Vyhlásenie o ochrane údajov

Toto vyhlásenie o ochrane údajov platí len pre webovú stránku „www.newyorker.de“. Neplatí pre webové stránky, na ktoré táto webová stránka odkazuje linkami. Pokiaľ webová ponuka obsahuje prepájacie linky na stránky iných ponúkajúcich alebo poskytovateľov obsahu, sú tieto v texte ako také označené. Prosím, všimni si na prepojenej webovej stránke zvlášť uvedené upozornenia o ochrane údajov pri zhromažďovaní, spracovaní a používaní osobných údajov.

Osobné údaje sa v [tiráži] spoločnosti New Yorker zhromažďujú a využívajú výlučne v súlade s aktuálne platným právom na ochranu údajov. Osobné údaje sú informácie o tvojej totožnosti, ako je napríklad meno, poštová adresa, e-mailová adresa, číslo mobilu a dátum narodenia. Tieto údaje sa uložia, len keď nám ich aktívne sprostredkuješ. Pokiaľ je to možné, umožňujeme navštívenie našej webovej stránky bez zhromažďovania osobných údajov. New Yorker by ti chcel pomocou týchto ustanovení o ochrane údajov objasniť, ktoré údaje zhromažďujeme, spracúvame a využívame. Všimni si, že naše podmienky ochrany údajov čas od času prispôsobujeme našim službám, požiadavkám a zmenám zákonov. Prosím, pozri sa vždy znovu na našu webovú stránku, aby si sa dozvedel o takých zmenách.


1. Zhromažďovanie a ukladanie údajov

1.1 Informácia o ochrane údajov
Pozdravujeme ťa pri tvojej návšteve našej webovej stránky a tešíme sa z tvojho záujmu o našu spoločnosť. Aby sme ti poskytli dobrý pocit ohľadne zaobchádzania s tvojimi osobnými údajmi, robíme pre teba transparentným to, čo sa s prichádzajúcimi údajmi deje a aké bezpečnostné opatrenia činíme z našej strany. Okrem toho budeš informovaný o zákonne ustanovených právach v súvislosti so spracovaním týchto údajov.

1.2 Osobné údaje
Pri návšteve našich webových stránok od teba spravidla nepotrebujeme žiadne osobné údaje. Na vedomie berieme len informácie o názve tvojho poskytovateľa internetových služieb a o webových stránkach, ktoré u nás vyhľadáš. Pritom však ostávaš ako používateľ internetu v anonymite, pretože tieto informácie vyhodnocujeme len na štatistické účely (napr. počet vyhľadaní jednotlivých webových stránok).

Osobné údaje sa zhromažďujú len vtedy, keď nám ich ty sám zadáš, napríklad v rámci nejakej objednávky alebo súťažnej hry.
Momentálne sa tieto údaje prenášajú ešte nezakódované, takže sa nedá vylúčiť možnosť, že tieto údaje počas ich prenosu číta aj neoprávnená tretia strana. Existuje však tiež i možnosť využívať alternatívne komunikačné cesty (napr. poštu alebo fax), ktoré ponúkajú väčšiu bezpečnosť ako nezakódovaný e-mail.
Ak chceš využívať určité personalizované služby, opýtame sa ťa na tvoje meno, používateľské meno a poprípade i na ďalšie osobné informácie. Je na tvojom slobodnom rozhodnutí, či tieto údaje poskytneš. Bez týchto údajov ti však v týchto prípadoch nemôžeme poskytnúť želanú službu.
V informačnej ponuke New Yorker môžu byť použité prvky JavaScript, cookies alebo JAVA-Applets. Používanie týchto funkcií môže používateľ prostredníctvom nastavenia programu prehliadača vypnúť. Ďalšie informácie o tejto téme nájdeš pod bodom


Za určitých okolností doplníme údaje, ktoré zadáš, o údaje z iných zdrojov. Tieto ďalšie údaje nám pomáhajú pri zlepšovaní a posudzovaní našej webovej ponuky a tiež našich služieb. Zároveň tak dokážeme stanoviť záľuby našich používateľov a prispôsobovať tak našu webovú stránku a služby tvojim špeciálnym potrebám.

1.3 Cookies
Naše internetové stránky využívajú na viacerých miestach takzvané cookies. Prvky cookies slúžia na to, aby bola naša ponuka priaznivejšia voči používateľom, efektívnejšia a bezpečnejšia. Cookies sú malé textové súbory, ktoré tvoj prehliadač ukladá na tvojom počítači (lokálne na tvojom pevnom disku).
Prostredníctvom týchto cookies môžeme analyzovať, ako používatelia využívajú naše webové stránky. Dokážeme tak vytvárať obsahy webových stránok, ktoré zodpovedajú potrebám návštevníkov. Okrem toho máme prostredníctvom cookies možnosť zmerať efektivitu určitého reklamného inzerátu a z toho vyplývajúce umiestnenie inzerátu, napríklad v závislosti od tematických záujmov používateľov.
Väčšina nami používaných cookies sú takzvané „session cookies“, ktoré sa po tvojej návšteve automaticky vymažú.
Väčšina webových prehliadačov akceptuje cookies automaticky. Nastavenia svojho prehliadača ale môžeš spravidla aj meniť, keď sa rozhodneš informácie radšej neodosielať. Ponuky našej webovej stránky potom môžeš napriek tomu využívať bez obmedzení (výnimka: konfigurátory).


2. Používanie údajov

2.1 Všeobecné informácie
V niektorých prípadoch zhromažďujeme tvoje osobné údaje, keď nám ich z vlastnej vôle sprostredkuješ, napr.
•    na prijatie a vybavenie tvojich objednávok,
•    na účasť na súťažných hrách,
•    keď sa s nami skontaktuješ všeobecnou formou,
•    keď sa chceš prihlásiť na odber zasielania noviniek alebo sa z neho odhlásiť,

2.2 Využívanie osobných údajov
Osobné údaje, ktoré aktívne zadáš, sa používajú na účel, na ktorý si tieto údaje zadal. New Yorker využíva tvoje osobné údaje predovšetkým na to, aby zodpovedal tvoje otázky a spracoval tvoje zákazky, t.j. aby vybavil objednávky, dodal tovar alebo pre účasť na súťažných hrách. Pri prihlásení sa na odber zasielania noviniek sa e-mailová adresa s tvojím súhlasom použije pre naše vlastné reklamné účely, až kým sa z odberu zasielania noviniek neodhlásiš. Odhlásenie je možné kedykoľvek.

Náleží ti právo námietky voči tomuto využívaniu údajov. Všetko ostatné o práve námietky si môžeš prečítať pod bodom 7 tohto Vyhlásenia o ochrane údajov.

Prosím, vezmi na vedomie, že New Yorker môže použiť takéto údaje o tebe, ktoré nemusia byť získané jedine cestou online prenosu, na účely reklamy, prieskumu trhu a mienky prostredníctvom nás alebo našich partnerských spoločností. Voči tomuto používaniu tvojich  údajov môžeš namietať. Prosím, oznám nám to písomne alebo nám pošli e-mail na adresu info-datenschutz@newyorker.de. Po doručení tvojej námietky preradíme tvoju adresu do súboru vylúčenia reklamy. Takto môžeme zabrániť posielaniu informácií, ktoré si neželáš, aj vtedy, keď využívame adresy z verejne prístupných zdrojov. Namietať voči používaniu tvojich údajov na účely reklamy a prieskumu trhu a mienky môžeš tiež čiastočne.

Prosím, vezmi na vedomie, že používanie nasledujúcich služieb je možné len vtedy, ak pre príslušnú službu zhromaždíme a použijeme údaje, ktoré sú tam uvedené. Používanie tvojich údajov pre príslušnú službu môžeš ukončiť tak, že nám to oznámiš. Keď si neželáš iba jedno použitie svojich údajov na reklamné účely a/alebo účely prieskumu trhu a mienky, môžeš nám to kedykoľvek oznámiť písomne alebo prostredníctvom e-mailu (info-datenschutz@newyorker.de). Potom nebudeme v budúcnosti tvoje údaje viac na tieto účely používať.

2.3 Používateľské profily / súhlas
Používateľské profily sa nezakladajú. V prípade, ak v budúcnosti budeme mať v úmysle zakladať používateľské profily, budeme ťa včas po vyhľadaní našej webovej stránky o našom zámere informovať, aby si mal možnosť voči tomu namietať. Potom, samozrejme, tvoje želanie zohľadníme a takýto profil pre teba nezaložíme.

Údaje na poradenské, reklamné účely alebo účely prieskumu trhu budeme zhromažďovať, spracovávať alebo využívať len vtedy, keď nám predtým poskytneš svoj súhlas. Samozrejme môžeš už raz poskytnutý súhlas kedykoľvek odvolať.

2.4 Ustanovenia ochrany údajov pre VIP servis
S VIP servisom ti ponúkame rozsiahle dodatočné funkcie. Aby sme ti tieto služby mohli ponúkať, vyžadujeme od teba určité osobné údaje. Nižšie ti poskytujeme prehľad o službách a o tom, ktoré údaje budú zakaždým od teba požadované:

E-mail v deň narodenín
Keď sa zaregistruješ pre túto službu, pošleme ti v deň tvojich narodenín blahoprajný e-mail s poukážkou, ktorú si môžeš uplatniť v jednej z našich pobočiek. Prosím, vezmi na vedomie, že táto poukážka platí výhradne pre teba a je neprenosná. Aby sme to mohli overiť, opýtame sa ťa na tvoje meno, tvoju adresu, tvoj dátum narodenia a tvoju e-mailovú adresu.

Služba predvyplnenia
Keď sa nechceš zakaždým odznova registrovať pre nejakú z našich súťažných hier, využi jednoducho našu službu predvyplnenia. V takom prípade postačí, aby si sa prihlásil svojím používateľským menom a heslom, a všetky údaje, ktoré požadujeme na realizáciu súťažnej hry, sa automaticky vložia do formulára.

2.5 Súťažné hry
Ak sa chceš zúčastniť na súťažných hrách, ktoré organizujeme s našimi kooperačnými partnermi, požadujeme od teba aspoň nasledujúce údaje:

krstné meno, priezvisko; adresu; e-mailovú adresu; telefónne číslo; číslo mobilu; dátum narodenia.

Údaje adries používame pri upovedomení o výhre. Dátum narodenia požadujeme, aby sme overili, či si k okamihu účasti už plnoletý. Prosím, vezmi na vedomie, že oprávnenie na účasť bez ďalších požiadaviek, s výnimkou podmienok súťažnej hry, získaš len v tomto prípade.

New Yorker si vyhradzuje právo sprostredkovať tvoje údaje za podmienky dodržania práv konania súťaží svojim reklamným a výrobným partnerom na účely reklamy a prieskumu trhu a mienky aj vtedy, keď sa zúčastníš súťažnej hry. Reklamní a výrobní partneri sú všetky spoločnosti, ktoré spolupracujú na súťažnej hre prevádzkovanej spoločnosťou New Yorker a/alebo o ktorých výrobky sa súťaží a/alebo ktorých výrobky sú vypísané ako cena súťažnej hry.

2.6 Online žiadosť o pracovné miesto
Prostredníctvom online formulára ti ponúkame možnosť rýchlo a jednoducho sa uchádzať o nami vypísané pracovné miesta. Aby sme mohli tvoju žiadosť spracovať, spýtame sa na určité údaje. Tvoje údaje použijeme výhradne na spracovanie tvojej žiadosti. Ak by sme tvoje údaje už viac nepotrebovali, napríklad preto, lebo sme sa rozhodli pre inú uchádzačku alebo iného uchádzača, potom tvoje údaje vymažeme.

Pokiaľ budeš súhlasiť, postúpime v prípade záujmu tvoju žiadosť iným firmám koncernu. V prípade tvojho súhlasu prevezmeme tvoje údaje navyše do databanky uchádzačov, po ktorej pri vypísaní voľného pracovného miesta siahame. Samozrejme môžeš už raz poskytnutý súhlas kedykoľvek odvolať.

2.7 Tvoj názor
Schránkou „Tvoj názor“ ti ponúkame možnosť podeliť sa s nami o akékoľvek poznámky alebo upozornenia ohľadom nás alebo našich výrobkov a služieb. Schránku „Tvoj názor“ môžeš tiež využiť na to, aby si nás upozornil na ostatné problémy. Na zodpovedanie tvojej otázky požadujeme tvoje meno a e-mailovú adresu.

Problémy a podnety, ktoré sa k nám dostanú prostredníctvom schránky „Tvoj názor“, vyhodnocujeme s cieľom nepretržite zlepšovať naše služby.

2.8 Používanie pluginov Facebook
Na našich webových stránkach používame sociálne pluginy („pluginy“) sociálnej siete Facebook.com, ktorú prevádzkuje Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pluginy sú rozpoznateľné na základe loga Facebook, ide buď o biele „F“ na modrej kachličke alebo o znak „palec hore“, ktoré bývajú označené prídavkom „Facebook Social Plugin“.
Keď otvoríš webovú stránku našej internetovej prezentácie, ktorá je opatrená takýmto pluginom, vytvorí sa prostredníctvom tvojho prehliadača spojenie so servermi a plugin sa prostredníctvom informovania tvojho prehliadača zobrazí na internetovej stránke. Facebook sprostredkuje obsah pluginu priamo tvojmu prehliadaču a ten ho spojí s internetovou stránkou. My sami nemáme žiaden vplyv na rozsah alebo obsah údajov, ktoré Facebook cez tento plugin zhromažďuje, a preto ťa môžeme oboznámiť len s tým, čo toho času vieme:
Naviazaním pluginu bude Facebook najskôr informovaný o tom, že si otvoril príslušnú stránku našej prezentácie na internete. Ak si pritom prihlásený ako člen Facebook-u, priradí Facebook tieto informácie k tvojmu osobnému používateľskému účtu na Facebook-u. Keď použiješ funkcie plugin prostredníctvom kliknutia na tlačidlo „Páči sa mi to“ alebo zadaním komentára, potom sa príslušné informácie prostredníctvom tvojho prehliadača prenesú priamo na Facebook a uložia sa tam. Tomuto môžeš zabrániť, ak sa odhlásiš z používania funkcie plugin na Facebook-u. Dokonca aj keď nie si členom Facebook-u, môže sa stať, že sa Facebook dozvie tvoju IP adresu a uloží ju.

Za účelom podrobnejších informácií o zhromažďovaní a používaní údajov prostredníctvom Facebook-u, o tvojich právach a možnostiach ochrany tvojho súkromia, by sme ťa radi upozornili na Vyhlásenie o ochrane údajov Facebook-u, ktoré nájdeš
na www.facebook.com/policy.php. Ak nechceš, aby Facebook cez našu internetovú prezentáciu zbieral údaje o tebe a aby s tebou spájal členské údaje uložené na Facebook-u, musíš sa pred svojím navštívením našej internetovej prezentácie z Facebook-u odhlásiť.

2.9 Používanie Google Analytics
Táto webová stránka používa Google Analytics, čo je služba na analýzu webu od Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú na tvojom počítači a ktoré umožňujú analýzu tvojho používania webovej stránky. Informácie generované prvkom cookie o tvojom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa i ukladajú. V prípade aktivácie IP anonymizácie na tejto webovej stránke však Google tvoju IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o európskom hospodárskom priestore najprv skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa prenesie na server Google v USA úplná IP adresa a skráti sa tam. Google potom z nášho poverenia tieto informácie použije, aby vyhodnotil tvoje používanie webovej stránky, aby zostavil správy o aktivitách na webovej stránke a aby prevádzkovateľovi webovej stránky poskytol ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a internetu. Tvojím prehliadačom v rámci Google Analytics sprostredkovaná IP adresa sa nezlúči s ďalšími údajmi od spoločnosti Google. Ukladaniu cookies môžeš zamedziť prostredníctvom zodpovedajúceho nastavenia softvéru tvojho prehliadača. Upozorňujeme ťa však na to, že vtedy nebudeš môcť poprípade využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v ich plnom rozsahu. Okrem toho môžeš zamedziť evidencii údajov generovaných prvkom cookie a vzťahujúcich sa na tvoje používanie webovej stránky (vrátane tvojej IP adresy) na Google, ako tiež spracovaniu týchto údajov prostredníctvom Google tým, že si stiahneš a nainštaluješ dostupný plugin prehliadača.

Upozorňujeme na to, že táto webová stránka používa Google Analytics s rozšírením „_anonymizeIp()“, a preto sa adresy IP ďalej spracúvajú len skrátené, aby sa tak vylúčila možnosť priameho vzťahovania na konkrétne osoby.


3. Miesto spracovania údajov

Webový server spoločnosti New Yorker prevádzkuje nami poverený spracovateľ údajov v Nemecku.


4. Maloletí

Ak ešte nie si plnoletý, používaj túto webovú stránku len so súhlasom svojich poverených vychovávateľov (zákonných zástupcov). Ochranu osobných údajov detí vnímame ako našu mimoriadnu prioritu. Preto vedome nezhromažďujeme žiadne údaje od maloletých osôb, pokiaľ ich poverení vychovávatelia (zákonní zástupci) neudelili svoj súhlas. Keď zistíme, že maloletá osoba u nás sama bez príslušného súhlasu zadala osobné údaje, alebo ak boli zadané osobné údaje o takýchto osobách, potom tieto údaje vymažeme.


5. Bezpečnosť údajov

New Yorker podniká všetko úsilie, aby boli tvoje osobné údaje zabezpečené pred stratou, sfalšovaním alebo sa dostali na vedomie neoprávneným osobám. Keď nám pošleš osobné údaje o sebe elektronickou formou, pričom ich zadáš na našej webovej stránke, potom sa tvoje údaje prenesú cez bezpečné spojenie zodpovedajúce stavu techniky (SSL) v zakódovanej forme cez internet do nášho počítača, kde sa uložia a zabezpečia. Prosím, vezmi na vedomie, že odosielanie údajov prostredníctvom e-mailu naproti tomu principiálne neprebieha v zakódovanej forme.

Upozorňujeme ťa na to, že podľa terajšieho stavu techniky nie je možné pri prenose údajov v rámci internetu zaručiť úplnú bezpečnosť údajov. Ostatní používatelia internetu za istých okolností technicky schopní a zdatní neoprávnene zasahovať do bezpečnosti siete a kontrolovať premávku správ.


6. Otázky

Pri otázkach i pri žiadostiach o informácie v súvislosti s naším vyhlásením o ochrane údajov a o spracovaní tvojich osobných údajov sa môžeš obrátiť na našu splnomocnenú osobu vo veci ochrany údajov, ktorá ti bude k dispozícii na nasledujúcej adrese:

New Yorker
Tiráž
Splnomocnenec vo veci ochrany údajov
E-mail: info-datenschutz@newyorker.de


7. Právo námietky podľa Spolkového zákona o ochrane údajov (BDSG)

Samozrejme môžeš voči používaniu alebo spracovaniu tvojich údajov na reklamné účely kedykoľvek namietať bez toho, aby ti vznikli iné náklady než komunikačné náklady podľa základných taríf. Okrem toho tiež disponuješ právom na informácie a aj, za určitých predpokladov, právom na opravu, zablokovanie a vymazanie tvojich osobných údajov uložených v niektorom z našich súborov. Ak chceš uplatniť svoje právo podľa BDSG, obráť sa prosím na splnomocnenca vo veci ochrany údajov.

New Yorker
Tiráž
Splnomocnenec vo veci ochrany údajov
E-mail: info-datenschutz@newyorker.de

Po doručení tvojej námietky nebudeme príslušné údaje viac používať, ukladať, spracovávať alebo sprostredkovávať na iné účely než na vybavenie tvojej objednávky.

V priebehu ďalšieho vývoja internetu bude New Yorker svoje smernice o ochrane údajov priebežne prispôsobovať. Zmeny budú včas oznámené na tejto webovej stránke. Preto by si mal túto webovú stránku pravidelne otvárať, aby si sa informoval o aktuálnom stave smerníc na ochranu údajov.