Sekretesspolicy

Denna policy om sekretess gäller enbart för webbsidan "www.newyorker.se“.". Den gäller inte för webbsidor som denna sida länkar till.  I den utsträckning som våra webberbjudanden innehåller länkar som leder till andra leverantörer eller innehållsleverantörer, så framhålls dessa tydligt som sådana i texten.  Var vänlig och beakta de sekretesspolicyer som anges på den länkade webbsidan gällande insamling, bearbetning och användandet av persondata.

New Yorker\ [Utgivare]] samlar in och använder persondata enbart i enlighet med tillämplig lagstiftning om dataskydd. Persondata är information som rör din identitet, såsom exempelvis namn, postadress, e-postadress, mobilnummer och födelsedatum. Dessa uppgifter lagras enbart om du aktivt har meddelat oss dem. I den mån det går, gör vi det möjligt att besöka vår webbsida utan att vi samlar in persondata. New Yorker vill utifrån denna sekretesspolicy förklara vilka uppgifter som vi samlar in, bearbetar och använder.  Observera att villkoren för sekretessen för våra tjänster och krav ändras från tid till annan med hänsyn till lagstiftningsändringar. Var vänlig och besök vår webbsida med jämna mellanrum för att få information om sådana ändringar.


1. Insamling och lagring av data

1.1 Information om sekretess
Vi hälsar dig välkommen vid ditt besök på vår webbsida och gläder oss över ditt intresse för vårt företag. För att du ska kunna känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter, så visar vi tydligt vad som sker med insamlade uppgifter och vilka säkerhetsåtgärder som vi vidtar från vårt håll. 
Du informeras dessutom om de lagstadgade rättigheterna som rör bearbetning av dessa uppgifter.

1.2 Personuppgifter
I vanliga fall behöver vi inga personuppgifter från dig vid besök på vår webbsida. Vi tar endast del av information om namnet på din internetleverantör och om vilka av våra sidor du laddar. På så sätt förblir du som internetanvändare anonym, eftersom denna information enbart utvärderas av statistiska skäl (t ex antal visningar av de enskilda webbsidorna).

Personuppgifter samlas bara in då du aktivt lämnar dem, exempelvis vid en beställning eller tävlingar.
För närvarande överförs inte dessa uppgifter krypterat, vilket gör att det inte kan uteslutas att en obehörig tredje part kan läsa dessa uppgifter under sändningen. Det är dock möjligt att välja alternativa kommunikationsvägar (t ex postförsändelser eller fax) som erbjuder bättre säkerhet än okrypterade e-postmeddelanden.
Om du vill använda de individuellt anpassade tjänsterna, frågar vi dig efter ditt namn, ett användarnamn, och i förekommande fall efter ytterligare personlig information.  Det är upp till dig om du vill lämna dessa uppgifter.  Men utan dessa uppgifter kan vi i dessa fall inte leverera den önskade tjänsten.
JavaScript, Cookies eller JAVA-applets kan användas i New Yorkers informationserbjudande. Användningen av dessa funktioner kan inaktiveras av respektive användare genom inställningar i webbläsaren. Ytterligare information om detta återfinns under punkt


I vissa fall kommer vi att komplettera de uppgifter vi har fått av dig med information från andra källor. Sådana kompletterande uppgifter hjälper oss att förbättra vårt erbjudande på nätet, såväl som att analysera och förbättra våra tjänster. 
Samtidigt kan vi anpassa vår webbsida och våra tjänster så att de överensstämmer med våra användares särskilda krav och önskemål på ett bättre sätt.

1.3 Cookies
Våra webbsidor använder s.k. cookies på flera ställen. De syftar till att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies är små textfiler, som sparas i din dator och som din webbläsare sparar (lokalt på hårddisken).
Med hjälp av dessa cookies kan vi analysera hur användare brukar våra webbsidor.  På så sätt kan vi utforma webbinnehållet så att det motsvarar användarnas behov. Dessutom är det möjligt för oss att med hjälp av cookien mäta effektiviteten för en särskild annons samt dess placering, exempelvis genom att följa den helt oberoende från tematiska användarintressen.
De flesta av de cookies som vi använder är s.k. "sessions-cookies". Dessa raderas automatiskt efter ditt besök.
De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Men du kan vanligtvis ändra inställningarna i din webbläsare, som du inte vill skicka denna information. Du kan ändå ta del av vår webbsida utan inskränkningar (undantag: konfiguratorer).


2. Användning av uppgifterna

2.1 Allmänt
I några fall samlas persondata in av oss om du frivilligt har lämnat dem, exempelvis:
•    för att ta emot och slutföra dina beställningar, 

•    för att delta i tävlingar, 
•    när du tar kontakt med oss på allmänt sätt, 
•    om du vill prenumerera på ett nyhetsbrev eller om du vill avbryta en prenumeration,

2.2 Användning av persondata
De persondata som har angetts av dig används för det syfte som du har angivit dem för. New Yorker använder framför allt dina persondata för att kunna svara på dina frågor och utföra uppdrag åt dig, dvs. hantera beställningar, leverera varor eller låta dig delta i tävlingar. Din e-postadress kommer, vid en anmälan till ett nyhetsbrev, med ditt samtycke, att användas för reklamsyften, fram tills dess att du avbeställer nyhetsbrevet. Du kan avbeställa det när du vill.

Du har rätt att invända mot denna användning av personuppgifterna.  Du kan läsa allt övrigt om rätten att invända mot detta under punkt 7 i denna sekretesspolicy.

Var vänlig och observera att New Yorker kan använda sådana uppgifter från dig, som inte enbart har samlats in genom att ha skickats via internet, för syften som reklam, marknads- och opinionsundersökningar genom oss eller våra samarbetspartner. Du kan invända mot denna användning av dina personuppgifter. Var vänlig och meddela oss skriftligen eller skicka oss ett e-postmeddelande till info-datenschutz@newyorker.de. Vi kommer att registrera din adress efter det att din invändning har ankommit i vår fil för uteslutning från reklamutskick. På så sätt kan vi förhindra att du får oönskad information även när din adress härstammar från offentligt tillgängliga källor.  Du kan delvis även invända mot att dina uppgifter används för reklam-, marknadsförings- och opinionsundersökningsskäl.

Var vänlig och observera att användandet av följande tjänster är möjligt, enbart om vi får samla in och använda de uppgifter som anges där, för de aktuella tjänsterna. Du kan avbryta användningen av dina uppgifter för de aktuella tjänsterna genom att du meddelar oss detta. Om du invänder mot en användning av dina uppgifter enbart av reklam- och eller marknadsundersöknings- alternativt opinionsundersökningsskäl, kan du när som helst meddela oss detta skriftligen eller via e-post (info-datenschutz@newyorker.de). Vi kommer i sådant fall inte längre att använda dina uppgifter för sådana skäl.

2.3 Användarprofiler/samtycke
Det skapas inte några användarprofiler. Om vi i framtiden har för avsikt att skapa användarprofiler, kommer vi i god tid efter att du har besökt vår webbsida att informera dig om våra planer, så att du har en möjlighet att göra invändningar. Då kommer vi självklart att ta hänsyn till dina önskemål och inte skapa någon sådan profil.

Uppgifter som samlas in i rådgivande syfte, av reklam- eller marknadsforskningsskäl samlas bara in, bearbetas eller används om du först har lämnat ditt samtycke till det. Du kan givetvis återkalla ditt samtycke när som helst.

2.4 Bestämmelserna om uppgiftsskydd för VIP-service
Vi erbjuder dig omfattande extrafunktioner inom ramen för VIP-servicen. För att kunna erbjuda denna service, behöver vi dock vissa personliga uppgifter från dig. Nedan ger vi en överblick över de tjänster som finns och vilka uppgifter som behövs ifrån dig:

E-post på födelsedagen  
Om du registrerar dig för denna tjänst, skickar vi dig ett e-postmeddelande på din födelsedag, med en kupong som du kan lösa in hos någon av våra filialer.  Var vänlig och observera att denna kupong är personlig och inte kan överlåtas till någon annan.  För att kontrollera detta, frågar vi efter ditt namn, din adress, det datum då du är född och din e-postadress.

Automatisk ifyllningstjänst 
Om du inte vill registrera alla uppgifter varje gång då du deltar i våra tävlingar, använd helt enkelt vår automatiska ifyllningstjänst.  Du behöver bara logga in med ditt användarnamn och ditt lösenord, så fylls alla uppgifter som behövs för deltagandet i tävlingen i automatiskt i formuläret.

2.5 Tävlingar
För att du ska kunna delta i våra samarbetspartners tävlingar, behöver vi minst följande uppgifter från dig:

Förnamn, efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer, mobilnummer och födelsedatum.

Adressuppgifterna använder vi för att meddela om vinst.  Födelsedatumet behöver vi för att kontrollera om du är myndig vid den tidpunkten då du deltar i tävlingen. Var vänlig och observera att du enbart har rätt att delta utan ytterligare krav, med undantag från villkor som är relaterade till själva tävlingen, om du uppfyller detta.

Även i de fall då du deltar i en tävling, förbehåller sig New Yorker rätten att överlämna dina användaruppgifter, i enlighet med konkurrenslagstiftningen, till sina reklampartner och produktpartner för reklam-, marknadsförings- och opinionsundersökningsskäl. Reklampartnerna och produktpartnerna är alla företag som deltar i tävlingar som New Yorker har och/eller vars produkter marknadsförs genom detta och/eller de produkter som utlovas som vinster vid tävlingen.

2.6 Internetansökan
Vi erbjuder dig möjligheten att snabbt och enkelt via webbformulär söka de av oss utannonserade lediga tjänsterna. För att kunna bearbeta ansökningen, frågar vi efter vissa uppgifter. Vi använder dina uppgifter uteslutande till att bearbeta din ansökan. Om vi inte längre skulle behöva dina uppgifter, exempelvis på grund av att vi har bestämt oss för en annan sökande, kommer vi att radera dina uppgifter.

I den mån du samtycker, vidarebefordrar vi dina uppgifter till andra företag inom koncernen, i den mån det finns ett intresse för det. Om du lämnar ditt samtycke till det, för vi in dina uppgifter i en CV-databas, som vi har tillgång till när vi annonserar om lediga tjänster. Du kan givetvis återkalla ditt samtycke när som helst.

2.7 Din åsikt
Med "Din åsikt"-rutan erbjuder vi dig möjligheten att lämna oss eventuella kommentarer eller information om våra varor eller tjänster. Du kan även använda rutan "din åsikt" för att göra oss uppmärksamma på andra problem. Vi behöver ditt namn och din e-postadress för att kunna svara på din förfrågan.

Vi analyserar de problem och förslag som rapporteras till oss via rutan "din åsikt" för att ständigt förbättra vår service. 

2.8 Användning av Facebook-insticksprogram
Vi använder sociala insticksprogram ("insticksprogram") till det sociala nätverket Facebook.com, som drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave,  Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook" på våra webbsidor. Insticksprogrammen känns igen genom att Facebook-loggan används, antingen som ett vitt "F" mot blå bakgrund eller ett "tummen upp"-tecken med tillägget "Facebook social plugin".
När du besöker någon av våra webbsidor som är försedd med ett sådant insticksprogram, skapas en förbindelse till servern genom din webbläsare och insticksprogrammet visas genom meddelande till din webbläsare på webbsidan.  Insticksprogrammets innehåll förmedlas direkt från Facebook på din webbläsare och från den i den integrerade webbplatsen.  Själva har vi inget inflytande på omfattningen eller innehållet i de uppgifter som Facebook samlar in via detta insticksprogram och vi kan därför bara informera dig om vad vi känner till för närvarande:
Facebook informeras genom integrationen av insticksprogrammet om att du har besökt motsvarande webbsida hos oss.  Om du är inloggad som Facebook-användare, lägger Facebook till denna information till ditt personliga användarkonto hos Facebook. Om du är inloggad som Facebook-användare, lägger Facebook till denna information till ditt personliga användarkonto hos Facebook. Om du använder insticksprogramsfunktioner genom att klicka på "gillar"-knappar eller lämna en kommentar, så kommer motsvarande information att via din webbläsare skickas till Facebook och lagras där. Om du vill förhindra detta, kan du logga ut från Facebook innan du använder insticksprogrammet.

F ör att få mer information om Facebooks insamling och användande av uppgifter, och vill veta mer om dina rättigheter och möjligheter att skydda din integritet, hänvisar vi till Facebooks sekretesspolicy, som återfinns under www.facebook.com/policy.php. Om du inte vill att Facebook samlar uppgifter om dig via våra webbsidor och kopplar ihop det med dina användaruppgifter hos dem, måste du logga ut dig från Facebook innan du besöker våra webbsidor.

2.9 Användning av Google Analytics
Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder s.k. "cookies", textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbsidan. Den information som skapas genom din användning av denna webbsida överförs vanligtvis till en av Googles servrar i USA där de lagras. Om IP-anonymisering är aktiverad på denna webbsida kommer Google att förkorta din IP-adress inom EU och andra EES-stater. Den fullständiga IP-adressen kommer enbart i undantagsfall att skicka den fullständiga IP-adressen till en av Googles servrar i USA, där den förkortas. I vårt uppdrag får Google använda denna information för att utvärdera användningen av webbsidan, sammanställa rapporter över webbside-aktiviteter och för att erbjuda ytterligare tjänster som är kopplade till användningen av webbsidan och internet till de som driver webbsidan. Den IP-adress som överlämnas från din webbläsare inom ramen för Google Analytics slås inte ihop med andra uppgifter från Google. Du kan förhindra lagring av cookies genom att göra motsvarande inställning i din webbläsares program. Vi påpekar dock att du i detta fall inte kommer att kunna använda alla funktioner på webbsidan fullt ut. Dessutom kan Googles registrering av den information som cookien har genererat baserat på din användning av webbsidan (inkl din IP-adress), såväl som Googles bearbetningen av dessa uppgifter förhindras genom att du laddar ned och installerar det befintliga insticksprogrammet för webbläsaren.

Det ska noteras, att denna webbsida använder Google Analytics med tillägget "_anonymizeIp()" och att IP-adresserna därför enbart behandlas i förkortat skick, för att kunna utesluta en direkt hänvisning till individer.


3. Plats för databehandlingen

New Yorkers webbserver drivs av vår kontrakterade databehandlare i Tyskland.


4. Omyndiga

Om du inte ännu är myndig, använd enbart denna webbsida med din vårdnadshavares samtycke. Skyddet av barns persondata är en särskilt angelägen fråga för oss. Därför samlar vi inte medvetet in uppgifter från omyndiga personer, såvida inte deras vårdnadshavare har lämnat sitt samtycke. Om vi upptäcker att omyndiga personer har angivit sina uppgifter utan ett sådant samtycke eller om sådana persondata har angivits, raderar vi dessa uppgifter.


5. Datasäkerhet

New Yorker gör sitt yttersta för att dina personuppgifter ska skyddas mot förlust och förfalskning, samt för att förhindra att det kommer till obehörigas kännedom. Om du skickar oss dina persondata elektroniskt genom att du anger dem på vår webbsida, överförs, lagras och säkras dina uppgifter via en enligt den senaste tekniken säkrad förbindelse (SSL) i krypterad form, över internet till vår dator. Var vänlig och observera att översändningen av information via e-post däremot vanligtvis inte är krypterad.

Vi påpekar att det inte finns någon garanti för att datasäkerheten vid överföring av informationen på internet sker enligt den senaste tekniken. 
Var uppmärksam på att tekniskt kunniga internetanvändare har möjlighet att lyssna av andras kommunikation under rätt förutsättningar.


6. Frågor

Om du har frågor eller vill veta något som har att göra med vår sekretesspolicy och bearbetningen av dina personuppgifter kan du vända dig till vår ansvarige för dataskydd, vilken nås via följande adress:

New Yorker
Utgivare
Ansvarig för dataskydd:
E-post: info-datenschutz@newyorker.de


7. Rätt till invändning i enlighet med den tyska federala dataskyddslagen (BDSG)

Du kan givetvis när som helst invända mot att dina uppgifter används eller bearbetas för skäl som har med reklam att göra, utan att andra kostnader uppstår för dig än kostnader för översändandet av meddelandet enligt bastariff. Utöver detta kvarstår rätten till att få information samt vid särskilda förutsättningar rätten till korrigering, spärr eller radering av dina persondata som är lagrade i våra filer. Om du vill utnyttja din rätt att invända mot rätten att invända mot lagring av persondata i enlighet med den tyska lagen DBSG, var vänlig och kontakta vår ansvarige för dataskydd.

New Yorker
Utgivare
Ansvarig för dataskydd
E-post: info-datenschutz@newyorker.de

Efter att vi har mottagit din invändning mot lagring av persondata, kommer vi inte längre att använda, lagra, bearbeta eller överlämna de berörda uppgifterna för andra ändamål än för bearbetning av dina beställningar.

New Yorker kommer löpande att anpassa sina riktlinjer för dataskydd i enlighet med hur internet utvecklas. 
Ändringar kommer att meddelas på denna webbsida i god tid. Du bör därför besöka denna sida med jämna mellanrum för att få information om det aktuella läget för riktlinjerna för dataskydd.