Izjava o zaštiti podataka

Ova izjava o zaštiti podataka važi samo za vebsajt „www.newyorker.de“. Ona ne važi za vebsajtove koji su povezani s ovim vebsajtom. Ukoliko naša veb ponuda sadrži linkove za stranice drugih ponuđača ili pružalaca sadržaja, onda su oni kao takvi u tekstu jasno označeni.  Molim te da na povezanim vebsajtovima obratiš pažnju na zasebno navedene napomene o zaštiti podataka koje se odnose na sakupljanje, obradu i korišćenje ličnih podataka.

Lični podaci kod New Yorker-a se [Impresum] sakupljaju i koriste isključivo u skladu sa određenim važećim zakonom o zaštiti podataka. Lični podaci su informacije o tvome identitetu, kao npr. tvoje ime, poštanska adresa, e-adresa, broj mobilnog telefona i datum rođenja. Ovi podaci će biti sačuvani samo kada nam ih aktivno proslijediš. Mi omogućujemo, koliko je moguće, posjetu našeg vebsajta bez sakupljanja ličnih podataka. New Yorker želi na osnovu ovih odredbi o zaštiti podataka da ti objasni koje podatke sakupljamo, obrađujemo i koristimo. Napominjemo da odredbe o zaštiti podataka povremeno prilagođavamo našim uslugama, zahtjevima, pritom imajući u vidu zakonske izmjene.  Molim te, stalno provjeravaj naš vebsajt da bi bio informisan/bila informisana o tim promjenama.


1. Sakupljanje i memorisanje podataka

1.1 Informacija o zaštiti podataka
Pozdravljamo te kod tvoje posjete našem vebsajtu i radujemo se što te naše preduzeće zanima. Da bismo ti dali dobar osjećaj u vezi sa rukovanjem tvojim ličnim podacima, pojasnićemo ti što se dešava sa nastalim podacima i koje sigurnosne mjere preduzimamo. Osim toga ćeš biti obaviješten(a) o zakonski određenim pravima koji se odnose na obradu ovih podataka.

1.2 Lični podaci
Tvoji lični podaci nam, po pravilu, nijesu potrebni za posjetu našem vebsajtu. Na znanje primamo samo informacije o imenu tvog davaoca Internet usluga i o vebsajtovima koje kod nas učitavaš. Pritom, međutim, ostaješ anoniman/anonimna kao korisnik interneta, pošto ove informacije procijenjujemo u statističke svrhe (npr. broj učitavanja za pojedinačne vebsajtove).

Lični podaci će biti sakupljeni samo kad nam ih sam(a) od sebe navedeš, npr. u okviru narudžbe ili nagradne igre.
Trenutno će podaci biti prenešeni nekodirani, tako da se ne može isključiti mogućnost da i treće strane ove podatke pročitaju tokom prijenosa.  No, postoji mogućnost upotrebe alternativnih komunikacionih načina (npr. poštom ili faksom), koji pružaju jaču bezbjednost nekodiranih e-poruka.
Ako hoćeš da koristiš personalizovane usluge, zahtijevaćemo tvoje ime, korisničko ime i, ako je potrebno, dodatne lične podatke. Tvoja je dobra volja hoćeš li da daš te podatke. Međutim u ovakvim slučajevima, bez tih podataka ne možemo ti staviti na raspolaganje željenu uslugu.
U informativnoj ponudi New Yorker-a mogu se koristiti apleti JavaScript, Cookies ili JAVA-Applets. Relevantni korisnik može podešavanjem programa pregledača isključiti upotrebu tih funkcionalnosti.  Daljnje informacije o tome naći ćeš pod tačkom


Pod određenim okolnostima ćemo dopunjavati podatke koje si nam naveo/navela sa podacima iz drugih izvora. Ti dodatni podaci nam pomažu pri procjenjivanju i poboljšavanju naše veb ponude, kao i naših usluga. Istovremeno možemo saznati sklonosti naših korinsika i tako naš vebsajt i usluge prilagoditi tvojim posebnim potrebama.

1.3 Kolačići
Naše Internet starnice koriste na više mjesta tzv. kolačiće. Oni služe za izradu ponude koja je pogodnija za korisnika, efikasnija i bezbjednija. Kolačići nijesu tekstualne datoteke koje se skladište u tvoj računar i koje pregledač memoriše (lokalno na čvrsti disk).
Pomoću ovih kolačića možemo analizirati kako korisnici koriste naš vebsajt. Tako sadržaje vebsajta možemo kreirati prema potrebama posjetilaca.  Uz to, pomoću kolačića možemo izmjeriti efikasnost određenog prikaza i da ga plasiramo na primjer u zasvinosti od tematskih interesovanja korisnika.
Većina kolačića koju korsitimo su tzv. „kolačići sesije“. Oni se poslije tvoje posjete automatski brišu.
Većina veb pregledača kolačiće automatski prihvata. No, po pravilu možeš i promijeniti postavke pregledača ako radije ne želiš poslati informacije. Bez obzira na to, možeš koristiti ponude našeg vebsajta bez ograničenja (izuzetak: konfiguracije).


2. Upotreba podataka

2.1 Opšte
U nekim slučajevima sakupljamo tvoje lične podatke ako nam ih dobrovoljno daš, npr.
•   radi prihvatanja i obrade tvojih narudžbi,
•    radi učešća u nagradnoj igri,
•    kad uopšteno stupiš sa nama u kontakt,
•    kada hoćeš da pretplatiš bilten ili ukineš dostavu biltena.

2.2 Upotreba ličnih podataka
Aktivni lični podaci koje si unio/unijela će biti korišćeni u svrhu u koju su ti podaci navedeni. New Yorker koristi tvoje lične podatke prije svega da bi odgovorio na tvoje upite i obradio tvoje narudžbe, tj. radi obrađivanja narudžbi, isporučivanja robe ili učešća u nagradnim igrama. Prilikom prijave za bilten će uz tvoju sagalsnost biti korišćena tvoja e-adresa u svrhu naših sopstvenih reklama, dok se ne odjaviš za bilten.  Možeš se odjaviti bilo kad.

Imaš pravo na prigovor u vezi sa korišćenjem podataka. Sva daljnja prava na prigovor možeš pročitati pod tačkom 7 ove Izjave o zaštiti podataka.

Napominjemo da New Yorker može upotrijebiti one podatke od tebe koji ne mogu da se dobiju samo preko onlajn prijenosa, u svrhe reklama, istraživanja tržišta i mišljenja koje vršimo mi ili naša partnerska preduzeća.   Ti možeš prigovoriti na korišćenje tvojih podataka. Molim te da nam o tome pošalješ pismeno obavještenje ili da nam pošalješ e-poruku na info-datenschutz@newyorker.de. Tvoju adresu ćemo smjestiti u datoteku o isključenju reklame kad primimo prigovor. Time onda možemo i spriječiti nepoželjno slanje informacija kad koristimo adrese iz javno dopstupnih izvora. Ti možeš i djelimično prigovoriti na upotrebu tvojih podataka u svrhe reklama, istraživanja tržišta i mišljenja.

Napominjemo da se sljedeće usluge mogu koristiti samo kad sakupimo i upotrijebimo podatke koji su navedeni za određenu uslugu. Korišćenje tvojih podataka za određenu uslugu možeš prekinuti, tako što češ nas obavijestiti o tome. Ako ne želiš da se koristi samo jedan dio tvojih podataka u svrhe reklama i/ili istraživanja tržišta i mišljenja, onda nas  možeš bilo kad obavijestiti o tome  pismeno ili e-porukom (info-datenschutz@newyorker.de). Onda u buduće nećemo više koristiti tvoje podatke u te svrhe.

2.3 Korisnički profil/ saglasnost
Koričnički profili se ne kreiraju. Ukoliko ubuduće budemo namijeravali kreiranje korisničkog profila, obavijestićemo te pravovremeno o našoj namjeri nakon što učitaš naš vebsajt, tako da imaš mogućnost za prigovor. Onda ćemo tvoju želju naravno uvažiti i za tebe nećemo kreirati takav profil.

Podatke u svrhe savjetovanja, reklama ili istraživanja mišljenja ćemo sakupljati, obrađivati ili koristiti samo ako si nam prethodno dao/dala tvoju saglasnost Naravno možeš bilo kad prigovoriti na saglasnost koju si jednom dao/dala.

2.4 Odredbe o zaštiti podataka - VIP usluga
VIP uslugom ti nudimo opsežne dodatne funkcije. Međutim, da bismo ti mogli ponuditi ove usluge, potrebni su nam određeni podaci od tebe. U nastavku slijedi pregled naših usluga i podataka koji su nam od tebe potrebni: 

Rođendanska e-čestitka
Ako se registruješ za ovu uslugu, za rođendan ćemo ti poslati rođendansku e-čestitku sa vaučerom koji možeš otkupiti u jednoj od naših poslovnica. Napominjemo da ovaj vaučer važi iskjučivo za tebe i da se ne može prenijeti. Radi provjere, pitaćemo te za tvoje ime, tvoju adresu, tvoj datum rođenja i tvoju e-adresu.

Usluga popunjavanja unaprijed
Ako se ne želiš registrovati svaki put za jednu od naših nagradnih igara, jednostavno upotrijebi našu uslugu popunjavanja unaprijed. Treba samo da se prijaviš tvojim korisničkim imenom i tvojom lozinkom i svi podaci, koji su nam potrebni za sprovođenje nagradne igre, će biti automatski unešeni u obrazac.

2.5 Nagradne igre
Da bi učestvovao/učestvovala u nagradne igre koje mi ili naši aktivni partneri sprovode, potrebni su nam barem sljedeći podaci od tebe:

ime, prezime; adresa; e-adresa; broj telefona; broj mobilnog telefona; datum rođenja.

Podatke u vezi sa adresama ćemo upotrijebiti za obavještenje dobitka. Datum rođenja nam je potreban za provjeru da li si u vrijeme učešća već punoljetan/punoljetna. Napominjemo da samo u tom slučaju imaš pravo učešća bez dodatnih zahtjeva, osim uslova nagradne igre.

Iako učestvuješ u nagradnoj igri, New Yorker zadržava pravo na prosljeđivanje tvojih korisničkih podataka njegovim marketinškim partnerima i partnerima proizvoda u svrhu reklama i istraživanja mišljenja, pri tom uzimajući u obzir zakon o takmičenjima. Marketinški partneri i partneri proizvoda su sva preduzeća aktivna u nagradnoj igri koju vodi New Yorker i/ili čiji se proizvodi kroz nagradnu igru reklamiraju i/ili čiji se proizvodi nude kao dobitak nagradne igre.

2.6 Onlajn konkurs
Nudimo ti priliku da preko našeg onlajn obrasca brzo i jednostavno konkurišeš za radno mjesto koje smo mi ispisali. Da bi obrada tvog konkursa za radno mjesto bila omogućena, zahtijevaćemo određene podatke.  Te podatke ćemo koristiti isključivo u svrhu obrade tvog konkursa za radno mjesto. Tvoje podatke ćemo izbrisati ukoliko nam oni ne budu više potrebni, na primjer, zato što smo se odlučili za drugog kandidata.

Ukoliko si saglasan/saglasna, proslijedićemo tvoj konkurs za radno mjesto drugim udruženim kompanijama ako su zainteresovani. U slučaju da daš svoju saglasnost, preuzećemo tvoje podatke u bazu podataka za konkurisanje za radna mjesta, na koju ćemo se osvrnuti prilikom raspisivanja konkursa. Naravno možeš bilo kad prigovoriti na sagalsnost koju si jednom dao/dala.

2.7 Tvoje mišljenje
"Kutijom za tvoje mišljenje" nudimo ti mogućnost da nas obaviještavaš o svim primjedbama ili informacija u vezi nas ili naših proizvoda i usluga.  "Kutiju za tvoje mišljenje" možeš koristiti i da bi nam ukazao/ukazala na bilo koje druge probleme. U svrhu odgovora na tvoj upit, potrebni su nam tvoje ime i e-adresa.

Probleme ili prijedloge primljene preko "Kutije za tvoje mišljenje" ćemo procijenjivati, u cilju kontinuranog poboljšavanja naše usluge.

2.8 Upotreba dodatnih modula fejsbuka
Na našim vebsajtovima koristmo društvene dodatne module („dodatni moduli“) društvene mreže Facebook.com koju vodi Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA („fejsbuk“). Dodatni moduli su prepoznatljivi po logotipu fejskbuka koje je ili bijelo slovo "F" na plavoj pločici ili znak "podignutog palca" koji su označeni dodatkom "Faceboog Social Plugin" (društevni dodatni modul fejsbuka).
Kad učitaš vebsajt sa našim Internet prisustvom, koja je označena takvim dodatnim modulom, preko pregledača će se uspostaviti veza sa serverima i dodatni modul će biti prikazan na Internet stranici preko tvoje poruke upućene pregeldaču.  Fejsbuk će sadržaj dodatnog modula direktno proslijediti tvom pregledaču koji će ga integrisati na Internet starnicu. Mi, lično, nemamo uticaja na dodatne module fejsbuka, niti na podatke koje fejsbuk preko tih dodatnih modula sakuplja, pa tako ti možemo proslijediti samo ono, što znamo:
Integirsanjem dodatnog modula, fejsbuk će naprije biti obavješten o tome, da si učitao/učitala određenu stranicu našeg internet prisustva. Ako si pri tome prijavljen(a) kao član kod fejsbuka, fejsbuk će ove informacije dodijeliti tvom ličnom korinsičkom fejsbuk nalogu. Ako funkcije dodatnog modula upotrijebiš klikom na dugme "sviđa mi se" ili navođenjem komentara, odgovarajuće informacije će preko tvog pregledača biti direktno proslijeđene fejsbuku i tamo će biti sačuvane. To možeš spriječiti, tako što ćeš se odjaviti od fejsbuka prije upotrebe dodatnog modula. Čak iako nijesi član fejsbuka, postoji mogućnost da će fejsbuk saznati i sačuvati tvoju IP-adresu.

U svrhu opširnijih podataka o sakupljanju i korišćenju podataka preko fejsbuka, pravima i mogućnostima zaštite tvoje privatnosti, smijemo da ti ukažemo na izjavu zaštite podataka fejsbuka koju možeš naći pod www.facebook.com/policy.php. Ako ne želiš da fejsbuk sakuplja podatke o tebi i da ih sa tobom spaja sa sačuvanim članskim podacima preko našeg Internet prisustva, moraš se odjaviti sa fejsbuka prije tvoje posjete našem Internet prisustvu.

2.9 Upotreba Google analitike
Ovaj vebsajt koristi Google analitiku, uslugu veb analize od Google Inc. („Google“). Google analitika koristi tzv. „kolačiće“, tekstualne datoteke koje se memorišu u tvoj računar i omogućuju analizu tvog korišćenja vebsajta. Informacije stvorene kolačićem o tvome korišćenju ovog vebsajta se, po pravilu, prijenose na server od Google-a u SAD-u i tamo se memorišu. U slučaju anonimiziranja IP-adrese na ovome vebsajtu, Google će prethodno skrtaiti tvoju IP-adresu unutar država-članica Evropske unije ili u drugim ugovornim državama sporazuma o evropskom ekonomskom prostoru. Samo se u slučajevima izuzetka potpuna IP-adresa prijenosi i skraćuje na serveru od Google-a. Google će ove informacije koristiti, po našem nalogu, u svrhu procjenjivanja tvog korišćenja vebsajta, izrade izvještaja o aktivnostima na vebsajtu i pružanja usluga vezanih za korišćenje vebsajta i Interneta prema operateru vebsajta. IP-adresa koju je prolsijedio tvoj pregledač u okviru Google analitike neće biti sastavljena sa ostalim podacima od Google-a. Memorisanje kolačića možeš spriječiti određenim podešavanjem softvera pregledača. Međutim, napominjemo da u tom slučaju možda nećeš moći da koristiš sve funkcije ovog vebsajta u punom obimu. Povrh toga, možeš spriječiti sakupljanje podataka (uklj. tvoje IP-adrese) koje je kolačić stvorio i koji se odnose na korišćenje ovog vebsajta, kao i obradu tih podataka od strane Google-a, tako što ćeš preuzeti i instalirati dostupni dodani modul pregledača.

Napominjemo da Google Analytics ovaj vebsajt koristi produžetkom „_anonymizeIp()“, te da se IP-adrese nadalje obrađuju samo u skraćenoj verziji, radi isključenja direktne povezanosti osoba.


3. Mjesto obrade podataka

Veb serverom New Yorker-a upravlja naš ugovorni obrađivač podataka u Njemačkoj.


4. Maloljetna lica

Ako još nijesi punoljetan/punoljetna, koristi ovaj vebsajt samo uz saglasnost tvojih staratelja. Zaštita ličnih podataka đece nam je posebno važna. Stoga, prema našem znanju ne sakupljamo podatke od maloljetnih lica, ukoliko staratelji nijesu dali saglasnost. Kad prepoznamo da su maloljetna lica, bez odgovarajuće saglasnosti, kod nas unijela lične podatke ili da se unose lični podacio maloljetnim licima, onda brišemo podatke.


5. Bezbjednost podataka

New Yorker ulaže sav napor da tvoji lični podaci budu zaštićeni od gubitka, falsifikovanja ili da o njiima saznaju neovlašćena lica. Kad nam elektronskim putem pošalješ lične podatke o tebi, tako što ih uneseš na naš vebsajt, tvoji podaci će biti prinijeti, sačuvani i zaštićeni na našem računaru preko odgovarajuće bezbijedne veze (SSL) prema najsvaremenijoj tehnici u kodiranom obliku preko Interneta. Napominjemo da nasuprot tome slanje podataka e-poštom, u načelu, nije kodirano.

Napominjemo da bezbjednost podataka za prijenos podataka unutar Interneta prema sadašnjoj najsvarmenijoj tehnici ne može biti sasvim zagarantovana. Drugi korisnici su možda tehnički u stanju da neovlašćeno pristupe bezbjdnosti mreže i kontrolištu korespondenciju.


6. Pitanja

U slučaju pitanja i raspitivanja u vezi sa našom Izjavom o zaštiti podataka i obradom tvojih ličnih podataka, možeš se obratiti našim zaposlenima nadležnim za zaštitu podataka koji ti stoje na raspolaganju na sljedećoj adresi:

New Yorker
Impressum
Nadležno lice za zaštitu podataka
E-adresa: info-datenschutz@newyorker.de


7. Pravo na prigovor prema (njemačkom) Saveznom zakonu o zaštiti podataka (BDSG)

Naravno možeš bilo kad prigovoriti na korišćenje ili obradu tvojih podataka u svrhe reklama bez dodatnih troškova, osim troškova za prosljeđivanje. Uz to, postoji pravo na informacije, kao i pod određenim okolnostima, pravo na ispravke, blokade i brisanje tvojih ličnih podataka koji su sačuvani u jednoj od naših datoteka. Molim te da se obratiš nadležnim za zaštitu podataka, ako želiš iskoristiti pravo prigovora prema BDSG-u.

New Yorker
Impressum
Nadležno lice za zaštitu podataka
E-adresa: info-datenschutz@newyorker.de

Kad primimo tvoj prigovor, određene podatke nećemo više korisiti, memorisati, obrađivati, niti proslijeđivati u druge svrhe, osim u svrhu obrade tvoje narudžbe.

New Yorker će neprekidno prilagođavati svoje smernice o zaštiti podataka, kako se Internet bude razvijao. Izmjene će biti pravovremeno objavljene na ovom vebsajtu. Zbog toga bi trebalo da ovu stranicu redovno učitavaš da bi se raspitao/raspitala o aktuelnom stanju smjernica o zaštiti podataka.