Erklæring om personvern

Denne erklæringen om personvern gjelder bare for nettsiden "www.newyorker.de". Den gjelder ikke for nettsider som denne nettsiden lenker til. Hvis nettilbudet vårt inneholder lenker til sider til andre leverandører eller content-providere, går dette klart frem av teksten. Ta hensyn til det som står om personvern på nettsiden lenken fører deg til, spesielt om innsamling, behandling og bruk av personrelaterte data.

Hos New Yorker [Impressum] foregår innsamling og bruk av personrelaterte data alltid i samsvar med gjeldende lover og regler om personvern. Personrelaterte data er informasjon om din identitet, f.eks. navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer og fødselsdato. Disse dataene blir bare lagret hvis du aktivt overfører dem til oss. Så langt det er mulig, kan du besøke nettsiden vår uten at vi samler inn personrelaterte data. New Yorker vil med disse bestemmelsene om personvern forklare deg hvilke data vi samler inn, behandler og bruker. Vær oppmerksom på at vi av og til tilpasser personvernbetingelsene til vår service, våre krav og til eventuelle lovendringer. Sjekk nettsiden vår med jevne mellomrom for å finne ut om slike endringer.


1. Innsamling og lagring av data

1.1 Informasjon om personvern
Velkommen til nettsiden vår! Flott at du er interessert i bedriften vår. For at du skal føle deg trygg på at ditt personvern blir ivaretatt, vil vi her gjøre det klart for deg hva som skjer med dataene og hvilke sikkerhetstiltak vi har truffet. Dessuten informerer vi deg om hvilke rettigheter du har når det gjelder behandling av disse dataene.

1.2 Persondata
Når du besøker nettsidene våre, trenger vi som regel ingen persondata. Vi ser bare informasjon om navnet på internettleverandøren din og om de nettsidene du åpner. Allikevel er du anonym som internettbruker fordi vi bare bruker denne informasjonen til statistiske formål (f.eks. antall besøk på de enkelte nettsidene).

Persondata samles bare inn hvis du oppgir dem på egen hånd, for eksempel når du bestiller varer eller deltar i en konkurranse.
For tiden overføres disse dataene ukryptert, dvs. at det ikke kan utelukkes at uvedkommende kan komme til å lese dem underveis. Det er imidlertid mulig å bruke alternative kommunikasjonsmåter (f.eks. brevpost eller faks). Disse gir mer sikkerhet enn ukrypterte e-poster.
Hvis du vil bruke bestemte individuelle tjenester, spør vi deg om navn, brukernavn og eventuelt om mer personlig informasjon. Det er helt opp til deg om du vil oppgi disse dataene. Uten disse opplysningene kan vi imidlertid ikke stille den ønskede tjenesten til disposisjon.
I informasjonstilbudet fra New Yorker kan JavaScript, informasjonskapsler eller JAVA-applets forekomme. Bruken av disse funksjonene kan skrus av i innstillingene til den enkelte brukerens nettleser. Mer informasjon om dette finner du under punkt


Noen ganger fyller vi ut opplysningene fra deg med data fra andre kilder. Slike data hjelper oss med å forbedre nettilbudet og tjenestene vi tilbyr. Samtidig kan vi finne ut mer om hva våre brukere liker, og på den måten tilpasse nettsiden og tjenestene til dine spesielle behov.

1.3 Informasjonskapsler (cookies)
Nettsidene våre bruker flere steder såkalte informasjonskapsler. De brukes for at tilbudet vårt skal bli enda mer brukervennlig, effektivt og trygt. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din og som nettleseren din lagrer (lokalt på din harddisk).
Ved hjelp av disse informasjonskapslene kan vi lage en analyse av hvordan brukerne bruker våre nettsider. Slik kan vi utforme innholdet på nettsidene i henhold til brukernes behov. Dessuten har vi gjennom informasjonskapslene muligheten til å måle hvor effektiv en bestemt annonse er, og til å plassere den riktig, for eksempel i henhold til de tematiske brukerinteressene.
De fleste informasjonskapslene vi bruker, er såkalte midlertidige informasjonskapsler ("session cookies"). Disse slettes automatisk etter hvert besøk.
De fleste nettlesere aksepterer informasjonskapsler automatisk. Men du kan som regel endre innstillingene i nettleseren din hvis du ikke vil at slik informasjon skal bli sendt. Du kan allikevel bruke tilbudene på nettsiden vår uten begrensninger (unntak: konfigurering).


2. Bruk av data

2.1 Generelt
I noen tilfeller samler vi inn personrelaterte data fra deg fordi du gir oss disse frivillig, f.eks.
•    når vi tar i mot og effektuerer bestillingene dine,
•    når du deltar i konkurranser,
•    når du tar kontakt med oss på generelt vis,
•    hvis du vil abonnere på eller avbestille et nyhetsbrev.

2.2 Bruk av personrelaterte data
Personrelaterte data som du har oppgitt på egen hånd, brukes til det formål du har oppgitt dem for. New Yorker bruker dine personrelaterte data fremfor alt til å svare på dine spørsmål og behandle dine ordrer, dvs. til å effektuere bestillinger, levere varer eller i forbindelse med deltakelse i konkurranser. 
Når du abonnerer på et nyhetsbrev, vil e-postadressen din med ditt samtykke bli brukt til våre egne reklameformål, helt til du avbestiller den. Du kan når som helst avbestille et nyhetsbrev.

Du har rett til å reservere deg mot at dataene blir brukt på denne måten. Du kan lese mer om retten til å reservere seg under punkt 7 i denne erklæringen om personvern.

Vær oppmerksom på at New Yorker kan bruke data som ikke kan samles inn bare online, til reklameformål og til markeds- og opinionsforskning utført av oss eller våre partnere.  Du kan reservere seg mot denne bruken av dataene. Meddel oss dette skriftlig eller send en e-post til info-datenschutz@newyorker.de. Når vi har mottatt reservasjonen din, vil vi lagre adressen din i en fil over adresser som skal fritas for reklame. Slik kan vi også hindre at du får tilsendt uønsket informasjon når vi bruker adresser fra offentlig tilgjengelige kilder. Du kan også delvis reservere deg mot at dataene dine brukes til formål som reklame, markeds- og opinionsforskning.

Vær oppmerksom på at bruken av de tjenestene som beskrives nedenfor, bare er mulig hvis vi kan samle inn og bruke dataene for den aktuelle tjenesten. Du kan stoppe bruken av dataene dine for den aktuelle tjenesten hvis du gir oss beskjed om dette. Hvis du bare vil reservere deg mot bruk av dataene til formål som reklame og/eller markeds- og opinionsforskning, kan du til enhver tid gi oss skriftlig beskjed om dette eller sende en e-post til (info-datenschutz@newyorker.de). Da vil vi i fremtiden ikke bruke dataene dine til slike formål.

2.3 Brukerprofiler/samtykke
Brukerprofiler opprettes ikke. Hvis vi i fremtiden skulle bestemme oss for å opprette brukerprofiler, vil vi informere om dette på nettsidene våre slik at du har mulighet til å reservere deg mot dette. Vi vil da selvfølgelig ta hensyn til dine ønsker og ikke opprette noen slik profil for deg.

Data til formål som rådgivning, reklame eller opinionsforskning vil vi bare samle inn, behandle og bruke hvis du på forhånd har gitt samtykke til det. Selvfølgelig kan du når som helst trekke tilbake et samtykke du har gitt.

2.4 Bestemmelser om personvern for VIP-tjenesten
Med VIP-tjenesten tilbyr vi deg omfattende tilleggsfunksjoner. For å kunne tilby disse tjenestene, trenger vi imidlertid visse personlige opplysninger fra deg. Her gir vi en oversikt over tjenestene og hvilke opplysninger vi trenger fra deg:

Bursdagshilsen per e-post
Hvis du registrerer deg for denne tjenesten, sender vi deg en bursdagshilsen per e-post på bursdagen din, med et gavekort som du kan løse inn i en av våre filialer. Vær oppmerksom på at dette gavekortet bare gjelder for deg og ikke kan overføres til andre. For å kontrollere dette, spør vi om navn, adresse, fødselsdato og e-postadresse.

Forhåndsutfylling
Hvis du ikke vil registrere deg på nytt hver gang du vil delta i en konkurranse, kan du bruke forhåndsutfyllingen. Da trenger du bare å logge deg inn med brukernavn og passord, og alle data som vi trenger for å gjennomføre konkurransen, legges automatisk til i skjemaet.

2.5 Konkurranser
For at du skal kunne delta i konkurransene som vi og våre samarbeidspartnere arrangerer, trenger vi minst følgende data fra deg:

Fornavn, etternavn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, mobilnummer, fødselsdato.

Vi bruker adressedataene når vi gir vinnerne beskjed. Fødselsdatoen trenger vi for å kontrollere om du er myndig når du deltar i konkurransen. Vær oppmerksom på at du bare kan delta hvis du er myndig. Utover konkurransebetingelsene er alderen den eneste betingelsen du må oppfylle for å kunne delta.

Også når du deltar i en konkurranse, forbeholder New Yorker seg retten til å gi dataene dine videre til sine reklame- og produktpartnere for bruk til reklame, markeds- og opinionsforskning. Vi tar her hensyn til konkurranseretten. Reklame- og produktpartnere er alle bedrifter som medvirker i konkurransene New Yorker arrangerer, og/eller som har produkter som blir promotert gjennom disse og/eller som har produkter som blir brukt ut som premier i konkurransen.

2.6 Onlinesøknad
Vi tilbyr deg muligheten til å søke på ledige stillinger hos oss via et onlineskjema, raskt og enkelt. For å kunne behandle søknaden din, spør vi om visse opplysninger. Vi bruker disse opplysningene utelukkende til å behandle søknaden din. Hvis vi ikke trenger opplysningene dine lenger, for eksempel fordi vi har bestemt oss for en annen søker, sletter vi dem.

Hvis du samtykker til det og det foreligger interesse, gir vi søknaden din videre til andre bedrifter. Hvis du samtykker, lagrer vi dessuten dataene dine i en database over søkere som vi bruker når vi har ledige stillinger. Selvfølgelig kan du når som helst trekke tilbake et samtykke du har gitt.

2.7 Din mening
Med boksen "Din mening" gir vi deg muligheten til å gi oss tilbakemelding om oss, om produktene eller ytelsene våre. Du kan også bruke boksen "Din mening" til å gjøre oss oppmerksom på andre problemer. For å kunne svare på forespørselen din, trenger vi navn og e-postadresse.

Vi analyserer alltid problemene og impulsene vi får fra "Din mening". Slik kan vi løpende forbedre tjenestene våre.

2.8 Bruk av Facebook-plugins
På nettsidene våre bruker vi social plugins ("plugins") fra det sosiale nettverket Facebook.com, som drives av Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Disse plugins gjenkjennes på Facebook-logoen, enten en hvit "F" mot blå bakgrunn eller en "like"-knapp med teksten „Facebook Social Plugin“.
Hvis du åpner en av våre nettsider som har en slik plugin, opprettes det en forbindelse til serverne via nettleseren din, og plugin-en vises på nettsiden. Plugin-ens innhold overføres direkte fra Facebook til nettleseren din og blir så integrert i nettsiden. Vi har selv ingen innflytelse på omfanget eller innholdet til dataene som Facebook samler inn via denne plugin-en. Vi kan bare fortelle deg det vi selv vet per dags dato:
Ved at en slik plugin blir integrert i nettsiden, får Facebook først informasjon om at du har åpnet en av våre nettsider. Hvis du er medlem og logget inn på Facebook, tilordner Facebook denne informasjonen til din personlige Facebook-brukerkonto. Hvis du bruker plugin-funksjonene ved å klikke på "like"-knappen eller ved å kommentere, blir denne informasjonen overført direkte til Facebook via nettleseren din og lagret der. Dette kan du hindre ved å logge deg ut av Facebook før du bruker plugin-en. Selv hvis du ikke er medlem på Facebook, kan det hende at Facebook finner IP-adressen din og lagrer den.

For mer informasjon om innsamling og bruk av data på Facebook, om dine rettigheter og muligheter til å beskytte privatsfæren din, kan vi henvise til Facebooks erklæring om personvern. Denne finner du på www.facebook.com/policy.php. Hvis du ikke vil at Facebook skal samle data om deg via våre nettsider og koble det til medlemsdataene de har lagret om deg, må du logge deg ut av Facebook før du åpner en av våre nettsider.

2.9 Bruk av Google Analytics
Denne nettsiden bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruker såkalte informasjonskapsler ("cookies"), tekstfiler som lagres på datamaskinen din og som gjør det mulig å analysere din bruk av nettstedet. Informasjonen som informasjonskapselen samler inn om din bruk av nettsiden, blir som regel sendt til en av Googles servere i USA og lagret der. Hvis IP-anonymisering er aktivert på denne nettsiden, forkorter imidlertid Google IP-adressen din før den sendes til USA, enten i et av landene i den Europeiske Union eller i et av de andre landene som har sluttet seg til EØS-avtalen. Bare unntaksvis sendes hele IP-adressen til en av Googles servere i USA og forkortes der. På oppdrag fra oss bruker Google denne informasjonen til å analysere din bruk av nettsiden, for å lage rapporter over aktiviteter på nettsiden og for å yte andre tjenester som har med internettbruk å gjøre, for utgiveren. IP-adressen som overføres fra nettleseren din i sammenheng med Google Analytics, blir ikke kombinert med andre data fra Google. Du kan hindre lagring av informasjonskapsler ved å forandre innstillingene i nettleseren din. Men vi vil i denne sammenhengen gjøre oppmerksom på at du da eventuelt ikke vil kunne bruke alle funksjonene på denne nettsiden fullt ut. Du kan dessuten hindre at dataene som opprettes av informasjonskapselen om din bruk av nettsiden (inkl. din IP-adresse), registreres og behandles hos Google ved å laste ned og installere en tilgjengelig nettleser-plugin.

Vi gjør oppmerksom på at dette nettstedet bruker Google Analytics med utvidelsen "anonymizeIp()". IP-adresser blir derfor bare behandlet videre i forkortet form, slik at de ikke kan spores direkte tilbake til brukeren.


3. Hvor blir dataene behandlet?

New Yorkers webserver driftes av vår databehandler i Tyskland.


4. Mindreårige

Hvis du ikke er myndig, bør du bare bruke dette nettstedet med tillatelse fra foreldre eller foresatte. Vi er spesielt opptatt av å beskytte barns personrelaterte data. Vi samler derfor ikke inn data fra mindreårige forsettlig med mindre foreldre eller foresatte har gitt sitt samtykke. Hvis vi skjønner at mindreårige har oppgitt persondata hos oss uten et slikt samtykke eller hvis det har blitt oppgitt persondata om slike personer, sletter vi disse dataene.


5. Datasikkerhet

New Yorker gjør så mye som mulig for at dine personrelaterte data skal sikres mot tap og forfalskning og for at de ikke skal komme uvedkommende i hende. Hvis du overfører personrelaterte data til oss elektronisk ved å oppgi dem på nettstedet vårt, blir disse dataene kryptert og overført til vår datamaskin, hvor de lagres og sikres. Dette skjer via en internettforbindelse som er trygg etter dagens tekniske standard (SSL). Vær oppmerksom på at data som sendes med e-post, prinsipielt ikke krypteres.

Vi gjør deg oppmerksom på at datasikkerheten for overføring av data på Internett ut ifra dagens tekniske standard ikke kan garanteres fullstendig. Andre internettbrukere kan under visse omstendigheter være teknisk i stand til å foreta ulovlige inngrep i nettsikkerheten og kontrollere trafikken på nettet.


6. Spørsmål

Hvis du har spørsmål eller vil ha mer informasjon om vår erklæring om personvern og vår behandling av persondata, kan du henvende deg til vår ansvarlige for personvern på følgende adresse:

New Yorker
Impressum
Ansvarlig for personvern
E-post: info-datenschutz@newyorker.de


7. Reservasjonsrett iht. den tyske loven om personvern (Bundesdatenschutzgesetz (BDSG))

Selvfølgelig kan du når som helst reservere deg mot at dine data brukes eller behandles til reklameformål, uten at du har andre kostnader forbundet med det enn kostnadene til å sende brev eller e-post. Dessuten har du rett til informasjon samt under visse forutsetninger rett til å korrigere, sperre eller slette personrelaterte data som er lagret hos oss. Henvend deg til vår ansvarlige for personvern hvis du vil benytte deg av retten til å reservere deg iht. BDSG.

New Yorker
Impressum
Ansvarlig for personvern
E-post: info-datenschutz@newyorker.de

Etter at vi har mottatt din reservasjon, vil vi ikke bruke, lagre, behandle eller videresende dataene det gjelder til andre formål enn til å effektuere bestillingene dine.

Ettersom Internett utvikler seg, vil New Yorker løpende tilpasse sine retningslinjer for personvern. Endringer vil i god tid bli gjort kjent på denne nettsiden. Derfor bør du ta en titt på denne siden med jevne mellomrom for å informere deg om aktuell status for retningslinjene for personvern.