniu twojego potwierdzenia (opt-in). Większość stosowanych przez nas plików cookie stanowią tak zwane "sesyjne pliki cookie". Zostają one automatycznie usunięte po opuszczeniu witryny. Jeśli nie stosujesz plików cookie, możesz mimo to korzystać w nieograniczony sposób z ofert na naszej witrynie (wyjątek: konfiguratory). Jeżeli nie życzysz sobie stosowania plików cookie w przeglądarce, można ustawić ją w taki sposób, by zapis plików cookie nie był akceptowany. Jeśli chcesz zaakceptować wyłącznie nasze pliki cookie z pominięciem tych pochodzących od naszych usługodawców i partnerów, możesz wybrać opcję "Blokuj pliki cookie osób trzecich" w ustawieniach przeglądarki.

2.2. Google Analytics

Strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy witryn internetowych udostępnianej przez firmę Google Inc. (dalej "Google"). Google korzysta z plików cookie, które zostają zapisane na twoim komputerze i mogą analizować użytkowanie internetu i stron internetowych. Informacje uzyskane w ten sposób są zazwyczaj przekazywane firmie Google i są przechowywane na serwerze w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli aktywujesz anonimizację IP na naszej stronie internetowej, twój adres IP zostanie skrócony przez Google przed przesłaniem. W wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie przekazany w pełnej formie na serwer w Stanach Zjednoczonych, a następnie skrócony. Google korzysta z tych informacji w celu analizy użytkowania naszej witryny internetowej oraz świadczenia dalszych usług na nasze zlecenie. Twój adres IP nie będzie łączony z innymi danymi firmy Google. Można zablokować zapisywanie plików cookie zmieniając odpowiednio ustawienia przeglądarki, jednak w pewnych przypadkach ogranicza to funkcjonalność strony. Ponadto można zapobiec przetwarzaniu danych wygenerowanych przez cookie instalując wtyczkę dostępną pod adresem tools.google.com/dlpage/gaoptout. Jeżeli przeglądarka nie wyświetla tej strony (np. na smartfonie), można klikając na developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/ zainstalować plik cookie, który uniemożliwia przyszłe gromadzenie danych podczas wizyty na stronie.

2.3 Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Pinterest, Instagram

Na naszej stronie znajdują się linki mediów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Pinterest i Instagram. Linki do stron internetowych mediów społecznościowych można rozpoznać za pomocą loga danej firmy. Jeżeli aktywujesz link, zostaniesz przekierowany na stronę NEW YORKER w danym portalu społecznościowym. Kliknięcie na link danego portalu mediów społecznościowych powoduje nawiązane połączenia z jego serwerami. Na serwer mediów społecznościowych zostanie przekazana informacja o tym, że odwiedziłeś naszą stronę. Ponadto do dostawcy usług społecznościowych zostaną przesłane dalsze dane. Należą do nich przykładowo adres witryny, na której znajduje się aktywowany link, data i czas wizyty na stronie lub aktywacji linku, informacje dotyczące stosowanej przeglądarki, system operacyjny i adres IP.

Jeżeli aktywacja linku następuje w momencie, gdy jesteś zalogowany w danej usłudze społecznościowej, dostawca na podstawie przesłanych danych jest w stanie ustalić nazwę użytkownika lub nawet jego prawdziwe nazwisko i przypisać te informacje do osobistego konta użytkownika w usłudze mediów społecznościowych. Aby wykluczyć możliwość przyporządkowania do osobistego konta użytkownika, należy wylogować się wcześniej z konta. Serwery mediów społecznościowych mogą znajdować się na terenie Stanów Zjednoczonych lub innych krajów poza Unią Europejską. Z tego powodu dane mogą być przetwarzane przez dostawców mediów społecznościowych w krajach poza Unią Europejską. Należy pamiętać, że firmy w tych krajach podlegają przepisom ochrony danych, które ogólnie nie chronią danych osobowych w takim stopniu, jak w przypadku krajów członkowskich Unii Europejskiej. Należy pamiętać, że nie mamy wpływu na zakres, rodzaj i cel przetwarzania danych przez dostawców mediów społecznościowych. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez portale mediów społecznościowych zintegrowanych z naszą witryną można znaleźć w dyrektywach ochrony danych danej usługi społecznościowej.

2.4. Wtyczka AddThis

Na naszej witrynie korzystamy z tak zwanych wtyczek społecznościowych (dalej "wtyczki") usługi zaznaczania AddThis, które są zarządzane przez AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, USA (dalej "AddThis"). Wtyczki są oznaczone najczęściej logo AddThis przykładowo w formie białego znaku plus na pomarańczowym tle. Przegląd wtyczek AddThis i ich oznaczenia można znaleźć tutaj: www.addthis.com/get/sharing. Jeżeli wejdziesz na jedną z naszych stron, która zawiera taką wtyczkę, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie z serwerami AddThis. Zawartość wtyczki zostanie bezpośrednio przekazana przez AddThis do przeglądarki i zintegrowana ze stroną. Integracja umożliwia AddThis uzyskanie informacji o tym, że twoja przeglądarka otwarła jedną z naszych stron i zapisanie pliku cookie na twoim urządzeniu w celu identyfikacji przeglądarki. Informacje te (łącznie z adresem IP) zostają przekazane przez przeglądarkę bezpośrednio na serwer AddThis w Stanach Zjednoczonych i na nim zapisane. AddThis korzysta z danych do tworzenia zanonimizowanych profili użytkowników, które stanowią podstawę personalizowanej reklamy dostosowanej do zainteresowań użytkowników. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i korzystanie z danych przez AddThis zostało opisane w informacji o polityce prywatności AddThis: www.addthis.com/privacy/privacy-policy. Jeżeli chcą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu danych przez AddThis ze skutkiem na przyszłość, należy zainstalować tak zwany plik cookie opt-out dostępny na następującej stronie: www.addthis.com/privacy/opt-out. Można całkowicie zablokować ładowanie wtyczek AddThis również z poziomu rozszerzeń w przeglądarce za pomocą np. wtyczki blokowania skryptu "NoScript" (http://noscript.net).


3. NEW YORKER APLIKOWANIE ONLINE


Oferujemy możliwość szybkiego i łatwego zgłaszania kandydatur na wolne stanowiska za pośrednictwem naszej strony internetowej (https://jobs.newyorker.de). W celu przetworzenia zgłoszenia kandydatury należy podać obowiązkowo określone dane, pozostałe informacje są dobrowolne. Obowiązkowe dane są oznaczone gwiazdką (*). Należą one do kategorii danych odnoszących się do identyfikacji personalnej, kwalifikacji, adresu i kandydatury. Bez udostępnienia informacji obowiązkowych, nie można niestety ubiegać się o pracę w firmie NEW YORKER. Udostępnienie wyłącznie informacji obowiązkowych nie wpływa negatywnie na proces rekrutacji. Korzystamy z twoich danych wyłącznie do przetworzenia zgłoszonej kandydatury. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie twojej zgody lub w celu uzasadnienia decyzji dotyczącej stosunku pracy (art. 6 I 1 a) i b), 88 I RODO). Jeśli wyrazisz na to zgodę, twoja aplikacja zostanie w razie potrzeby przekazana innym spółkom należącym do koncernu a/lub twoje dane trafią do naszej puli talentów, z której korzystamy w przypadku otwarcia wolnych stanowisk. W ramach zaufanego procesu rekrutacji poprzez naszą stronę internetową przetwarzamy twoje dane wyłącznie w celach związanych z rekrutacją takich jak wybór kandydatów lub uzgodnienie rozmów rekrutacyjnych. Zgromadzone dane umożliwiają nam ocenę kandydatów i nawiązanie z nimi kontaktu. Wpisane i przesłane dane dostępne są do wglądu wyłącznie uprawnionych pracowników naszych obszarów personalnych oraz pracowników działów specjalistycznych i przedstawicieli gremiów (rada zakładowa, przedstawicielstwo osób o wysokim stopniu niepełnosprawności) uczestniczących w procesie rekrutacji na dane stanowisko. W wyjątkowych przypadkach dane mogą zostać przekazane w grupie NEW YORKER w ramach przetwarzania na zlecenie.

W żadnym wypadku decyzja dotycząca obsadzenia stanowiska nie jest podejmowana wyłącznie w sposób automatyczny. Przekazane przez dane mogą zostać zastosowane do tworzenia statystyk. Wykorzystane zostają jednakże anonimowe informacje, które nie pozwalają na zidentyfikowanie konkretnego użytkownika, czyli również twojej osoby. Po zakończeniu procesu rekrutacji (zatrudnienie lub odmowa) dokumenty aplikacyjne zostaną zapisane na czas 6 miesięcy, a następnie zanonimizowane. Przechowywanie przez dłuższy czas odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej wcześniejszej zgody użytkownika.

Podmiotem odpowiedzialnym za rekrutację i związane z tym gromadzenie danych jest spółka NEW YORKER, która ogłasza nabór. Dane kontaktowe można znaleźć w danym ogłoszeniu o wolnym stanowisku.


3.1 Pula talentów

Jeżeli wprowadzisz dokumenty aplikacyjne do puli talentów, w razie zapotrzebowania po wyrażeniu zgody dostęp do twoich danych uzyskają oprócz zatrudniającej spółki również inne spółki NEW YORKER w celu obsadzenia stanowisk. Chcemy w tej sposób zapewnić możliwość kontaktu w przypadku, gdy nie otrzymałeś stanowiska, o które się ubiegałeś, ale jesteś brany pod uwagę w przypadku innej posady. Brak zgody na dodanie do puli talentów nie ma oczywiście żadnych negatywnych skutków.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na dodanie do puli talentów, twoje dane zostaną zapisane na okres 12 miesięcy. Chcemy jednakże poinformować, że nie każdy kandydat, który udzielił na to zgody, zostaje automatycznie dodany do puli talentów. Przesyłamy dane do puli talentów tylko w przypadku zapotrzebowania z naszej strony.

3.2 Przesyłanie danych osobom trzecim przez narzędzie rekrutacji online

Narzędzie rekrutacji jest udostępniane w ramach zlecenia przetwarzania przez partnera mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej. NEW YORKER udziela zlecenia partnerowi zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

3.3 Dodatkowa informacja dotycząca formularza rekrutacyjnego

Wprowadzenie danych do formularza rekrutacyjnego powoduje przesłanie ich do spółki, która ogłasza rekrutację. Jeżeli przekazujesz nam dane drogą elektroniczną, podając je na naszej stronie internetowej, zostaną one przesłane, zapisane i zabezpieczone za pomocą bezpiecznego połączenia w zaszyfrowanej formie zgodnego z aktualnym stanem techniki.

3.4. Niepełnoletni kandydaci

Ochrona danych odgrywa dla nas ważną rolę również gdy publikujemy ogłoszenia o wolnych stanowiskach, które mogą być odpowiednie dla niepełnoletnich kandydatów, np. w przypadku stażu zawodowego, praktyk lub studiów dualnych. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia potrzebują zgodnie z prawem pozwolenia prawnych opiekunów. Niniejszym potwierdzasz, że ukończyłeś 16 rok życia lub w przypadku młodszych osób, że prawni opiekunowie wyrażają zgodę na udział w rekrutacji w NEW YORKER.

3.5 Rekrutacja przez Facebook

Jeśli zwróciłeś uwagę na stronę rekrutacyjną NEW YORKER dzięki naszej reklamie na platformie Facebook, do zgłoszenia kandydatury potrzebujemy następujących informacji: imię i nazwisko, tytuł, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, zakres zatrudnienia, preferowana lokalizacja, dotychczasowe doświadczenie w sprzedaży lub branży mody oraz informacje dotyczące twojego życiorysu. Opcjonalnie można załadować swoje zdjęcie. Jeśli rejestrujesz się przez profil portalu Facebook lub konto klienta NEW YORKER niektóre dane zostaną automatycznie wprowadzone do formularza rekrutacyjnego w trakcie rejestracji. Jeśli na profilu brakuje niektórych danych, możesz je uzupełnić.
Jeśli stwierdzimy, że jesteś odpowiednią osobą na to stanowisko, twoje dane zostaną przejęte przez nasz system rekrutacyjny (dalsze informacje można znaleźć w punkcie "Rekrutacja online"). Jeśli nie mamy dla ciebie odpowiedniego stanowiska, usuniemy twoje dane.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie twojej zgody lub w celu uzasadnienia decyzji dotyczącej stosunku pracy (art. 6 I 1 a) i b), 88 I RODO).


4. APLIKACJA NEW YORKER (APPLE IOS / GOOGLE ANDROID)


Za pomocą aplikacji NEW YORKER rejestruje w systemie urządzenie, wizytę na stronie i użytkowanie danego serwisu. Każde użycie naszej aplikacji jest zapisywane na serwerze. Zapisywanie służy wewnętrznym celom systemowym i celom statystycznym. Zapisane zostają: adres IP, nazwa dostawcy usług internetowych, odwiedzane strony aplikacji, nazwa wyszukiwanych plików, data, czas, przesłana ilość danych, informacja o udanym wyświetleniu i wersji przeglądarki lub systemu operacyjnego. Dane, do których otrzymujemy dostęp w trakcie korzystania z naszej witryny, są przetwarzanie wyłącznie w podanych celach. Dane osobowe są gromadzone przez nas tylko w przypadku, gdy przekażesz je nam w ramach użytkowania aplikacji. Aplikacja zapisuje lokalizację GPS, jeśli taka funkcja została przez ciebie aktywowana. Dzięki temu możesz znaleźć filie NEW YORKER znajdujące się w pobliżu, a aplikacja może poinformować cię o ofertach i nowościach w filiach NEW YORKER w twojej okolicy. Taka informacja jest również możliwa przy podaniu lokalizacji lub adresu zamieszkania. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w ramach obowiązujących przepisów prawnych (art. 6 I b) i f) RODO) lub na podstawie twojej zgody (art. 6 I 1 a) i b), 88 I RODO). Jeżeli nie udostępnisz tych informacji, możliwe, że nie będziesz mógł korzystać z aplikacji w pełnym zakresie.

Aplikacja NEW YORKER jest udostępniana przez NEW YORKER Group-Services International GmbH & Co. KG. Dane kontaktowe można znaleźć na końcu oświadczenia o ochronie danych.

4.1. Google Firebase Analytics

Aplikacja NEW YORKER korzysta z Google Firebase, usługi analitycznej aplikacji firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Aplikacja korzysta z funkcji "Analytics", by wykonać anonimowe analizy statystyczne dotyczące użytkowania aplikacji. Przy włączeniu aplikacji system IOS lub Android generuje za pomocą "identyfikatora reklamowego" (advertising identifier) ID użytkownika, służące do jego identyfikacji, jednakże bez dostępu do dalszych danych nie umożliwia identyfikacji konkretnego użytkownika. Dane ID i dane osobowe użytkownika nie są łączone lub są łączone tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Google korzysta z tych informacji na zlecenie administratora witryny, by ocenić użytkowanie aplikacji i tworzyć raporty dotyczące jej aktywności. Dane zgromadzone w ramach Google Firebase poprzez korzystanie z aplikacji nie będą łączone z innymi danymi firmy Google. Możesz zapobiec zapisywaniu lub przesyłaniu identyfikatora wybierając odpowiednie ustawienia oprogramowania twojego urządzenia lub aplikacji w punkcie Menu/Ustawienia. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będziesz mógł korzystać z pełnego zakresu funkcji tej aplikacji. Dodatkowo w systemie IOS ID reklam Apple "AD-ID" można zmienić za pomocą opcji "wyzeruj AD-ID". W przypadku urządzeń z systemem Android numer identyfikacyjny określany jest jako "ID reklamy". Personalizowane śledzenie przez Google można dezaktywować lub kontrolować wybierając w karcie "Ustawienia / konta / Google / ochrona danych / reklamy" opcję "dezaktywuj reklamy związane z zainteresowaniami". Google korzysta z danych na stronie https:// www.google.com/policies/privacy/partners/ do wymienionych poniżej celów.

4.2 Google Firebase Crashlytics

Aplikacja NEW YORKER korzysta z programu analitycznego "Crashlytics" firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Program analityczny korzysta z adresów IP użytkowników do celów analitycznych, jednak wyłącznie w anonimowej formie. Identyfikacja osoby fizycznej czyli do danego użytkownika nie jest możliwa. Crashlytics dostarcza nam w czasie rzeczywistym analizy dotyczące awarii systemu i pomaga nam w serwisowaniu aplikacji NEW YORKER. Wszystkie informacje znajdziesz tutaj: Crashlytics - Terms of Service https://firebase.google.com/terms/crashlytics/ 

4.3. Usługi pozycjonowania

Szukając sklepów NEW YORKER możesz wyświetlić dodatkowo wyniki wyszukiwania najbliżej twojego aktualnego miejsca przebywania. Niezbędne jest podanie swojej aktualnej lokalizacji. Informacje zostaną przekazane, jeśli korzystasz z odpowiedniej funkcji wyszukiwania i zezwolisz aplikacji na przekazanie twojej lokalizacji. Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie do przekazania wyników wyszukiwania czyli lokalizacji filii. Państwa dane nie są przez nas zapisywane. Można w dowolnym momencie dezaktywować usługi lokalizacji w ustawieniach urządzenia. Jeżeli nie aktywujesz usługi lokalizacji, możliwe, że nie będziesz mógł korzystać z aplikacji w pełnym zakresie.

4.4. Uprawnienia

Przy instalacji udzielasz aplikacji NEW YORKER następujących uprawnień, za pomocą których poprzez interfejs ma dostęp do potrzebnych funkcji urządzenia, również do danych, które są na nim zapisane, wprowadzone lub wygenerowane:

  • status sieci internetowej: dostępność internetu
  • aktywne powiadomienia (push notification): stosowane dla powiadomień aplikacji o szczególnych wydarzeniach
  • geolokalizacja: wyłącznie po jednoznacznej aktywacji przez użytkownika stosowana do znajdowania najbliższych filii NEW YORKER. Informacje o lokalizacji zostają wykorzystane do tworzenia profili mobilnych.
  • aparat: tylko po aktywacji w celu wykonania zdjęcia profilowego.
  • album / galeria zdjęć: stosowana, gdy zdjęcia wykonane aparatem mają zostać zapisane lub wykorzystane. W przeciwnym razie album ze zdjęciami nie zostanie odczytany.

Jeżeli nie aktywujesz poszczególnych uprawnień, możliwe, że nie będziesz mógł korzystać z aplikacji w pełnym zakresie.


5. APLIKACJA NEW YORKER (MICROSOFT WINDOWS MOBILE)


Aplikacja NEW YORKER dla urządzeń mobilnych Windows Mobile prezentuje naszą witrynę w formie aplikacji. Przepisy ochrony danych są analogiczne w stosunku do naszej witryny (patrz punkt WITRYNA INTERNETOWA NEW YORKER).

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w ramach obowiązujących przepisów prawnych (art. 6 I 1b) i f) RODO) lub na podstawie twojej zgody (art. 6 I 1 a) i b), 88 I RODO).

Aplikacja NEW YORKER jest udostępniana przez NEW YORKER Group-Services International GmbH & Co. KG. Dane kontaktowe można znaleźć na końcu oświadczenia o ochronie danych.

 

6. PROFIL KLIENTA NEW YORKER


NEW YORKER udostępnia profil klienta w aplikacji NEW YORKER oraz na stronie internetowej. Posiadając profil klienta możesz brać udział w różnych promocjach i ofertach. Ponadto możesz założyć na profilu klienta listę życzeń. Można zapisywać na niej np. ubrania, które szczególnie ci się podobały. Jeśli chcesz, możesz podzielić się tą listą poprzez link ze swoimi przyjaciółmi i rodziną. Możesz założyć ją również tylko dla siebie.
Obowiązkowe informacje zawierają imię i nazwisko oraz adres e-mail. Dane takie jak data urodzenia, rozmiar ubrań, płeć, adres i narodowość możesz podać dobrowolnie. Podanie daty urodzenia umożliwia nam anonimową, statystyczną analizę struktury wiekowej naszych użytkowników w celu optymalizacji naszej oferty i wysyłki wiadomości urodzinowych. Podanie rozmiaru ubrań umożliwia nam anonimową, statystyczną analizę rozmiarów noszonych przez naszych użytkowników. Podanie płci pozwala nam zapewnić odpowiedni sposób zwracania się do osoby i przyporządkowanie wiadomości zgodnie z płcią. Informację o adresie wykorzystujemy do analizy statystycznej. Możesz w dowolnym momencie zmienić swoje dane na profilu klienta. Twoje dane zostaną zapisane do momentu usunięcia profilu klienta. Funkcja usunięcia jest udostępniona na profilu klienta. Jeżeli udostępnisz nam wyłącznie informacje obowiązkowe, nie powoduje to żadnych negatywnych skutków i nie ogranicza korzystania z funkcji na profilu klienta.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie twojej zgody (art. 6 I 1 a) i b), 88 I RODO).

Profil klienta NEW YORKER jest udostępniany przez NEW YORKER Marketing & Media International GmbH. Dane kontaktowe można znaleźć na końcu oświadczenia o ochronie danych.

7. MODEL CASTING NEW YORKER


Do wzięcia udziału w castingu na modela lub modelkę są potrzebne następujące dane: imię, nazwisko, adres, data urodzenia, płeć, adres e-mail, dotychczasowe doświadczenie w branży mody, informacja o umowie na wyłączność z agencją modelek, 3 zdjęcia uczestnika, wzrost, obwód klatki piersiowej, obwód talii, obwód bioder, rozmiar ubrań, rozmiar stopy, kolor oczu i kolor włosów. Te dane służą do identyfikacji, przyporządkowania wieku, płci i nawiązana kontaktu lub spotkania dotyczącego wstępnej selekcji i wynikającego z tego zaproszenia na casting. Ze względów prawnych uczestnicy muszą poinformować przed castingiem, czy już są związani umową na zasadzie wyłączności z jedną z agencji. Jeżeli kandydatura nie zostanie przyjęta, dane zostaną niezwłocznie usunięte. Przy zaproszeniu na casting dane zapisujemy do czasu zakończenia castingu. Jeśli zwróciłeś naszą uwagę na castingu, z chęcią wprowadzimy cię do naszej bazy danych modeli i modelek. Wszystkie pozostałe zgłoszenia nie zostają dłużej zapisane. Poinformujemy się o usunięciu z bazy danych modeli. Można w dowolnym momencie sprzeciwić się zapisywaniu danych w bazie danych modeli. Wprowadzenie obowiązkowych danych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych niezbędnych do wyżej wymienionych celów. Uczestnictwo w castingu jest możliwe po ukończeniu 16 roku życia, osoby młodsze potrzebują pozwolenia rodziców na wyrażenie zgody dotyczącej przetwarzania danych. Jak wyjaśniono w zasadach uczestnictwa, zwycięzca zostanie ogłoszony w komunikatach prasowych i na kanałach społecznościowych NEW YORKER (Facebook, YouTube, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest). Posiadanie profilu klienta NEW YORKER jest warunkiem uczestnictwa w castingu na modela NEW YORKER (patrz: rozdział profil klienta NEW YORKER).

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie twojej zgody (art. 6 I a) i b), 88 I RODO).

Casting na modela NEW YORKER jest organizowany przez NEW YORKER Marketing & Media International GmbH. Dane kontaktowe można znaleźć na końcu oświadczenia o ochronie danych.


8. BON PODARUNKOWY NEW YORKER


Na naszej stronie internetowej lub w naszej aplikacji możesz kupić bon podarunkowy. Można opłacić go za pomocą karty kredytowej, usługi PayPal lub przelewu. W tym celu zostaną pobrane dane niezbędne do dokonania płatności, by móc zrealizować twoje zamówienie i je opłacić.
Musisz podać tylko dane konieczne do realizacji płatności i tym samym umowy, do pobrania których jesteśmy prawnie zobowiązani. Do wysyłki bonu podarunkowego potrzebne są następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres. Bez tych danych będziemy niestety musieli odmówić wywiązania się z umowy, ponieważ nie możemy jej zrealizować. Stosowany przez nas system płatności korzysta z szyfrowania przesyłanych danych.

Uwaga dotycząca płatności kartą kredytową: jak zwykle w przypadku płatności kartą kredytową, zostają sprawdzone dane karty oraz zdolność kredytowa.

Uwaga dotycząca PayPal: PayPal jest firmą należącą do PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Jeśli dana osoba wybiera w trakcie procesu zamówienia na naszej stronie możliwość płatności "PayPal", dane tej osoby zostaną automatycznie przekazane firmie PayPal. Wybierając tę opcję płatności zezwalasz na przekazanie danych osobowych niezbędnych do realizacji płatności. Dane osobowe przekazane PayPal to zazwyczaj: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane niezbędne do realizacji płatności. Do realizacji umowy zakupu niezbędne są również dane osobowe, które są związane z danym zamówieniem. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez PayPal można znaleźć na stronie: www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie twojej zgody (art. 6 I 1 a) i b), 88 I RODO).

Karta podarunkowa NEW YORKER jest udostępniana przez NEW YORKER Marketing & Media International GmbH. Dane kontaktowe można znaleźć na końcu oświadczenia o ochronie danych.


9. KONKURSY Z NAGRODAMI NEW YORKER


Możesz wziąć udział w konkursach z nagrodami na naszej stronie internetowej lub w naszej aplikacji. Jeśli wypełnisz formularz konkursowy, wprowadzone dane zostaną przez nas przetworzone wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu. Musisz podać dane, których koniecznie potrzebujemy do przeprowadzenia konkursu i poinformowania o wygranej. Jest to adres e-mail.

Do naszego corocznego kalendarza adwentowego lub innych konkursów z nagrodami, w których można wygrać ubrania, potrzebujemy od Ciebie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, rozmiar ubrania / rozmiar buta, płeć i wybraną przez Ciebie filię do odbioru nagrody. Twoje nazwisko jest potrzebne do odebrania nagrody w podanej przez Ciebie filii. 

Obowiązkowe pola są oznaczone gwiazdką (*). Pozostałe pola są opcjonalne i możesz je wypełnić, jeśli tylko chcesz. Bez wypełnienia pól obowiązkowych nie można wziąć udziału w naszym konkursie z nagrodami.
W formularzu danych do konkursu można udzielić zgody na otrzymywanie reklamy. Oczywiście można wziąć udział w konkursie również bez udzielenia zgody na reklamę. Jeżeli wyrażasz swoją zgodę zakreślając pole wyboru, przetwarzamy twoje dane również w celu wysyłania informacji o ofertach naszych produktów / usług w formie newslettera na adres e-mail.

Po zakończeniu konkursu Twoje dane zostaną usunięte.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie twojej zgody (art. 6 I 1 a) i c), 88 I RODO).

Konkursy z nagrodami NEW YORKER są organizowane przez NEW YORKER Marketing & Media International GmbH. Dane kontaktowe można znaleźć na końcu oświadczenia o ochronie danych.


10. NEWSLETTER NEW YORKER


Istnieje możliwość subskrypcji newslettera. Po aktywacji odpowiedniego pola uczestnik otrzymuje w ciągu kilku następnych dni e-mail potwierdzający. Aby aktywować newsletter konieczne jest potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie na link w wiadomości e-mail. Można w dowolnym momencie wyrejestrować się z subskrypcji lub odwołać swoją zgodę. Istnieje możliwość wyrejestrowania za pomocą linku, który znajduje się na końcu każdego newslettera. Wyrejestrowanie może nastąpić przez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres newsletter(at)newyorker.de. Twój adres e-mail zostaje zapisany w celu wysyłania newslettera. Adres e-mail zostaje zapisany aż do momentu wyrejestrowania się z newslettera. Można udzielić opcjonalnie dalszych informacji, z których korzystamy wyłącznie do celów statystycznych. Przekazanie adresu e-mail usługodawcy odpowiedzialnemu za elektroniczny newsletter odbywa się w formie umownego zlecenia przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie twojej zgody (art. 6 I 1 a) i b), 88 I RODO).

Newsletter NEW YORKER jest udostępniany przez NEW YORKER Marketing & Media International GmbH. Dane kontaktowe można znaleźć na końcu oświadczenia o ochronie danych.


11. KONTAKT (E-MAIL, FORMULARZ)


Na naszej stronie znajduje się formularz kontaktowy, z którego można korzystać do nawiązania kontaktu drogą elektroniczną. Jeśli wypełnisz formularz konkursowy, wprowadzone dane zostaną przez nas przetworzone wyłącznie do nawiązania kontaktu i odpowiedzi na twoje pytania i życzenia.
Należy podać dane, które są dla nas niezbędne do nawiązania kontaktu. Jest to imię i nazwisko, adres e-mail oraz pole wiadomości.
Jeśli zwracasz się do nas drogą mailową, wszystkie dane osobowe zawarte w wiadomości zostaną zapisane w celu przetworzenia i odpowiedzi na zapytanie. Jeśli nie korzystasz z oferowanych formularzy kontaktowych, nie zostają zgromadzone żadne dodatkowe dane.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie twojej zgody (art. 6 I 1 a) i b), 88 I RODO).

Formularz kontaktowy NEW YORKER jest udostępniany przez NEW YORKER Marketing & Media International GmbH. Dane kontaktowe można znaleźć na końcu oświadczenia o ochronie danych.


12. TWOJE PRAWA JAKO OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE


Na wniosek udzielamy bezpłatnej informacji drogą elektroniczną lub pocztową dotyczącej twoich danych osobowych zapisanych u nas, w jaki sposób je otrzymaliśmy, jakim odbiorcom lub kategoriom odbiorców przekazaliśmy dane i w jakim celu z nich korzystamy. Dodatkowo możesz zażądać wykonania przez nas korekty danych, jeśli nie są u nas prawidłowo zapisane, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwić się ich przetwarzaniu. Możesz również zażądać przeprowadzenia anonimizacji danych lub ich przesłania zgodnie z prawnymi przepisami ochrony danych. Prosimy o przesłanie nam w tym celu wniosku (patrz punkt Kontakt) Oczywiście możesz w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych. Masz prawo do zgłoszenia niezgodności odpowiedzialnemu organowi kontroli danych osobowych. Masz prawo w dowolnym momencie do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Można zapoznać się z dalszymi informacjami zawartymi w opisach poszczególnych oferowanych usług w oświadczeniu o ochronie danych.


13. ZASTRZEŻENIE


NEW YORKER zastrzega sobie prawo do zmiany oświadczenia o ochronie danych w dowolnym momencie przy zachowaniu prawnych wymogów ochrony danych osobowych. Zmiany zostaną podane w odpowiednim czasie na naszej witrynie. Z tego powodu należy regularnie odwiedzać tę stronę, by uzyskać informacje dotyczące aktualnego stanu.


14. PYTANIA/KONTAKT


W razie potrzeby lub pytań możesz skontaktować się z nami bezpośrednio korzystając z adresu e-mail info-datenschutz(at)newyorker.de lub poprzez witrynę internetową https://www.newyorker.de/pl/company/kontakt/. W ten sposób możesz również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

Dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego:

NEW YORKER Marketing & Media International GmbH

Hansestraße 48
38112 Braunschweig
Niemcy

Telefon: +49 (0) 531/2135-0
Telefaks: +49 (0) 531/2135-300

 

NEW YORKER Group-Services International GmbH & Co. KG

Skrzynka pocztowa 7141

24171 Kilonia

Niemcy

Telefon: +49 (0) 531/2135-0
Telefaks: +49 (0) 531/2135-300