Impressum

NEW YORKER Group-Services International GmbH & Co. KG

Sjedište društva:
Russeer Weg 101-103
24109 Kiel

  1. Uprava (s pravom zastupanja)
    1. Friedrich Knapp (predjednik Uprave; direktor i član društva)
    2. Dr. Florian Kall (zamjenik predsjednika Uprave)
    3. Helene Steiner
  2. Registarski sud: Općinski sud Kiel
  3. Registarski broj: HRA: 5999 KI
  4. Porezni identifikacijski broj prema članku 27a Zakona o porezu na promet: DE260445111

 

Poštanska adresa:
Hansestraße 48
38112 Braunschweig
Njemačka

Telefon: +49 (0) 531/2135-0 Faks: +49 (0) 531/2135-300