Duomenų apsaugos deklaracija

Ši duomenų apsaugos deklaracija yra taikoma tik tinklalapiui „www.newyorker.de“. Ji netaikoma tinklalapiams, kurių nuorodos yra šiame tinklalapyje. Jei mūsų svetainėje yra nuorodų į kitų paslaugų ar turinio teikėjų puslapius, jos tekste yra pažymėtos kaip tokios. Nurodytame tinklalapyje atkreipk dėmesį į atskirai pateikiamas duomenų apsaugos nuorodas dėl asmeninių duomenų rinkimo, apdorojimo ir naudojimo.

Asmeninius duomenis „New Yorker“ [Leidimo duomenys] renka ir naudoja tik pagal taikomus duomenų apsaugos teisės aktus. Asmeniniai duomenys yra informacija apie Tavo tapatybę, kaip pavyzdžiui pavardė, pašto adresas, el. pašto adresas, mobiliojo telefono numeris ir gimimo data. Šie duomenys yra įrašomi tik tuo atveju, jei Tu juos mums perduodi aktyviai. Kiek tai įmanoma, mes suteikiame galimybę mūsų tinklalapyje lankytis nerinkdami asmeninių duomenų. „New Yorker“ pagal šias duomenų apsaugos nuostatas norėtų Tau paaiškinti, kuriuos duomenis mes renkame, apdorojame ir naudojame. Atmink, kad mes laikas nuo laiko prideriname mūsų duomenų apsaugos sąlygas prie mūsų paslaugų, reikalavimų ir atsižvelgdami į įstatymų pakeitimus. Laikas nuo laiko žvilgtelėk į mūsų tinklalapį, kad sužinotum apie tokius pakeitimus.


1. Duomenų rinkimas ir įrašymas

1.1 Duomenų apsaugos informacija
Mes sveikiname Tave apsilankius mūsų tinklalapyje ir džiaugiamės Tavo susidomėjimu mūsų įmone. Norėdami, kad gerai jaustumeisi elgesio su Tavo asmeniniais duomenimis atžvilgiu, mes Tau atskleidžiame, kas nutinka su atsirandančiais duomenimis, ir kokias saugos priemones mes taikome. Be to, Tau suteikiama informacija apie įstatymų nustatytas teises ryšium su šių duomenų apdorojimu.

1.2 Asmeniniai duomenys
Lankantis mūsų tinklalapiuose, paprastai mums nereikia jokių Tavo asmeninių duomenų. Mes sužinome tik informaciją apie Tavo interneto paslaugų teikėjo pavadinimą ir apie tinklalapius, kuriuos Tu pas mus atveri. Tačiau Tu kaip interneto naudotojas išlieki anonimiškas, nes mes šią informaciją analizuojame tik statistiniais tikslais (pvz., atskirų tinklalapių atvėrimų skaičius).

Asmeniniai duomenys yra renkami tik tada, kai Tu juos nurodai pats, pavyzdžiui, per užsakymą arba loteriją.
Šiuo metu duomenys dar yra perduodami nešifruoti, todėl negalima atmesti galimybės, kad šiuos duomenis jų perdavimo kelyje perskaitys ir neįgalioti tretieji asmenys. Tačiau yra galimybė naudoti alternatyvius ryšių kanalus (pvz., paštą ar faksą), kurie užtikrina didesnį saugumą, nei nešifruotas el. paštas.
Jei norėsi naudotis tam tikromis individualizuotomis paslaugomis, mes Tavęs paklausime Tavo pavardės, naudotojo vardo ir, jei reikia, papildomos asmeninės informacijos. Tu gali laisvai spręsti, ar pateikti šiuos duomenis. Tiesa, šiais atvejais be šių duomenų mes negalėsime suteikti pageidaujamos paslaugos.
„New Yorker“ informacijos paslaugose gali būti naudojamas „JavaScript“, slapukai ar JAVA programėlės. Šių funkcijų naudojimą naudotojas gali išjungti naršyklės nuostatomis. Daugiau informacijos šiuo klausimu rasi punkte


Tam tikromis aplinkybėmis mes Tavo nurodytus duomenis papildysime duomenimis iš kitų šaltinių. Tokie papildomi duomenys mums padeda įvertinti ir pagerinti mūsų svetainę bei mūsų paslaugas. Kartu mes galime nustatyti mūsų naudotojų pomėgius ir taip mūsų tinklalapį ir paslaugas priderinti prie konkrečių Tavo poreikių.

1.3 Slapukai
Mūsų interneto puslapiai keliose vietose naudoja vadinamuosius slapukus. Jie yra skirti mūsų svetainę padaryti patogesnę naudoti, veiksmingesnę ir saugesnę. Slapukai yra maži tekstiniai failai, sukuriami Tavo kompiuteryje, kuriuos įrašo Tavo naršyklė (Tavo vietiniame standžiajame diske).
Pasitelkus šiuos slapukus, mums yra įmanoma analizė, kaip naudotojai naudojasi mūsų tinklalapiais. Taip mes galime pagal lankytojų poreikius parengti tinklalapių turinius. Be to, slapukų dėka mes turime galimybę išmatuoti tam tikros reklamos veiksmingumą ir ją pateikti atitinkamose vietose, pavyzdžiui, priklausomai nuo naudotojų teminių interesų.
Dauguma mūsų naudojamų slapukų yra vadinamieji „seanso slapukai“. Jie po Tavo apsilankymo yra automatiškai pašalinami.
Dauguma interneto naršyklių slapukus priima automatiškai. Tačiau Tu taip pat paprastai gali keisti savo naršyklės nuostatas, jei nepageidautum siųsti informacijos. Tuomet Tu vis tiek galėsi naudotis mūsų tinklalapio pasiūlymais be apribojimų (išimtis: konfigūratoriai).


2. Duomenų naudojimas

2.1 Bendrai
Kai kuriais atvejais mes renkame Tavo asmeninius duomenis, jei Tu juos pateiki savo noru, pvz.,
•    dėl Tavo užsakymų priėmimo ir vykdymo,
•    dėl dalyvavimo loterijose,
•    jei Tu su mumis susisieki bendrąja forma,
•    jei Tu nori užsiprenumeruoti arba atšaukti naujienlaiškį.

2.2 Asmeninių duomenų naudojimas
Tavo aktyviai įvesti asmeniniai duomenys yra naudojami tuo tikslu, kuriuo Tu šiuos duomenis nurodei. „New Yorker“ Tavo asmeninius duomenis visų pirma naudoja atsakymui į Tavo užklausas ir Tavo pavedimų apdorojimui, t. y., užsakymų vykdymui, prekės pristatymui ar dalyvavimui loterijose. Užsiprenumeravus naujienlaiškį, el. pašto adresas su Tavo sutikimu yra naudojamas mūsų pačių reklamos tikslais, kol Tu naujienlaiškio neatšauki. Atšaukimas yra galimas bet kuriuo metu.

Tu turi prieštaravimo teisę dėl šio duomenų naudojimo. Visa kita apie prieštaravimo teisę gali perskaityti šios duomenų apsaugos deklaracijos 7 punkte.

Atkreipk dėmesį į tai, kad „New Yorker“ tokius duomenis apie Tave, kuriuos galima gauti ne tik perdavimo internetu būdu, gali naudoti reklamos, nuomonės ir rinkos tyrimų tikslais, arba juos gali naudoti mūsų partnerių įmonės. Tu gali prieštarauti šiam Tavo duomenų naudojimui. Apie tai mums pranešk raštu ar atsiųsk mums el. laišką adresu info-datenschutz@newyorker.de. Gavę Tavo prieštaravimą, Tavo adresą įtrauksime į asmenų, kuriems nesiunčiama reklama, failą. Tokiu būdu Tavo nepageidaujamam informacijos siuntimui mes galime užkirsti kelią ir tuomet, kai naudojame adresus iš viešai prieinamų šaltinių. Taip pat Tu gali dalinai prieštarauti Tavo duomenų naudojimui reklamos, nuomonės ir rinkos tyrimų tikslais.

Atkreipk dėmesį į tai, kad naudojimasis toliau nurodytomis paslaugomis yra galimas tik tuo atveju, jei mes renkame ir naudojame atitinkamai paslaugai įvardytus duomenis. Tu gali baigti Tavo duomenų naudojimą atitinkamai paslaugai, apie tai mums pranešdamas. Jei pageidauji, kad Tavo duomenys nebūtų naudojami tik reklamos ir/arba nuomonės ir rinkos tyrimų tikslais, apie Tai mums gali bet kuriuo metu pranešti raštu ar el. paštu (info-datenschutz@newyorker.de). Tuomet ateityje mes nebenaudosime Tavo duomenų šiais tikslais.

2.3 Naudotojų profiliai / sutikimas
Naudotojų profiliai nėra kuriami. Jei ateityje mes ketinsime kurti naudotojų profilius, apie savo sumanymą mes Tave laiku informuosime, Tau atvėrus mūsų tinklalapį, todėl Tu turėsi galimybę tam prieštarauti. Tuomet mes, savaime suprantama, atsižvelgsime į Tavo pageidavimą ir Tau nekursime tokio profilio.

Duomenis, skirtus konsultavimo, reklamos arba rinkos tyrimų tikslams, mes rinksime, apdorosime ar naudosime tik tuo atveju, jei Tu mums prieš tai tam būsi davęs sutikimą. Savaime suprantama, savo duotą sutikimą Tu galėsi bet kuriuo metu atšaukti.

2.4 VIP paslaugų duomenų apsaugos nuostatos
VIP paslaugomis mes Tau siūlome daug papildomų funkcijų. Tačiau, kad galėtume Tau teikti šias paslaugas, mums yra reikalingi tam tikri Tavo asmeniniai duomenys. Toliau mes Tau pateikiame paslaugų apžvalgą ir nurodome, kurie Tavo duomenys yra reikalingi:

Gimtadienio paštas
Jei užsiregistruosi šiai paslaugai, mes Tau Tavo gimtadienio proga atsiųsime gimtadienio laišką su kuponu, kuriuo galėsi pasinaudoti viename iš mūsų filialų. Atkreipk dėmesį į tai, kad šis kuponas yra skirtas tik Tau, ir jo negalima perleisti. Kad tai patikrintume, mes paklausime Tavo pavardės, Tavo adreso, Tavo gimimo datos ir Tavo el. pašto adreso.

Išankstinio užpildymo paslauga
Jei nori, kad Tau nereiktų kiekvieną kartą registruotis mūsų loterijose, paprasčiausiai naudokis mūsų išankstinio užpildymo paslauga. Tau tereikės prisijungti su savo naudotojo vardu ir slaptažodžiu, ir visi duomenys, kurių mums reikia loterijos vykdymui, bus automatiškai įterpti į formą.

2.5 Loterijos
Norint dalyvauti mūsų ir mūsų bendradarbiaujančių partnerių vykdomose loterijose, mums reikalingi bent šie Tavo duomenys:

vardas, pavardė; adresas; el. pašto adresas; telefono numeris; mobiliojo telefono numeris; gimimo data.

Adresų duomenis mes naudojame pranešimui apie laimėjimą. Gimimo data mums reikalinga tam, kad patikrinti, ar dalyvavimo momentu Tu jau esi pilnametis. Atkreipk dėmesį į tai, kad be papildomų reikalavimų, išskyrus loterijos sąlygas, turi teisę dalyvauti tik šiuo atveju.

Net kai Tu dalyvauji loterijoje, „New Yorker“ pasilieka teisę Tavo turimus duomenis, laikydamasi konkurencijos teisės, perduoti savo reklamos ir gaminių partneriams reklamos, nuomonės ir rinkos tyrimų tikslais. Reklamos ir gaminių partneriai yra visos įmonės, prisidedančios prie „New Yorker“ vykdomos loterijos, ir/arba tokios, kurių gaminiai tokiu būdu yra reklamuojami, ir/arba tokios, kurių gaminiai yra paskelbti kaip loterijos prizas.

2.6 Internetinė paraiška
Mes Tau suteikiame galimybę internetine forma greitai ir paprastai teikti paraiškas mūsų paskelbtiems darbo pasiūlymams. Kad galėtumėme apdoroti Tavo paraišką, mes prašome pateikti tam tikrus duomenis. Tavo duomenis mes naudojame tik Tavo paraiškos apdorojimui. Jei mums Tavo duomenų nebereikės, pavyzdžiui, jei pasirinksime kitą kandidatę ar kandidatą, Tavo duomenis pašalinsime.

Jei Tu sutiksi, esant susidomėjimui, mes Tavo paraišką perduosime kitoms koncerno įmonėms. Be to, Tavo sutikimo atveju Tavo duomenis mes įtrauksime į kandidatų duomenų bazę, kuria mes naudojamės esant laisvoms darbo vietoms. Savaime suprantama, savo duotą sutikimą Tu galėsi bet kuriuo metu atšaukti.

2.7 Tavo nuomonė
„Tavo nuomonės langeliu“ mes Tau suteikiame galimybę mums pranešti galimas pastabas ar nuorodas apie mus ar mūsų gaminius ir paslaugas. „Tavo nuomonės langeliu“ Tu taip pat gali naudotis tam, kad atkreiptum mūsų dėmesį į kitas problemas. Kad atsakytume į Tavo užklausą, mums reikalinga Tavo pavardė ir Tavo el. pašto adresas.

Mes analizuojame „Tavo nuomonės langelyje“ mums išdėstytas problemas ir pasiūlymus, kad nuolat tobulintume mūsų paslaugas.

2.8 „Facebook“ įskiepių naudojimas
Savo tinklalapiuose mes naudojame socialinius įskiepius („įskiepius“), priklausančius socialiniam tinklui „Facebook.com“, valdomam „Facebook Inc.“, 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Įskiepiai yra atpažįstami iš „Facebook“ logotipo, kuris yra arba balta „F“ raidė mėlyname fone, arba „nykščio pakėlimo“ ženklas, paženklintas priedėliu „Facebook Social Plugin“.
Jei atversi mūsų prisistatymo internete tinklalapį, turintį tokį įskiepį, Tavo naršyklė užmegs ryšį su serveriais, ir įskiepis su pranešimu Tavo naršyklei bus vaizduojamas interneto puslapyje. Įskiepio turinį į Tavo naršyklę tiesiogiai perduoda „Facebook“ ir integruoja į interneto puslapį. Mes patys neturime jokios įtakos duomenų, kuriuos „Facebook“ renka per šį įskiepį, apimčiai ar turiniui, todėl Tau galime perduoti tik tai, ką šiuo metu žinome:
Integruojant įskiepį, „Facebook“ pirmiausia yra informuojamas apie tai, kad Tu atvėrei atitinkamą mūsų prisistatymo internete puslapį. Jei tuo metu Tu esi prisijungęs prie „Facebook“ kaip jo narys, „Facebook“ šią informaciją priskiria Tavo asmeninei „Facebook“ naudotojo paskyrai. Jei pasinaudosi įskiepio funkcijomis spustelėdamas mygtuką „Patinka“ arba palikdamas komentarą, Tavo naršyklė perduos atitinkamą informaciją tiesiai į „Facebook“, ir jie ten bus įrašyti. Tam gali užkirsti kelią, prieš naudojimąsi įskiepiu atsijungdamas nuo „Facebook“. Net jei nesi „Facebook“ narys, yra galimybė, kad „Facebook“ sužinos ir įrašys Tavo IP adresą.

Daugiau apie „Facebook“ vykdomą duomenų rinkimą ir naudojimą, apie Tavo teises ir privatumo apsaugos galimybes rekomenduojame skaityti „Facebook“ duomenų apsaugos deklaracijoje, kurią rasi
www.facebook.com/policy.php. Jei nenori, kad „Facebook“ per mūsų svetainę rinktų duomenis apie Tave ir juos susietų su „Facebook“ įrašytais Tavo nario duomenimis, prieš savo apsilankymą mūsų svetainėje turi atsijungti nuo „Facebook“.

2.9 „Google Analytics“ naudojimas
Šis tinklalapis naudoja „Google Analytics“ žiniatinklio analizės paslaugą, kurią teikia „Google Inc.“ („Google“). „Google Analytics“ naudoja vad. „slapukus“, tekstinius failus, kurie yra saugomi Tavo kompiuteryje ir leidžia analizuoti Tavo naudojimąsi svetaine. Slapuko sugeneruota informacija apie Tavo naudojimąsi šiuo tinklalapiu paprastai yra siunčiama į JAV esantį „Google“ serverį ir ten saugoma. Tačiau šiame tinklalapyje aktyvinus IP maskavimo funkciją, „Google“ Tavo IP adresą Europos Sąjungos valstybių narių ar kitų Europos ekonominės erdvės susitarimo šalių ribose prieš tai sutrumpins. Tik išimtiniais atvejais visas IP adresas bus perduotas į „Google“ serverį, esantį JAV, ir ten sutrumpintas. Mūsų pavedimu „Google“ šią informaciją naudos analizuodama Tavo naudojimąsi tinklalapiu, rengdama ataskaitas apie veiklą tinklalapiuose ir teikdama kitas su tinklalapių ir interneto naudojimu susijusias paslaugas tinklalapio operatoriui. Per „Google Analytics“ veikimą Tavo naršyklės perduoto IP adreso „Google“ nesusieja su kitais duomenimis. Tu gali atsisakyti naudoti slapukus, pasirinkdamas atitinkamus nustatymus savo naršyklėje. Tačiau atkreipiame Tavo dėmesį į tai, kad šiuo atveju Tau gali būti neįmanoma naudotis visomis šio tinklalapio funkcijomis. Be to, Tu gali užkirsti kelią slapukų generuojamų ir su Tavo naudojimusi tinklalapiu susijusių duomenų (įsk. Tavo IP adresą) fiksavimui bei šių duomenų apdorojimui, vykdomam „Google“, tuo tikslu atsisiųsdamas ir įdiegdamas pateikiamą naršyklės įskiepį.

Pažymėtina, kad šis tinklalapis „Google Analytics“ naudoja su plėtiniu „_anonymizeIp()“, todėl IP adresai toliau apdorojami tik sutrumpinti, siekiant išvengti tiesioginio asmenų susiejamumo.


3. Duomenų apdorojimo vieta

„New Yorker“ tinklo serverį mūsų pavedimu eksploatuoja duomenų apdorojimo įmonė Vokietijoje.


4. Nepilnamečiai

Jei Tu dar nesi pilnametis, šiuo tinklalapiu naudokis tik gavęs savo tėvų (globėjų) sutikimą. Mums ypač rūpi vaikų asmeninių duomenų apsauga. Todėl mes sąmoningai nerenkame duomenų iš nepilnamečių, jei tėvai (globėjai) nėra davę savo sutikimo. Jei mes nustatome, kad nepilnamečiai be atitinkamo sutikimo pas mus patys įveda asmeninius duomenis, arba jei apie tokius asmenis yra įvedami asmeniniai duomenys, šiuos duomenis mes šaliname.


5. Duomenų saugumas

„New Yorker“ deda visas pastangas, kad Tavo asmeniniai duomenys būtų apsaugoti nuo praradimo, klastojimo ar neleistino perskaitymo. Kai savo asmeninius duomenis mums siunti elektroniniu būdu, juos įvesdamas mūsų tinklalapyje, Tavo duomenys internetu į mūsų kompiuterį yra perduodami, jame įrašomi ir saugomi naujausius technikos standartus atitinkančiu saugiu ryšiu (SSL), šifruotu pavidalu. Atkreipk dėmesį į tai, kad tuo tarpu duomenų siuntimas el. paštu paprastai vyksta nešifruotai.

Mes atkreipiame Tavo dėmesį į tai, kad duomenų saugumas, juos perduodant internetu, pagal esamus technikos standartus negali būti visapusiškai užtikrintas. Kiti interneto naudotojai tam tikromis aplinkybėmis turi technines galimybes neleistinai pažeisti tinklo saugumą ir kontroliuoti pranešimų perdavimą.


6. Klausimai

Dėl klausimų bei prašymų suteikti informacijos ryšium su mūsų duomenų apsaugos deklaracija ir Tavo asmeninių duomenų apdorojimu Tu gali kreiptis į mūsų įgaliotąjį asmenį dėl duomenų apsaugos, kuris yra pasiekiamas šiuo adresu:

New Yorker
Leidimo duomenys
Duomenų apsaugos pareigūnas
El. p.: info-datenschutz@newyorker.de


7. Prieštaravimo teisė pagal Federacinį duomenų apsaugos įstatymą (FDAĮ)

Savaime suprantama, Tu bet kuriuo metu gali prieštarauti Tavo duomenų naudojimui ar apdorojimui reklamos tikslais, nesudarydamas sau kitų kaip perdavimo išlaidų pagal bazinius tarifus. Be to, Tu turi teisę į susipažinimą su kuriame nors iš mūsų failų įrašytais Tavo asmeniniais duomenimis, bei, esant tam tikroms sąlygoms, teisę į jų taisymą, blokavimą ir šalinimą. Kreipkis į mūsų įgaliotąjį asmenį dėl duomenų apsaugos, jei nori pasinaudoti prieštaravimo teise pagal FDAĮ.

New Yorker
Leidimo duomenys
Duomenų apsaugos pareigūnas
El. p.: info-datenschutz@newyorker.de

Gavę Tavo prieštaravimą, atitinkamų duomenų mes daugiau nenaudosime, neįrašysime, neapdorosime ir neperduosime kitais tikslais, kaip Tavo užsakymo vykdymas.

Vystantis internetui, „New Yorker“ nuolat derins savo duomenų apsaugos gaires. Apie pakeitimus bus laiku pranešama šiame tinklalapyje. Todėl turėtum reguliariai atverti šį puslapį, kad sužinotum apie esamas duomenų apsaugos gaires.