Uvjeti korištenja

Korištenje stranice „www.newyorker.de“ kao i svih ostalih web-stranica tvrtke New Yorker koje se obraćaju korisnicima u Njemačkoj podliježe sljedećim Uvjetima korištenja.
Uvjete korištenja povremeno ćemo prilagoditi promjenama. Nemamo namjeru davati izričito upozorenje na promjenu Uvjeta korištenja te iz tog razloga trebaš povremeno provjeravati Uvjete korištenja. Korištenjem naših web-stranica daješ svoju suglasnost za Uvjete korištenja.

Ako još nisi punoljetan/na, koristi ovu stanicu samo uz suglasnost roditelja/skrbnika. Posebno se brinemo o zaštiti osobnih podataka djece. Iz tog razloga ne prikupljamo podatke o maloljetnicima nehotice ako roditelji/staratelji nisu dali svoju suglasnost. Ako prepoznamo da maloljetnici sami unose podatke bez odgovarajuće suglasnosti ili da se unose osobni podaci takvih osoba, u tom slučaju takve podatke brišemo.

1. Pravo korištenja

Dajemo ti - ako u pojedinačnom slučaju nije drugačije dogovoreno,  ograničeno, neizričito i neprenosivo pravo pristupanja i korištenja web-stranice, kao i njezinih sadržaja prema odredbama ovih Uvjeta korištenja te prikazivanja na zaslonu. Komercijalna upotreba, odnosno posebno postavljanje komercijalnih reklama, jest zabranjena.

Zadržavamo pravo, po slobodnoj procjeni i bez prethodne najave, ograničiti ti ili obustaviti korištenje web-stranice ukoliko s tobom nismo ugovorom dogovorili nešto drugo. Usto smo ovlašteni s trenutačnim učinkom deaktivirati ili brisati zaporku, korisnički račun, kao i cijeli sadržaj korisničkog računa te blokirati tvoj daljnji pristup personaliziranim podacima ako prekršiš ove Uvjete korištenja ili si nam dao/la pogrešne, netočne ili nepotpune podatke o sebi te ako opravdano sumnjamo da su dani pogrešni, netočni ili nepotpuni podaci o tebi.

2. Odgovornost

Tvrtka New Yorker poduzima sve sukladno tome kako bi stavila na raspolaganje točne i aktualne informacije. Jamstvo ili osiguranje točnosti i/ili aktualnosti ove informacije se, međutim, ne može preuzeti. Osim toga, uzmi u obzir da ne odgovaramo za posljedice nemogućnosti pristupanja našoj web-stranici. Iz tog razloga zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku pomijeniti ili odustati od sadržaja i usluga ako nismo nešto drugo s tobom dogovorili ugovorom. Stoga ne postoji jamstvo za stalnu dostupnost web-stranice ili odgovornost za neskrivljenu nedostupnost web-stranice ni za neskrivljeni gubitak podataka.

U slučajevima u kojima ova web-stranica sadržava poveznice prema web-stranicama koje nude treće stranke, ne preuzimamo odgovornost za sadržaj tih web-stranica; a osobito ne možemo stalno provjeravati web-stranice drugih tvrtki. Poveznica služi samo tebi kao indikacija. Ne odgovaramo niti za dostupnost povezanih stranica. Zakon ne obvezuje tvrtku New Yorker na to da prenesene ili pohranjene podatke nadgleda ili, prema potrebi, istražuje podatke koji upućuju na nezakonitu aktivnost (članak 7. Zakona o medijima (TMG)).

Ako nudimo mogućnost sudjelovanja u interaktivnim uslugama, odgovoran/na si za stavljeni sadržaj.

Neograničeno odgovaramo zbog namjere i grubog nemara. Za blagi nemar odgovaramo, međutim, jedino kod kršenja bitne obveze (materijalne ugovorne obveze) i samo ograničeno. Ograničenje nastupa za štetu tipičnu za ugovor za koju se može predvidjeti da će nastati.

Ne odgovaramo za naknadne štete, posebno ne za izgubljenu dobit ili nematerijalnu štetu. Osim toga, ne preuzimamo odgovornost za gubitke podataka ili ostale štete na tvom hardveru i softveru koje se mogu dovesti u vezu s preuzimanjem materijala s web-stranice.
Gore navedena ograničenja odgovornosti ne vrijede za povrede života, tijela ili zdravlja koje smo mi skrivili i za zahtjeve prema Zakonu o odgovornosti za proizvod.

Gore navedena ograničenja odgovornosti primjenjuju se po smislu i u korist djelatnika, zakonskih zastupnika i podugovaratelja tvrtke New Yorker.

Korisnik je odgovoran za sve štete nastale za tvrtku New Yorker zbog zlorabećeg ili nezakonitog korištenja web-stranice ili onih koje su nastale zbog tvoje krivnje za neispunjavanje svojih ugovornih obveza.

3. Propisi za web-stranice (obvezni internetski bonton)

Obvezan/na si pružiti istinite, točne i potpune podatke o sebi, posebno ime, prezime, adresu, telefonski broj, kao i e-mail adresu ako su ti podaci potrebni za personalizirane usluge. Osim toga, molimo, redovno ažuriraj osobne podatke.

Dana prava za korištenje web-stranice i usluga odnose se samo na tebe. Prava i obveze koje proizlaze iz Uvjeta korištenja nisu niti u cjelosti niti djelomično prenosivi na treće stranke. Ako sudjeluješ u forumima, chatovima, blogovima i drugim interaktivnim uslugama, zabranjeno ti je da trećim strankama omogućiš pristup svojem korisničkom računu, kao i zaporci; oni isključivo daju pravo tebi da koristiš web-stranicu i usluge.

Kao korisnik interaktivnih usluga trebaš držati tajnom svoju zaporku i ostale informacije o svom korisničkom računu. Neovlašteno korištenje tvog korisničkog računa prijavit ćeš nam odmah pismeno ili putem e-maila na
info-datenschutz@newyorker.de i u tom slučaju ostaješ odgovoran/na za neovlašteno korištenje web-stranice. Za sve izjave dane uz korištenje tvoje zaporke ili ostalih informacija s tvog korisničkog računa u slučaju dvojbe snosiš odgovornost.

Zabranjeno je prenošenje materijala na web-stranicu koji sadrži sadržaje (posebno štetan kod) i ostale programe koji mogu prouzročiti štetu, a koji ugrožavaju ili ometaju funkcionalnost softvera ili hardvera. Podrazumijeva se filtriranje sadržaja koje učitavaš u sklopu interaktivnih službi pomoću ažuriranog antivirusnog programa.

Nije dopušteno učitavanje, širenje i/ili davanje pristupa protuzakonitim sadržajima i onima koji krše društvene norme i/ili izjavama koje pozivaju na rasnu mržnju ili veličaju ili ublažavaju nasilje, veličaju rat, pornografski su ili seksualno uvredljive te su očigledno prikladne za ugrožavanje djece i mladih, odnosno koje upućuju na ponude s gore navedenim sadržajima.

Radnje koje krše sigurnost sustava ili mrežnu sigurnost ili to namjeravaju učiniti, kao npr., pribavljanje neovlaštenog pristupa ili ubacivanje štetnog koda, odnosno koje omogućuju neovlašteni pristup su zabranjene.


4. Autorstvo

Ova je web-stranica zaštićena autorskim pravom. To posebno vrijedi za tekstove, slike, fotografije, ilustracije, grafike, dizajn, zvučne, video i animacijske datoteke, uključujući njihov poredak na pojedinim stranicama. Bilo koja (i djelomična) promjena, umnožavanje, širenje, slanje ili bilo kakvo drugo iskorištavanje takvih stranica (ili njihovih djelova) putem elektroničkih medija (i internetom) te konvencionalnih izdanja dopuštena je samo uz prethodnu suglasnost. Suglasnost za objavu web-stranice može izdati redakcija (zum Impressum).
Nadalje, slike, grafike, tekstualne i druge datoteke mogu u potpunosti ili djelomično podlijegati autorskim pravima trećih stranaka.

Sadržaj i materijali koji se mogu preuzeti, smiju se umnožavati ili preuzimati samo za vlastitu upotrebu. Tim postupkom korisnik ne stječe nikakva prava na umnožene ili preuzete materijale. Reprodukcija, objava, prosljeđivanje, prijenos, distribucija, prikazivanje, prilagođavanje i prodaja te korištenje cjelokupnog sadržaja ili dijela sadržaja web-stranice u javne ili poslovne svrhe nisu dopušteni.
Svi brendovi i žigovi neograničeno podliježu odredbama uvijek vrijedećeg Zakona o žigovima. Samo navođenje žigova na našoj web-stranici ne znači da nisu zaštićeni pravom trećih stranaka.

Korištenjem web-stranice ne daje se nikakva izričita ili implicitna licenca ili pravo na korištenje prava na intelektualno vlasništvo čiji je predmet sadržan na ovoj web-stranici. Bilo koje nezakonito korištenje izričito je zabranjeno.

Naravno da možeš isprintati kopije sadržaja web-stranice za vlastitu upotrebu. To isto vrijedi i za preuzimanje sadržaja na tvrdi disk sve dok to ostane ograničeno za tvoju vlastitu upotrebu. Upozorenja o autorskom pravu i nazivima brendova ne smiju se ni u kojem slučaju mijenjati niti ukloniti.

Ti si suglasan/na sa time da stječemo vlasništvo nad bilo kojim materijalom koji inicijativno ili na zahtjev učitaš na web-stranicu ili nam dostavljaš drugačije, npr. putem e-maila. Ako nije riječ o osobnim podacima ili ako nismo s tobom dogovorili čuvanje tajnosti, nismo obvezni postupati povjerljivo s materijalom. Daješ nam besplatno, vremenski neograničeno, neopozivo, prenosivo i isključivo pravo iskorištavanja i korištenja materijala koji si učitao/la na web-stranicu. Prije svega smo ovlašteni taj materijal diljem svijeta reproducirati, objaviti, prosljeđivati, prenositi, distribuirati, promijeniti, prodati ili u ostale javne ili poslovne svrhe iskoristiti cjelokupan sadržaj ili njegove dijelove, kao i umetnuti u djela bilo koje vrste i to neovisno o obliku, mediju, tehnologiji koja se pri tom koristi.

 

5. Ostalo

Uvjeti korištenja podliježu njemačkom pravu uz izuzeće Konvencije UN-a o ugovorima o međunarodnoj trgovini robom.
Ako pojedine odredbe ovih Uvjeta korištenja prestaju ili će prestati vrijediti ili će proturječiti zakonskim propisima, ovim se ne utječe na valjanost preostalih Uvjeta korištenja. Nevrijedeću odredbu stranke sporazumno zamjenjuju s odredbom koja je najbliža gospodarskoj namjeni nevrijedeće odredbe na pravomoćan način. Gornja odredba vrijedi primjereno kod rupa u odredbama.

Uvjeti korištenja predstavljaju uz posebne uvjete za personalizirane usluge te Izjavu o zaštiti podataka i mogućim daljnjim pravilima interaktivnih usluga, cjelokupan ugovor između tebe i t
vrtke New Yorker.