Käyttöehdot

„www.newyorker.de" - verkkosivuston kuten kaikkien muiden New Yorker -verkkosivustojen käyttöön, tarkoitettu käyttäjille Saksassa, sovelletaan seuraavia käyttöehtoja.
Käyttöehtoja mukautetaan ajoittain muutoksin. Käyttöehtojen muutoksista ei ilmoiteta erikseen. 
Siksi sinun on tarkistettava käyttöehtojen muutoksia ajoittain. Hyväksyt nämä käyttöehdot kun käytät verkkosivustojamme.

Käytä tätä verkkosivustoa vain vanhempiesi suostumuksella, mikäli olet vielä alaikäinen. Lasten henkilökohtaisten tietojen suojaus on meille erittäin tärkeää.  Siksi emme kerää tietoisesti alaikäisten tietoja, vain jos heidän vanhempansa ovat antaneet tähän luvan. Mikäli huomaamme, että alaikäiset itse antavat luvatta tietoja itsestään tai mikäli heistä annetaan henkilökohtaisia tietoja, poistamme nämä tiedot.

1. Käyttöoikeus

Saat - mikäli muuta ei ole sovittu yksittäistapauksessa - käyttää rajoitetusti, ei yksinomaisesti etkä saa siirtää muille oikeutta käyttää verkkosivustoja sekä niiden sisältöä näiden käyttöehtojen määräysten mukaan yksityiseen käyttöön. Kaupallinen käyttö, erityisesti kaupallisten mainosten lisääminen on kielletty.

Pidätämme oikeuden rajoittaa tai lopettaa verkkosivustojen käyttö vapaan harkinnan mukaan sekä ilmoittamatta siitä etukäteen, niin kauan kuin siitä ei ole sovittu muulla tavalla sopimuksella. Olemme oikeutettuja deaktivoimaan tai poistamaan heti tunnusanan, käyttötilin sekä koko käyttötilin sisältöineen tai estämään pääsysi muihin henkilökohtaisiin palveluihin, mikäli olet rikkonut käyttöehtoja vastaan tai mikäli olet antanut vääriä, epätarkkoja tai epätäydellisiä tietoja itsestäsi tai mikäli me epäilemme oikeutetusti, että olet antanut vääriä, epätarkkoja tai epätäydellisiä tietoja itsestäsi.

2. Vastuu

On New Yorkerin vastuulla huolehtia parhaalla mahdollisella tavalla, että verkkosivuston tiedot ovat oikeita ja ajankohtaisia. Emme kuitenkaan voi taata tai vakuuttaa näiden tietojen oikeellisuuden ja/tai ajankohtaisuuden. Huomioi, että emme vastaa verkkosivustomme käytön seurauksista. Siksi pidätämme oikeuden muuttaa tai lopettaa milloin tahansa sisältöjä ja palveluja, niin kauan kuin siitä ei ole sovittu muulla tavalla sopimuksella kanssasi. Siksi emme taa verkkosivujen jatkuvaa käyttöä emmekä vastaa mikäli verkkosivustoja ei voida käyttää tai tiedonmenetyksiä ilmenee.

Niissä tapauksissa, joissa tämä verkkosivusto sisältää linkin kolmansien verkkosivustoille, emme vastaa muiden verkkosivustojen sisällöstä, sillä emme voi jatkuvasti tarkastaa muiden yritysten verkkosivustoja. Linkki toimii ohjeena sinulle. Emme vastaa linkityn sivun käytettävyydestä. Laki ei velvoita New Yorkeria huolehtimaan vastaanotetuista tai tallennetuista tiedoista tai tutkimaan tapauksia, jotka viittaavat lainvastaisuuteen (§ 7 TMG).  


Vastaat itse omista verkkoon lataamista sisällöistä, kun annamme sinulle mahdollisuuden osallistua interaktiivisiin palveluihimme.

Vastaamme rajattomasti tarkoituksesta ja vakavasta huolimattomuudesta. Vastaamme lievästä huolimattomuudesta vain mikäli olemme jättäneet täyttämättä tärkeän velvollisuuden (kardinaalivelvollisuus) ja silloinkin vain rajoitetusti. Rajoitus koskee sopimuksellista vahinkoa, joka voitiin ennakoida.

Emme vastaa jälkivahingoista, erityisesti menetetystä voitosta tai immateriaalisista vahingoista. Sen lisäksi emme vastaa tiedonmenetyksistä tai muista vahingoista laitteissa tai ohjelmistoissa, jotka aiheutuivat verkkosivuston materiaalin lataamisesta.
Edellä mainitut vastuurajoitukset eivät päde aiheuttamiimme hengen-, ruumiinvammoihin tai terveysvaikutuksiin ja vaatimuksia tuotevastuulain mukaan.

Edellä mainitut vastuurajoitukset koskevat tarkoituksenmukaisesti myös New Yorkerin työntekijöitä, laillisia edustajia ja avustajia.

Käyttäjä vastaa kaikista haitoista, jotka aiheutuvat New Yorkerille verkkosivuston väärinkäytöksistä tai lainvastaisesta käytöstä tai siitä, että et täytä sopimuksellisia velvoitteitasi.

3. Verkkosivuston säännöt (velvoittava netiketti)

Olet velvoitettu antamaan itsestäsi totuudenmukaisia ja täydellisiä tietoja - erityisesti etunimesi, sukunimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi sekä s-postiosoitteesi - mikäli nämä tiedot ovat tarpeen henkilökohtaisille palveluillemme. Lisäksi pyydämme sinua tarkistamaan henkilökohtaiset tietosi säännöllisesti.

Verkkosivuston ja palveluiden käyttöoikeus koskee yksinomaan sinua. Käyttöehdoista seuraavia oikeuksia ja velvollisuuksia ei voi siirtää kokonaan tai osittain kolmansille. Mikäli osallistut keskustelupalstoille, chatteihin, blogeihin tai muihin interaktiivisiin palveluihin, on kiellettyä antaa kolmansille oikeus käyttää käyttötiliäsi sekä antaa salasanaasi; vain sinulla on oikeus käyttää verkkosivustoa ja palveluita.

Interaktiivisten palveluiden käyttäjänä sinun on pidettävä salasanasi ja käyttötilisi muut tiedot salaisina. Ilmoita meille välittömästi käyttötilisi epäoikeutetusta käytöstä kirjallisesti tai s-postilla
info-datenschutz@newyorker.de. Olet myös tässä tapauksessa vastuussa verkkosivuston epäoikeutetusta käytöstä. Sinun on vastattava kaikista tapahtumista, jotka on tehty käyttämällä salasanaasi tai muita käyttötilisi tietoja.

On kiellettyä ladata verkkosivustolle aineistoa, joka on vahingollinen sisällöltään (erityisesti Malicious Code) ja joka sisältää muita ohjelmia, jotka vaarantavat tai haittaavat ohjelmiston tai laitteiden toimintakykyä. Sisältöjen suodatus, jotka lataat verkkoon interaktiivisissa palveluissa ajakohtaisen virusohjelman avulla on itsestäänselvää.

On kiellettyä ladata, levittää ja/tai hankkia lainvastaisia ja sopimattomia sisältöjä ja/tai ilmaisuja, etenkin sellaisia, jotka lietsovat rotuvihaa tai ihanteellistavat väkivaltaa tai kuvaavat sitä harmittomaksi, ihanteellistavat sodan, ovat pornografisesti tai seksuaalisesti loukkaavia, on tarkoitettu vaarantamaan lapsia ja nuoria tai jotka viittaavat tarjouksiin edellämainituista sisällöistä. 


Toiminnot, jotka loukkaavat järjestelmä- ja verkkoturvallisuutta tai aikovat tehdä tämän, kuten esim. luvaton pääsy tai Malicous Coden tarjoaminen, tai mahdollistavat luvattoman käytön, on kielletty. 


4. Tekijänoikeus

Verkkosivusto on suojattu tekijänoikeudella. Tämä pätee erityisesti teksteihin, kuviin, valokuviin, kuvituksiin, grafiikkaan, suunnitteluja, ääni-, video- tai animaatiotiedostoja mukaan lukien niiden järjestystä yksittäisillä sivuilla. Sellaisten sivujen (tai niiden osien) muuttaminen (myös osittainen), monistaminen, levittäminen, lähettäminen tai muunlainen käyttö sähköisen median avulla (myös internetissä) tai perinteisillä julkaisuilla on sallittu vain luvalla. Toimitus antaa luvan verkkosivuston julkaisemiseen (Yhteystietoihin).
Lisäksi voivat kuvat, grafiikat, tekstit tai muut tiedostot olla kokonaan tai osittain kolmansien tekijänoikeuksien suojaamia.

Voit kopioida ja ladata sisällön ja ladattavan aineiston vain henkilökohtaiseen käyttöön. Käyttäjä ei omista minkäänlaisia oikeuksia kopioituun tai ladattuun aineistoon tämän ansiosta. On luvatonta tuottaa uudelleen, julkaista, jakaa edelleen, siirtää langattomasti, levittää, käyttää ilmoituksessa, muuttaa tai myydä ja käyttää koko tai osittain verkkosivuston sisältö julkisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin.
Kaikki verkkosivuilla mainitut merkki- ja tavaramerkit kuuluvat rajattomasti kulloinkin voimassaolevan merkintäoikeuden määräysten piiriin. Niiden jo pelkkä mainitseminen verkkosivuillamme ei tarkoita etteivätkö ne ole suojattu kolmansien toimesta.

Verkkosivuston käyttö ei oikeuta luvallisesti päättelemään tai takaamaan jollain muulla tavalla linsessiä tai oikeutta käyttää henkistä omaisuutta, joka sisältyy verkkosivuihin. Kaikenlainen lainvastainen käyttö on kielletty.

Voit tietenkin tulostaa kopioita verkkosivustojen sisällöstä henkilökohtaiseen käyttöön. Sama pätee sisältöjen lataamiseen kovalevyllesi, niin kauan kuin ne on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen käytöön. Tekijänoikeusmerkintöjä ja merkkitietoja ei saa missään tapauksessa muuttaa tai poistaa.

Suostut siihen, että kaikki aineisto, jonka lataat verkkosivustolle tai lähetät meille s-postilla on omaisuuttamme. Niin kauan kuin mukana ei ole henkilökohtaisia tietoja tai emme ole sopineet kanssasi salassapidosta, vastaamme siitä, että aineisto käsitellään luottamuksellisesti. Annat meille maksuttoman, ajallisesti rajattoman, muuttumattoman, siirrettävän ja yksinomaisen oikeuden käyttää verkkosivullesi lataamasi aineisto. Olemme oikeutettuja maailmanlaajuisesti tuottamaan uudelleen, julkaisemaan, jakamaan, siirtämään langattomasti, levittämään, muokkaamaan, myymään ja muuten julkaisemaan julkisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin koko sisältö tai sen osia sekä lisäämään se muihin teoksiin, sitoutumatta käytettyyn muotoon, mediaan tai teknologiaan. 

 

5. Muuta

Käyttöoikeudet kuuluvat Saksan oikeuden piiriin, YK:n osto-oikeuden luovutuskieltoon. 
Mikäli tämän käyttöehdon yksittäiset määräykset ovat tehottomia tai muuttuvat sellaisiksi tai eivät vastaa lainsäädäntöä, pätevät täten silti muut käyttöehdot. Pätemätön määräys korvataan osapuolien toimesta yhteisymmärryksessä sellaisella määräyksellä, joka vastaa lainvoimaisesti eniten pätemättömän määryksen taloudellisia tarkoituksia. Edellä mainittu päätös pätee vastaavasti päätöskiistoihin.

Käyttöehdot muodostavat yhdessä henkilökohtaisten palveluiden erikoisvaatimusten, tietosuojaselitteen ja interaktiivisten palveluiden erilaisten lisäpäätösten kanssa kokonaan sinun ja  New Yorkerin välisen sopimuksen.