Paziņojums par datu aizsardzību

Šis paziņojums par datu aizsardzību attiecas tikai uz tīmekļa vietni „www.newyorker.de“. Tas neattiecas uz tīmekļa vietnēm, uz kurām ir saites šajā tīmekļa vietnē. Ja mūsu tīmekļa piedāvājumā ir sniegtas saites uz citu uzņēmumu vietnēm vai satura nodrošinātāju, par to ir attiecīgi norādīts. Lūdzu, ņemiet vērā saitē minētajā tīmekļa vietnē atsevišķi sniegtos datu aizsardzības norādījumus par personas datu iegūšanu, apstrādi un izmantošanu.

Personas datus New Yorker [Dati par uzņēmumu] iegūst un izmanto tikai saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem par datu aizsardzību. Personas dati ir informācija par jūsu identitāti, piemēram, vārds, uzvārds, pasta adrese, e-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs un dzimšanas datums. Šie dati tiek saglabāti tikai tad, ja jūs tos mums aktīvi atsūtāt. Ja iespējams, mēs ļaujam apmeklēt mūsu tīmekļa vietni, nepieprasot personas datus. Izmantojot šos noteikumus par datu aizsardzību, New Yorker vēlas paskaidrot, kādus datus mēs iegūstam, apstrādājam un izmantojam. Ievērojiet, ka, ņemot vērā tiesību aktu izmaiņas, mēs regulāri pielāgojam savus noteikumus par datu aizsardzību un prasības saistībā ar mūsu pakalpojumiem. Regulāri apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni, lai uzzinātu par šādām izmaiņām.


1. Datu iegūšana un saglabāšana

1.1. Informācija par datu aizsardzību
Priecājamies, ka apmeklējat mūsu tīmekļa vietni un interesējaties par mūsu uzņēmumu. Lai sniegtu izpratni par rīcību ar jūsu personas datiem, mēs izskaidrosim, kas notiek ar saņemtajiem datiem un kādus drošības pasākumus mēs veicam. Turklāt informēsim par likumiski noteiktajām tiesībām saistībā ar šo datu apstrādi.

1.2. Personas dati
Kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, mums parasti nav nepieciešami nekādi personas dati. Mēs ņemam vērā tikai informāciju par jūsu interneta pakalpojuma sniedzēja nosaukumu un tīmekļa vietnēm, kuras atverat pie mums. Turklāt, kā interneta lietotājs, jūs paliekat anonīms, jo mēs izvērtējam šo informāciju tikai statistikas nolūkiem (piemēram, atsevišķu atvērto tīmekļa vietņu skaitu).

Personas dati tiek iegūti tikai tad, ja jūs mums tos sniedzat, piemēram, izdarot pasūtījumu vai laimes spēles ietvaros.
Pašlaik dati vēl netiek sūtīti šifrētā veidā, tāpēc nevar izslēgt iespēju, ka sūtīšanas procesā tos izlasīs arī nepilnvarotas trešās personas. Tomēr pastāv iespēja izmantot alternatīvus saziņas veidus (piemēram, pastu vai faksu), kas sniedz lielāku drošību nekā nešifrēts e-pasts.
Ja vēlaties izmantot noteiktus personalizētus pakalpojumus, mēs jautāsim jūsu vārdu, uzvārdu, lietotāja vārdu un, ja nepieciešams, citu personisku informāciju. Jūs varat brīvi izlemt, vai sniegt šādus datus. Tomēr šādos gadījumos, nesaņemot šo informāciju, mēs nevaram sniegt vajadzīgo pakalpojumu.
New Yorker informatīvajā piedāvājumā var tikt izmantota valoda JavaScript, sīkfaili vai Java sīklietotnes. Pārlūkprogrammas iestatījumos attiecīgais lietotājs var izslēgt šo funkciju izmantošanu. Papildinformācija sniegta apakšpunktā


Noteiktos apstākļos mēs papildināsim jūsu sniegtos datus ar datiem no citiem avotiem. Šādi papildu dati mums palīdz novērtēt un uzlabot mūsu tīmekļa piedāvājumu un pakalpojumus. Vienlaikus mēs varam noskaidrot mūsu lietotāju izvēles un tādējādi pielāgot mūsu tīmekļa vietni un pakalpojumus jūsu vajadzībām.

1.3. Sīkfaili
Mūsu interneta vietnes vairākās vietās izmanto tā dēvētos sīkfailus. To mērķis ir padarīt mūsu piedāvājumu lietotājiem draudzīgāku, efektīvāku un drošāku. Sīkfaili ir mazi teksta faili, kas tiek saglabāti jūsu datorā un kurus (lokāli jūsu cietajā diskā) saglabā jūsu pārlūkprogramma.
Izmantojot šos sīkfailus, mēs varam analizēt, kā lietotāji izmanto mūsu tīmekļa vietnes. Līdz ar to mēs varam veidot tīmekļa vietņu saturu atbilstoši apmeklētāju vajadzībām. Turklāt, pateicoties sīkfailiem, mums ir iespēja noteikt konkrētas reklāmas efektivitāti un izvietot to, piemēram, atkarībā no lietotāju tematiskajām interesēm.
Galvenokārt mēs izmantojam tā dēvētos "sesijas sīkfailus". Pēc jūsu apmeklējuma tie automātiski tiek dzēsti.
Vairums tīmekļa pārlūkprogrammu automātiski akceptē šos sīkfailus. Tomēr, ja nevēlaties nosūtīt informāciju, parasti jūs varat izmainīt savas pārlūkprogrammas iestatījumus. Neraugoties uz to, jūs varat bez ierobežojumiem izmantot mūsu tīmekļa vietnes piedāvājumus (izņēmums: konfigurētāji).


2. Datu izmantošana

2.1. Vispārīgi noteikumi
Dažos gadījumos mēs iegūsim jūsu personas datus, ja tos nosūtīsit brīvprātīgi, piemēram,
•    lai pieņemtu un noformētu jūsu pasūtījumus,
•    lai piedalītos laimes spēlēs,
•    ja sazināties ar mums vispārīgā formā,
•    ja vēlaties abonēt jaunumu vēstuli vai atteikties no tās.

2.2. Personas datu izmantošana
Jūsu aktīvi ievadītie personas dati tiek izmantoti nolūkam, kuram jūs tos sniedzat. New Yorker izmanto personas datus galvenokārt, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumiem un izskatītu jūsu uzdevumus, proti, noformētu pasūtījumus, piegādātu preces vai dalības laimes spēlē ietvaros. Piesakoties jaunumu vēstulei, e-pasta adrese ar jūsu atļauju tiek izmantota mūsu reklāmas nolūkiem līdz brīdim, kad atsakāties no jaunumu vēstules. Atteikties iespējams jebkurā laikā.

Jums ir tiesības iebilst pret šo datu izmantošanu. Papildus par tiesībām iebilst var izlasīt šī paziņojuma par datu aizsardzību 7. punktā.

Lūdzu, ievērojiet, ka šādus jūsu datus, kurus nevar iegūt tikai tiešsaistes nosūtīšanas veidā, New Yorker var izmantot reklāmas nolūkiem, tirgus un sabiedriskās domas izpētei, ko veicam mēs vai mūsu partneruzņēmumi. Jūs varat iebilst pret savu datu izmantošanu. Lūdzu, paziņojiet mums par to rakstveidā vai atsūtiet e-pastu uz info-datenschutz@newyorker.de. Pēc iebildumu saņemšanas mēs ierakstīsim jūsu adresi reklāmai neizmantoto datu failā. Tādējādi mēs varam novērst jums nevēlamas informācijas nosūtīšanu arī tad, ja mēs izmantojam adreses no publiski pieejamiem avotiem. Jūs varat arī daļēji iebilst pret savu datu izmantošanu reklāmai un tirgus un sabiedriskās domas izpētes nolūkiem.

Lūdzu, ievērojiet, ka turpmāk minēto pakalpojumu izmantošana ir iespējama tikai tad, ja mēs iegūstam un izmantojam attiecīgajam pakalpojumam attiecīgi sniegtos datus. Iesniedzot paziņojumu, jūs varat izbeigt savu datu izmantošanu attiecīgajam pakalpojumam. Ja nevēlaties savu datu izmantošanu tikai reklāmai un/vai tirgus un sabiedriskās domas izpētes nolūkiem, katrā laikā varat paziņot mums par to rakstveidā vai uz e-pastu (info-datenschutz@newyorker.de). Tad turpmāk mēs vairs neizmantosim jūsu datus šiem nolūkiem.

2.3. Lietotāju profili/atļauja
Lietotāju profili netiek veidoti. Ja mēs turpmāk vēlēsimies izveidot lietotāju profilus, pēc mūsu tīmekļa vietnes atvēršanas mēs laikus informēsim par savu nodomu, lai jums būtu iespēja pret to iebilst. Pēc tam mēs, protams, ņemsim vērā jūsu vēlmi un šādu profilu jums neizveidosim.

Dati konsultāciju, reklāmas vai tirgus izpētes nolūkiem tiek iegūti, apstrādāti vai izmantoti tikai tad, ja jūs mums esat snieguši iepriekšēju atļauju. Protams, reiz sniegtu atļauju jūs varat atsaukt katrā laikā.

2.4. VIP pakalpojumu datu aizsardzības noteikumi
VIP pakalpojumos mēs piedāvājam plašas papildfunkcijas. Tomēr, lai varētu piedāvāt šos pakalpojumus, mums nepieciešama konkrēta jūsu personiskā informācija. Turpmāk mēs sniegsim pārskatu par mūsu pakalpojumiem un attiecīgi nepieciešamo informāciju.

Dzimšanas dienas e-pasts
Ja reģistrēsities šim pakalpojumam, jūsu dzimšanas dienā mēs jums nosūtīsim dzimšanas dienas e-pastu ar kuponu, kuru varēsit izmantot kādā no mūsu filiālēm. Lūdzu, ievērojiet, ka šo kuponu varat izmantot tikai jūs un to nevar nodot citai personai. Lai to pārbaudītu, mēs jautāsim jūsu vārdu, uzvārdu, adresi, dzimšanas datumu un e-pasta adresi.

Priekšaizpildes pakalpojums
Ja katru reizi no jauna nevēlaties reģistrēties mūsu laimes spēlēm, vienkārši izmantojiet mūsu priekšaizpildes pakalpojumu. Jums tikai jāienāk sistēmā ar savu lietotāja vārdu un paroli, un visi dati, kas nepieciešami laimes spēlei, automātiski tiks ievietoti veidlapā.

2.5. Laimes spēles
Lai piedalītos mūsu un mūsu sadarbības partneru organizētajās laimes spēlēs, mums nepieciešami vismaz šādi jūsu dati:

vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, mobilā tālruņa numurs, dzimšanas datums.

Adreses datus mēs izmantosim paziņošanai par laimestu. Dzimšanas datums mums vajadzīgs, lai pārbaudītu, vai piedalīšanās brīdī jūs jau bijāt pilngadīgs. Lūdzu, ievērojiet, ka tikai šādā gadījumā jums ir tiesības piedalīties bez papildu prasībām un izņemot laimes spēļu nosacījumus.

Pat ja piedalāties laimes spēlē, New Yorker saglabā tiesības nosūtīt jūsu sākotnējos datus, ņemot vērā konkurences tiesības, saviem reklāmas un produktu partneriem reklāmas un tirgus un sabiedriskās domas izpētes nolūkiem. Reklāmas un produktu partneri ir visi uzņēmumi, kas iesaistās New Yorker organizētajā laimes spēlē un/vai kuru produkti šādā veidā tiek reklamēti, un/vai kuru produkti tiek izspēlēti laimes spēles balvā.

2.6. Tiešsaistes pieteikums darbā
Mēs piedāvājam iespēju ar tiešsaistes veidlapu ātri un vienkārši pieteikties mūsu izsludinātajām vakancēm. Lai šādu pieteikumu varētu izskatīt, mēs jautāsim konkrētu informāciju. Jūsu datus mēs izmantosim tikai pieteikuma izskatīšanai. Ja jūsu dati mums vairs nebūs vajadzīgi, jo būsim pieņēmuši darbā citu pretendentu, tie tiks dzēsti.

Ja piekrītat, intereses gadījumā mēs nosūtīsim jūsu pieteikumu citiem uzņēmumu grupas uzņēmumiem. Ar jūsu atļauju mēs arī saglabāsim jūsu datus pretendentu datubāzē, kuru izmantosim vakanču izsludināšanas gadījumos. Protams, reiz sniegtu atļauju jūs varat katrā laikā atsaukt.

2.7. Jūsu viedoklis
Sadaļā "Viedokļa pastkastīte" mēs piedāvājam iespēju iesniegt mums savus komentārus vai norādījumus par mums vai mūsu precēm un pakalpojumiem. "Viedokļa pastkastīti" varat izmantot arī, lai pievērstu mūsu uzmanību citām problēmām. Lai atbildētu uz jūsu pieprasījumu, mums nepieciešams jūsu vārds, uzvārds un e-pasta adrese.

Mēs izvērtējam problēmas un ierosinājumus, ko saņemam "Viedokļa pastkastītē", lai nemitīgi uzlabotu mūsu pakalpojumus.

2.8. Facebook iespraudņu izmantošana
Mūsu tīmekļa vietnēs mēs izmantojam sociālos iespraudņus ("iespraudņi") sociālajam tīklam Facebook.com, kuru apkalpo Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, ASV ("Facebook"). Iespraudņus var atpazīt pēc Facebook logotipa, kas ir balts "F" burts zilā kvadrātā vai "pacelta īkšķa" zīme ar piebildi "Facebook sociālais iespraudnis».
Ja atverat mūsu interneta vietnes tīmekļa vietni, kas apzīmēta ar šādu iespraudni, jūsu pārlūkprogramma izveidos savienojumu ar serveriem un iespraudnis būs redzams jūsu pārlūkprogrammā kā paziņojums. Iespraudņa saturu Facebook nosūtīs jūsu pārlūkprogrammai un iesaistīs interneta vietnē. Mēs paši nevaram ietekmēt datus, ko Facebook iegūst ar šo iepraudni, apjomu vai saturu, tāpēc varam tikai sniegt pašlaik zināmo informāciju.
Iesaistot iespraudņus, Facebook vispirms tiek informēts, ka esat atvēris mūsu interneta vietnes attiecīgu vietni. Ja ienākat kā Facebook lietotājs, Facebook piesaista šo informāciju jūsu personīgajam Facebook lietotāja kontam. Ja izmantojat iespraudņa funkcijas, nospiežot "Patīk" pogu vai sniedzot komentāru, attiecīgo informāciju jūsu pārlūkprogramma nosūta un saglabā Facebook. To varat novērst, izejot no iespraudņa lietošanas Facebook. Pat ja neesat Facebook lietotājs, pastāv iespēja, ka Facebook uzzinās un saglabās jūsu IP adresi.

Papildinformācijai par to, kā Facebook iegūst un izmanto datus, par jūsu tiesībām un iespējām aizsargāt savu privāto dzīvi mēs drīkstam norādīt uz Facebook paziņojumu par datu aizsardzību, kas sniegts
www.facebook.com/policy.php. Ja nevēlaties, ka mūsu interneta vietnē Facebook iegūst par jums datus un izveido savienojumu ar jums, izmantojot Facebook saglabātos datos, pirms mūsu interneta vietnes atvēršanas jums jāiziet no Facebook.

2.9. Google Analytics izmantošana
Šī tīmekļa vietne izmanto Google Analytics - Google Inc. ("Google") tīmekļa analīzes pakalpojumu. Google Analytics izmanto tā dēvētos "sīkfailus" - teksta failus, kas tiek saglabāti jūsu datorā un kas ļauj analizēt to, kā jūs lietojat tīmekļa vietni. Ar sīkfailu izveidotā informācija par to, kā jūs lietojat šo tīmekļa vietni, parasti tiek nosūtīta Google serverim ASV un tur saglabāta. Ja šajā tīmekļa vietnē ir aktivizēta IP anonimitāte, jūsu IP adresi Google iepriekš saīsinās Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās Eiropas Ekonomikas zonas līguma valstīs. Tikai izņēmuma gadījumos Google serverim ASV tiek nosūtīta un tur saglabāta pilna IP adrese. Mūsu uzdevumā Google izmantos šo informāciju, lai izvērtētu to, kā jūs lietojat šo tīmekļa vietni, lai sagatavotu atskaites par tīmekļa vietnes aktivitātēm un tīmekļa vietnes operatoram sniegtu citus ar tīmekļa vietnes un interneta lietošanu saistītus pakalpojumus. Google Analytics ietvaros jūsu pārlūkprogrammas nosūtītā IP adrese netiek sasaistīta ar citiem Google datiem. Jūs varat novērst sīkfailu saglabāšanu ar atbilstīgu iestatījumu jūsu pārlūkprogrammā. Tomēr norādām, ka šajā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsit pilnā apjomā izmantot visas šīs tīmekļa vietnes funkcijas. Turklāt, lejupielādējot un instalējot pieejamo pārlūkprogrammas iespraudni, jūs varat novērst ar sīkfailu izveidoto un ar tīmekļa vietnes lietošanu saistīto datu (ieskaitot jūsu IP adresi) reģistrēšanu Google, kā arī šo datu apstrādi Google.

Tiek norādīts, ka šī tīmekļa vietne izmanto Google Analytics ar paplašinājumu "_anonymizeIp()», tāpēc IP adreses var tikt apstrādātas tikai saīsinātā veidā, lai izslēgtu tiešu saistību ar personu.


3. Datu apstrādes vieta

New Yorker tīmekļa serveri apkalpo mūsu pilnvarots datu apstrādes uzņēmums Vācijā.


4. Nepilngadīgas personas

Ja vēl neesat pilngadīgs, lietojiet šo tīmekļa vietni tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu. Bērnu personas datu aizsardzība mums ir īpaši svarīga. Tāpēc mēs apzināti neiegūstam nepilngadīgu personu datus, ja vien to vecāki vai aizbildņi nav devuši savu piekrišanu. Ja mēs atklājam, ka nepilngadīgas personas, bez attiecīgas piekrišanas, mums iesniedz personiskus datus vai par šādām personām tiek iesniegti personiski dati, mēs šādus datus dzēšam.


5. Datu drošība

New Yorker pieliek visas pūles, lai jūsu personas dati būtu aizsargāti pret zudumu, viltošanu vai nonākšanu pie trešām personām. Ja savus personas datus sūtīsit mums elektroniski, ievadot tos mūsu tīmekļa vietnē, jūsu dati tiks nosūtīti uz mūsu datoru, tajā saglabāti un nodrošināti, izmantojot tehniskās attīstības līmenim atbilstīgu drošu savienojumu (SSL) šifrētā formā. Lūdzu, ievērojiet, ka datu sūtīšana pa e-pastu principā nenotiek šifrētā veidā.

Mēs norādām, ka datu sūtīšanai internetā atbilstoši pašreizējam tehniskās attīstības līmenim datu drošību pilnībā nevar garantēt. Citi interneta lietotāji noteiktos apstākļos tehniski spēj iejaukties tīkla drošībā un kontrolēt ziņojumu plūsmu.


6. Jautājumi

Ja jums ir jautājumi par informācijas pieprasīšanu saistībā ar mūsu paziņojumu par datu aizsardzību un jūsu personisko datu apstrādi, varat vērsties pie mūsu datu aizsardzības uzraudzītāja, rakstot uz šādu adresi:

New Yorker
Dati par uzņēmumu
Datu aizsardzības uzraudzītājs
E-pasts: info-datenschutz@newyorker.de


7. Tiesības iebilst saskaņā ar Vācijas Federālo datu aizsardzības likumu (BDSG)

Protams, katrā laikā jūs varat iebilst pret savu datu izmantošanu un apstrādi reklāmas nolūkiem, un jums neradīsies nekādas citas izmaksas, izņemot sūtīšanas izmaksas saskaņā ar pamattarifiem. Turklāt jums ir tiesības uz informāciju un noteiktos apstākļos tiesības koriģēt, bloķēt un dzēst jūsu personas datus, kas saglabāti mūsu failos. Ja vēlaties izmantot savas tiesības iebilst saskaņā ar BDSG, lūdzu, vērsieties pie mūsu datu aizsardzības uzraudzītāja.

New Yorker
Dati par uzņēmumu
Datu aizsardzības uzraudzītājs
E-pasts: info-datenschutz@newyorker.de

Pēc jūsu iebildumu saņemšanas mēs izmantosim, saglabāsim, apstrādāsim un nosūtīsim attiecīgos datus vienīgi jūsu pasūtījuma noformēšanai.

Ņemot vērā interneta attīstību, New Yorker regulāri pielāgos savus noteikumus par datu aizsardzību. Par izmaiņām laikus tiks paziņots šajā tīmekļa vietnē. Tāpēc regulāri apmeklējiet šo vietni, lai iepazītos ar noteikumu, par datu aizsardzību, jaunāko versiju.